Molenzorg

Beerst (Diksmuide), West-Vlaanderen


Ingekleurde prentkaart Nels (coll. D. Vandenbulcke, Staden)
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Trantelaarmolen
Biervlietsmolen

Ligging
Oostendestraat 64
8600 Beerst (Diksmuide)

hoek met Wijnendalestraat 2
kadasterperceel B668


toon op kaart
Type
Staakmolen met open voet
Functie
Korenmolen, oliemolen
Gebouwd
ca. 1790
Verdwenen
1914 - 18 oktober, oorlog
Beschrijving / geschiedenis

De Trantelaar(molen) was een houten koren- en oliemolen aan de oostzijde van de Oostendestraat (nr. 64), op de hoek met de Wijnendalestraat (nr. 3). Hij werd genoemd naar de herberg-brouwerij De Trantelaar. In de volksmond sprak men, vanaf 1891, ook van 'Biervlietsmolen'. De houten koren- en oliemolen met drie zolders is er gebouwd rond 1790 door Anna Ketele.

De molen werd rond 1790 opgericht. We vinden hem dus nog niet aangeduid op de Ferrariskaart (ca. 1775), maar wel op:
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1843) met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855)

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: De Meuninck-Ketele Pieter, molenaar te Beerst
- 21.10.1844, verkoop: Debacker-Tampère David, molenaar te Beerst (notaris Holvoet)
- 09.06.1875, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van David Tampère)
-19.10.1875, verkoop: de weduwe (notaris De Seck - graanmolen door wind en stoom)
- 18.07.1891 verkoop: Biervliet Achille-August (°Beerst 26.12.1854, +Beerst 01.11.1930), gehuwd met De Backer Nathalie (°25.11.1851, +13.05.1921), molenaar te Beerst (notaris Wauters - graan- en oliemolen door wind en stoom)

Verkoopsadvertentie uit de "Standaerd van Vlaenderen", 19.09.1844.
Instel maendag 7 october overslag 21 der zelve maend twee uer namiddag ter herberg "Het Fort" te Caeskerke van eenen schoonen Olie Koorn Wind Molen met welgecalante brood bakkery woonhuys schuer, stelling, sedert eenige jaeren ten meerdere deele nieuw gebouwd met 44 aren 23 ca onder bebouwden grond. Molenwael, hofplaets en hovenier hof gestaen en gelegen te Beerst digte noordwest desselfs plaets en al langs de kalsyde van Dixmude op Thouout en Ghistel, gebruykt door den medeverkoper Bernard de Meuninck sonder recht van pacht.

Op dinsdagmorgen 14 juli 1868 werd op het molenerf een pasgeboren kindje gevonden. Het meisje werd door de overheid opgenomen en gedoopt onder de naam" Regina Van den Molen".

Voor 1875 werd naast de windmolen een stoommaalderij opgericht, maar er werd ook nog met de wind gemalen en olie geslagen.

In 1907 werd nabij de molen een tramlijn (Oostende-Diksmuide) met tramstandplaats geopend. De molen werd gedynamiteerd op 18 oktober 1914.

Thans bestaat nog steeds "Biervliet Voeders" (Wijnendalestraat 2).

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaanderen, 15.07.1868 (jg. 75, nr. 85), p. 2, kol. 2.
"Dynsdag morgend, heeft men te Beerst, in het privaet van den mulder David Backer, een pasgeboren kind van het vrouwelyk geslacht ontdekt. Hetzelve is door de zorgen der overheid opgenomen en gedoopt geworden onder den naem van Regina Van den Molen.

Literatuur

Archieven en landkaarten
- Ferrariskaart (ca. 1775) (nog niet aangeduid)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1843)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855)

Gedrukte bronnen
Standaerd van Vlaenderen, 19.09.1844 (verkoopsadvertentie)
Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaenderen, 15.07.1868 (jg. 75, nr. 85), p. 2, kol. 2.

Werken
Edgard De Meyer, "Beerst vroeger", Brugge, 1984.
Lieven Denewet, "Over het ontstaan van de naam 'Regina Van den Molen", Molenecho's, jg. 15? 1997, 2? p. 106.
Herman Demoen, "Het Diksmuidse van toen. Een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten", Brugge, 1985.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
M. Joseph, "Oorlogsgebeurtenissen te Beerst, Keiem, Leke, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe", Bredene, 1959.
A. Peiren, "Beerst 1914-1922", Brussel, 1959.
A.R. Vandenbussche, "Beerst. Geschiedkundige aanteekeningen", s.l., 1930.
Lorthiois Jacques, "Flandre Occidentale. Meuniers et moulins de West-Flandre", L'Intermédiaire des Généalogistes, n° 170, XXIX, 1974, 2, p. 116-126 (117).

Overige foto's

<p>Trantelaarmolen<br>Biervlietsmolen</p>

Prentkaart Nels. Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 1 april 2018

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens