Molenzorg

Boom, Antwerpen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen van Den Brandt
Molen De Doncker

Ligging
Molenstraat
2850 Boom

kadasterperceel C234


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
tussen 1775 en 1788
Verdwenen
1900, verplaatst naar Boom-Gevaertlaan
Beschrijving / geschiedenis

Deze standaardmolen stond op de plaats "Den Brandt" aan de huidige Molenstraat. Hij werd opgericht tussen 1775 (nog niet aangeduid op de zogenaamde Ferrariskaart) en 1788 (eerste vermelding).

Kadastrale beschrijvingen:
- 1819: "moulins à vent: les deux moulins à vent qui existent dans la commune sont de même importance. Un des deux est loué, mais le locataire s'est réfusé à exhiber son bail; il a donc été pris des points de comparaisons dans les communes voisines, et les moulins de Willebroeck ont particulièrement servi de base pour établir la valeur locative de ceux de cette commune; en conséquence, ils seront évalués à 6,75 francs brut, et net, tiers déduit, 4,50 francs".
- 1830: "kleinere en min goed gebouwde standerdmolen als C369 (= Sint-Annamolen te Boom), overigens met denselven geen verschil opleverende. Pachter is Franciscus Verelst".

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Aerts-De Proost, grondeigenaar uit Anderlecht (huurder-molenaar sinds 1827 was Verelst Frans, voorheen molenaar te Waarloos)
- 03.07.1839, erfenis: (van 1/2 van 1/3): a) Aerts Alfred Marie Joseph, minderjarige te Anderlecht en b) Aerts Henriette Marie Josèphe, echtgenote Wellamé te Ath (overlijden van De Proost Hélène Silvie)
- 18.03.1849, deling: Aerts Alfred Marie Joseph Ghislain, eigenaar te Brussel (notaris Fourdin)
- 16.08.1867, deling: Wilamé Camille, molenaar te Irchonwelz (notaris Vandenhouten)
- later, eigenaar: Bosquet-Willamé Frederic, eigenaar te Rhisnes
- 27.09.1885, verkoop: De Doncker-Verrept Joseph, molenaar te Boom (notaris Verbelen).

De graanwindmolen van den Brandt te Boom werd in 1900 gesloopt en in 1901 verplaatst naar de Gevaertlaan, hoek met Van Leriuslaan, op een plaats die "De Rest" wordt genoemd. Het was landbouwer Frans Jozef Van Camp-Eeckeleers die het initiatief nam, nadat hij het bouwperceel erfde in 1899. Tot 1874 behoorde dat perceel toe aan Willem Ceulemans. Frans Jozef Van Camp overleed evenwel kort nadien, zodat zijn weduwe en zoon Peter de molen oprichtten.

Zie verder: Boom, Windmolen Van Camp

Johan VAN CAMP & Heman HOLEMANS

Literatuur

Archieven landkaarten
Gemeentearchief Boom
Popp. Kadasterkaart

Werken
Herman Holemans, Wind- en watermolens in de provincie Antwerpen. Nieuwkerken, Studiekring Ons Molenheem, 1978.
H. Holemans & P.J. Lemmens, Molens van Klein-Brabant, Mechelen en de Rupelstreek. Nieuwkerken, Ten Bos / Studiekring Ons Molenheem, 1987
B. Lamot, Hoe Boom groeide. Antwerpen, 1957.
P.J. Lemmens, Heemkundige handboekjes. Molens Arrondissement Antwerpen. VIII,2.
E. Steenackers, Boom in het verleden. Lier, 1907.
J. Struye
A. Vinck, Zo was … Boom. Zaltbommel, 1973.
Marcel Verboven, Marcel Vereycken, Johan Vermant, Sprokkelen rond windmolens, Boom, Geschiedkundige studiegroep Ten Boome.

Mailberichten
Roger Van Raemdonck, Niel, 25.04.2020

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 25 april 2020

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens