Molenzorg

Boom, Antwerpen


Prentkaart ed. Coeck, Niel-Hellegat, afgestempeld 1911 (coll. R. Van Raemdonck, Niel)
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Watermolen Van der Cruyssen

Ligging
Noeveren
2850 Boom

Hellegat
grens met Niel
kadasterperceel A320b


toon op kaart
Type
Getijwatermolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1831
Verdwenen
1874, rad verwijderd, werd stoommolen / 1941, gedeeltelijke sloop / 2013 - juni, sloop laatste restanten
Beschrijving / geschiedenis

De getijdenwatermolen Van der Cruyssen dateerde van 1831. Frans Van der Cruyssen-Van Reeth, maalder te Boom, had te Noeveren (grens met Niel, Hellegat) een stuk grond gekocht van Willem Verstrepen en deelhebbers, steenbakkers te Boom. Hij vroeg de oprichting aan in 1830.

Door schenking op 1 april 1862 (akte notaris Peeters) kwam de ‘naakte eigendom van de molen’ alsook het huis en het land in handen van Gerard Van der Cruyssen-van Reeth (zoon uit het eerste huwelijk van Frans). Frans Van der Cruyssen was intussen hertrouwd met een Peeters, vandaar deze schenking waarschijnlijk. Frans behield wel het vruchtgebruik ervan, samen met zijn nieuwe echtgenote. Het vruchtgebruik zou eindigen in 1872, maar eindigde de facto reeds eerder met het ovelrijden van Frans Victor Van der Cruyssen op 29 mei 1866.

In 1874 werd de molen voorzien van een stoommachine (40 à 44 pk) zodat het rad verwijderd werd.
In 1885 werd er een nieuwe stoommachine geïnstalleerd. Er kwam een nieuwe eigenaar in 1897, nl. Edward van den Wijngaert-Van der Cruyssen. De molen veranderde nog eens van eigenaar in 1898 (Maatschappij “A. Van der Cruyssen en Cie”). De molen werd vergroot in 1904 en kwam zo voor een stukje op grondgebied Niel te liggen.
In 1922 werd Waldemar Lewie-Blankaert eigenaar en in 1941 werd de molen gedeeltelijk afgebroken. De laatste restanten verdwenen pas in juni 2013.

Johan VERMANT

Literatuur

Gemeentearchief Boom

Popp. Kadasterkaart
Herman Holemans, Wind- en watermolens in de provincie Antwerpen. Nieuwkerken, Studiekring Ons Molenheem, 1978.
H. Holemans & P.J. Lemmens, Molens van Klein-Brabant, Mechelen en de Rupelstreek. Nieuwkerken, Ten Bos / Studiekring Ons Molenheem, 1987
B. Lamot, Hoe Boom groeide. Antwerpen, 1957.
P.J. Lemmens, Heemkundige handboekjes. Molens Arrondissement Antwerpen. VIII,2.
E. Steenackers, Boom in het verleden. Lier, 1907.
J. Struye
M. Verelst, De verdwenen watermolen op de Steilse Kil, in: Molenecho's, VI, 1978.
A. Vinck, Zo was … Boom. Zaltbommel, 1973.
Marcel Verboven, Marcel Vereycken, Johan Vermant, Sprokkelen rond windmolens, Boom, Geschiedkundige studiegroep Ten Boome.

Persberichten
PVR, "Actiegroep tegen afbraak watermolen", Het Nieuwsblad, 11.07.2019

Mailberichten
Roger Van Raemdonck, Niel, 25.07.2013

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: donderdag 11 juli 2019

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens