Molenzorg

Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen


Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Himpens molen

Ligging
Luitenant Van Eepoelstraat 90
9120 Beveren-Waas

oostzijde
Kapelweg (vroegere)
Verenbroek, Blokmeersen
1 km N, NO v.d. kerk
kadasterperceel B693


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Oliemolen, later korenmolen
Gebouwd
ca. 1650
Verdwenen
1951, sloop
Beschrijving / geschiedenis

Himpens molen was een houten oliewindmolen aan de oostzijde van de Luitenant Van Eepoelstraat (vroegere Kapelweg) (nr. 90), op een kilometer ten noord-noordoosten van de kerk van Beveren-Waas.

Hij werd rond 1650 werd gebouwd.

We zien hem aangeduid op:
- Ferrariskaart (ca. 1775), met het bruin symbool van een staakmolen.
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844), met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855) met een tekeningetje van een staakmolen op teerlingen

Na de verkoop aan molenaar Willem Van Horen in 1868 werd de oliemolen omgevormd in een korenmolen.

De staakmolen werd na jarenlange stilstand in 1951 gesloopt. Op het einde was hij met boomstammen gestut onder en tegen de hoekstijlen, om het vallen te beletten.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: De Ghendt-Lambrechts Felix Chrétien, de weduwe, eigenares te Beveren-Waas
- 04.08.1840, verkoop: Verhaert Jean-Pierre, leertouwer te Beveren-Waas (notaris Lesseliers)
- 04.08.1868, verkoop: Van Horen Willem, molenaar te Beveren-Waas (notaris Lesseliers)
- 26.09.1870, verkoop: De Sutter-Thienpondt (weduwe Boone Jan Baptist) Augustien, herbergier te Sint-Niklaas (notaris Wille)
- 07.10.1882, erfenis: de weduwe, molenarin te Beveren-Waas (overlijden van Augustien)
- 12.02.1896, erfenis: a) Cooné Henri Alphonse (voor 3/8), molenaar te Beveren-Waas en  b) Cooné Karel, schoenmaker te Beveren-Waas, later te Froidmont bij Doornik (overlijden van de weduwe)
- 31.03.1896, verkoop: Cooné Henri Alfons, molenaar te Beveren-Waas (notaris Van Raemdonck)
- 11.06.1898, verkoop: Himpens-Aps Bernard, molenaar te Beveren-Waas (notaris Van Raemdonck)
- 08.10.1911, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Bernard Himpens)
- 23.01.1939, deling: a) de weduwe (voor vruchtgebruik), zonder beroep te Beveren-Waas en b) Himpens Kamiel Jozef (voor naakte eigendom), molenaar te Beveren-Waas (notaris Van Raemdonck)
- 31.12.1950, einde vruchtgebruik: Himpens Louis Camiel Jozef, molenaar te Beveren-Waas (overlijden van de weduwe).

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Archieven en landkaarten
- Ferrariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadatrale kaart van P.C. Popp (ca.1860)

Werken
- "Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Derde aflevering. De arrondissementen Oudenaarde en Sint-Niklaas", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XVI, 1962, 2 (Gent, 1963);
- Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Ons Molenheem, 1996, p. 86-87; Ibid., Deel 5. Gemeenten M-N, Opwijk, Ons Molenheem.
- W. Smet, "Kijk op het Waasland", Nieuwkerken-Waas, 1976.
- W. Smet, "De Windmolens in het Waasland", Nieuwkerken-Waas, 1974.
- Luc Goeminne, "Struktuur, kostprijs en terminologie van de staakmolen in de heerlijkheid Beveren in het begin van de 15de eeuw", Het Land van Beveren, jg. 23, 1980, p. 5-31.

Overige foto's

<p>Himpens molen</p>

Foto: coll. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel

<p>Himpens molen</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Himpens molen</p>

Foto: coll. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel

<p>Himpens molen</p>

Foto: coll. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel

<p>Himpens molen</p>

Prentkaart. Links de Heimolen. Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 14 februari 2021

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens