Molenzorg

Borsbeek, Antwerpen


Foto M. Mortelmans, Borsbeek. Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen van Janssens

Ligging
Jan Reusenslei
2150 Borsbeek

hoek met Eugeen Verelstlaan
Eugeen Verelstplein
Molenveld
kadasterperceel B29


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1752
Verdwenen
1911, sloop
Beschrijving / geschiedenis

Op het Molenveld (nu Jan Reusenslei) liet molenaar Jan Seghers in 1752 een houten korenwindmolen oprichten.
In het meetboek van P. Stijnen (1759) staat te lezen: "de molen met berg,hof en huizing" behoort toe aan Lud. Ferd. de Villegas, heer van Borsbeek en amman te Antwerpen.
In 1782 was Andreas Seghers er maalder, in 1787 Willem Van Meerbeeck, in 1803 Jacob Torfs, in 1818 Jan Baptist Smits en rond 1865 Pieter Jacobus Smits.

Uit de processen-verbaal van afpaling van de gemeente Borsbeek:
- 1812: "le moulin à vent qui existe dans cette commune consiste en une pièce de bois tournant sur un pivot, comparativement aux moulins situés dans les communes voisines, il sera évalué net f. 500.
- ca. 1828: "deze molen is in hout vervaardigt, hij heeft twee paar steenen welke zeer moeyelijk gelijktijdig kunnen werken, hij is in goeden staat en wordt verhuurd aan Jan-Baptist Smits"

De molen werd in 1834 belast met een kadastraal inkomen van 450 frank, op een oppervlakte van 1045 m².

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: de Robiano-de Stolberg Louis François, rentenier te Brussel
- later, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Louis François de Robiano)
- 30.11.1865, deling: a) de Robiano Antoinette Marie Thérèse (voor vruchtgebruik), religieuse te Aken (D) en b) de Robinao Clothilde Marie Anne, echtgenote de Stolberg-Wernigero François (voor naakte eigendom), eigenaar te Tervuren (notaris Ectors); huurder-molenaar was Smits Pieter Jacobus
- 04.01.1882, verkoop: Janssens-Braeckmans Adrien Auguste, molenaar te Borsbeek (notaris Deckers)

De standaardmolen werd in 1908 gesloopt.

Op het kerkhof rond de kerk van Borsbeek is een grafsteen met molenvoorstelling.
Het opschrift luidt als volgt:
D.O.M. / Francus Segers /stierf den 3 Aug. 1723 / ende / Catharina Pittoirs / syne huysvrouwe / stierf den 7 July 1734 / ende / Adriana Vander Velde / haer liede moeder / stierf den 3 Mey A° 1772 / Ioannes Seghers / sterft den 13. 8ber 1765 / en Andreas Segers stierf / den      / ende Maria Theresia Besseleer / syne huysvrouwe sterft / den 24 Feb. 1782 / R.I.P./

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

Tom De Noël, "Nieuwe straat Windmolenberg", Het Nieuwsblad, 20.10.2012.
Borsbeek - De gemeente Borsbeek heeft er een nieuwe straat bij. De gemeenteraad heeft in september de nieuwe straatnaam 'Windmolenberg' gegeven aan het binnengebied van de voormalige site Govaerts.
Aanleiding voor de naam is de molen die tot 1911 ter hoogte van het huidige Eugeen Verelstplein stond. De aangrenzende straat, een deel van de huidige Jozef Reusenslei, werd vroeger om die reden de Molenstraat genoemd. De straat liep van de Herentalsebaan tot aan de Akkerdonckstraat. Omdat de molen het straatbeeld in deze omgeving vroeger voor een groot deel heeft bepaald, werd gekozen voor een straatnaam die refereert naar dit verleden.
Het binnengebied van de voormalige site Govaerts is autovrij. Bewoners hebben wel toegang tot de ondergrondse parkeergarage via de Herentalsebaan. Alleen hulpdiensten en de diensten voor huisvuilophaling krijgen ook toegang tot het centrale deel.
In het binnengebied worden 14 eengezinswoningen en 42 appartementen gebouwd. Tussen de huizen komt een centraal pleintje.

Literatuur

F. Prims, "Borsbeek in de Vaderlandse Geschiedenis", Borsbeek, 1954.
J. Proost, "Embleem van windmolen op grafzerk te Borsbeek", in: Heemkundig Handboekje, XIV, 1966, p. 26-31.
J. Proost, "De houten windmolen van Borsbeek", in: Het Gemeenteblad, 21 april 1967.
J. Proost, "Nog molenafbeelding op grafzerk II", in: Ons Heem, XXII, 1968, p. 116-117.
J. Proost, "Borsbeek in oude prentkaarten", Zaltbommel, 1974.
G. Wauters, "Grafsteen met molenafbeelding", in: Ons Heem, XX, 1966, p. 24.
H. Holemans & P.J. Lemmens, Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen, Nieuwkerken, Ten Bos, 1983, p. 25-26;
Lieven Denewet, "Honderd bespookte molens in Vlaanderen. Een verzameling molensagen van de kuststreek tot het Maasland", Molenecho's, XX, 1992, nr. 2-3.
Tom De Noël, "Nieuwe straat Windmolenberg", Het Nieuwsblad, 20.10.2012.
"J.C. Mulderszoon, Toovenaar", Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore, I, 1938, p. 84.

Overige foto's

<p>Molen van Janssens</p>

Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen van Janssens</p>

Prentkaart RVDH, Berchem - Gilène E. Schreij. Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: donderdag 23 juli 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens