Molenzorg

Beerst (Diksmuide), West-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Oude Oliemolen

Ligging
Oostendestraat 43
8600 Beerst (Diksmuide)

westzijde
1,9 km ZW v.d. kerk
kadasterperceel A695b


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Oliemolen
Gebouwd
voor 1640
Verdwenen
1898, brand
Beschrijving / geschiedenis

De Ouden Oliemolen werd opgericht voor 1640 aan de westzijde van de huidige Oostendestraat, ter hoogte van het huisnummer 43, op 1,9 km ten zuidwesten van de kerk van Beerst.

We vinden hem aangeduid op:
- "Nieuwen terrier ende ommelooper van alle de landen liggende binnen de prochie van Beersts" (1640)
- Massekaart (1729-1730) als een staakmolen
- Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen op teerlingen
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1843) met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855)

Advertenties in de "Standaerd van Vlaenderen"
- 24.06.1832:
Openbare verkoping van eenen olie-wind-molen en molenhuys staende te Beerst gebouwd in hout met alle deszelfs roerende en draeyende werken staende ter westzyde de calseyde leydende naer Dixmude en op kleynen afstand van dees stad.
- 01.02.1844:
Overslag op maendag 12 february ten dry uere nae-middag binnen de stad van Dixmude ter herberg "Sint-Hubert". Gemeente Beerst, digt by de stad Dixmude van een welgekalenten Olie-Wind-Molen met woonhuys peert-kot, en hoeveelheid volgens kadaster van 15 are 27 ca (104 roeden) lands onder bebouwde grond molenwal en hoveniershof daer medegaende gelegen te Beerst langs de steenweg van Dixmude op Beerst. Gebruyk by Mr. Ghyselen en door den kooper in het vry gebruyk te treeden met den dag der geldtelling.

Eigenars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Paret Leo, blikslager te Diksmuide
- 28.05.1844, verkoop: Opsomer Jan, moelnaar te Beerst (onderhandse akte)
- 17.12.1885, deling: Opsomer-Vandekerckhove Henri, herbergier te Esen (notaris Wauters)
- 12.09.1895, verkoop: Tuytten-Jonckheere Louis, molenaar te Beerst (notaris Wauters)

De staakmolen brandde af in 1898 en werd niet meer heropgebouwd. Aan dezelfde Oostendestraat stond er ook een Nieuwe Oliemolen, een benaming die ter onderscheid werd gegeven.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Archiefbronnen en landkaarten
- "Nieuwen terrier ende ommelooper van alle de landen liggende binnen de prochie van Beerst" (1640)
- Massekaart (1729-1730)
- Ferrariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1843)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855)

Gedrukte bronnen
Standaerd van Vlaenderen, 24.06.1832, 01.02.1844.

Werken
Edgard De Meyer, "Beerst vroeger", Brugge, 1984.
Herman Demoen, "Het Diksmuidse van toen. Een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten", Brugge, 1985.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
A.R. Vandenbussche, "Beerst. Geschiedkundige aanteekeningen", s.l., 1930.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 1 april 2018

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens