Molenzorg

Boom, Antwerpen


Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Windmolen Van Camp

Ligging
Gevaertlaan
2850 Boom

hoek met Van Leriuslaan
De Rest
kadasterperceel C272d


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1901, overgebracht uit Boom-Molenstraat
Verdwenen
1914, sloop na oorlogsschade
Beschrijving / geschiedenis

De graanwindmolen van den Brandt te Boom werd in 1901 verplaatst naar de Gevaertlaan, hoek met Van Leriuslaan, op een plaats die "De Rest" wordt genoemd. Het was landbouwer Frans Jozef Van Camp-Eeckeleers die het initiatief nam, nadat hij het bouwperceel erfde in 1899. Tot 1874 behoorde dat perceel toe aan Willem Ceulemans. Frans Jozef Van Camp overleed evenwel kort nadien, zodat zijn weduwe en zoon Peter de molen oprichtten.

Opeenvolgende eigenaars:
- 1899, erfenis: (van de grond) Van Camp-Eeckeleers Frans Jozef, landbouwer te Boom
- 1901, opbouw: a) Van Camp-Eeckeleers Frans Jozef, de weduwe, landbouwster te Boom en b) (zzon) Van Camp Pieter Louis, landbouwer te Boom ("nouvelle construction d'un moulin à vent")
- 13.06.1904, gift: Van Camp-Peeters Pieter Louis, landbouwer en molenaar te Boom (notaris Convent)

In 1914 werd de windmolen zo ernstig beschadigd dat hij afgebroken werd. Hij kende dus maar een kort bestaan. Op de bewaarde molenfoto zien we mevr. Claes-Sel, haar dochter Marcel en Moenske.

Zie ook: Boom, Molen van den Brandt
                       Molen De Doncker

Lieven DENEWET, Johan VERMANT & Herman HOLEMANS

Literatuur

Gemeentearchief Boom
Popp. Kadasterkaart
Herman Holemans, Wind- en watermolens in de provincie Antwerpen. Nieuwkerken, Studiekring Ons Molenheem, 1978.
H. Holemans & P.J. Lemmens, Molens van Klein-Brabant, Mechelen en de Rupelstreek. Nieuwkerken, Ten Bos / Studiekring Ons Molenheem, 1987
B. Lamot, Hoe Boom groeide. Antwerpen, 1957.
P.J. Lemmens, Heemkundige handboekjes. Molens Arrondissement Antwerpen. VIII,2.
E. Steenackers, Boom in het verleden. Lier, 1907.
J. Struye
A. Vinck, Zo was … Boom. Zaltbommel, 1973.
Marcel Verboven, Marcel Vereycken, Johan Vermant, "Sprokkelen rond windmolens", Boom, Ten Boome.

Overige foto's

<p>Windmolen Van Camp</p>

Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 3 augustus 2014

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens