Molenzorg

Borgerhout (Antwerpen), Antwerpen


Glasnegatief, 1880, coll. Museum voor Fotografie, FPMA, Antwerpen
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Jagersmolen
Stenen Molen

Ligging
Koolstraat 2
2140 Borgerhout (Antwerpen)

hoek met 's-Herenstraat
tegenover de Blijde-Inkomststraat
Stertingenveld
kadasterperceel A317


toon op kaart
Type
Stenen stellingmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1815
Verdwenen
1886 (onttakeld) / 1902 (sloop romp)
Beschrijving / geschiedenis
De Jagersmolen was een stenen korenwindmolen op de zuidwestelijke hoek van de Koolstraat (nr. 2) en de 's-Herenstraat, tegenover de Blijde-Inkomststraat. Het molenaarshuisje op de hoek van beide straten werd bewust laag gehouden om de windvang niet te hinderen.
Hij werd gebouwd in 1815.
Volgens een kadasterbeschrijving uit ca. 1830: "de beste molen is de molen toebehoorende aen de heer den baron De Pret, wezende eenen goeden steenen molen, redelijk gunstig in de nabijheid van Borgerhout gelegen, staende zeer te wind, hebbende drij paar steenen waarvan dikwijls twee paer gelijktijdig gebruikt worden".
We zien hem aangeduid in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1845) met het rond grondoppervlak van een stenen windmolen en met de benamin "Jager Molen" en op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 18 50) als "Jaeger Molen".    Eigenaars na 1830;
- voor 1834, eigenaar: de Pret-ven Ertborn Philemon, baron te Antwerpen (z.d.:
- later, erfenis: de weduwe (overlijden van Philemon de Pret-van Ertborn, baron te Antwerpen
- 26.03.1841, erfenis: a) de Pret Jeanne Paule Joseph (dochter Philemon) (voor 1/2), echtgenote Diert de Kerkwerve Theodoor, eigenaar te Hemiksem en b) ven Ertborn Emilie (zus van de overledene) voor 1/2), echtgenote Moretus Louis Joseph, eigenaar te Antwerpen (overlijden van de weduwe van Ertborn van Philemon de Pret en testament d.d. 08.11.1839)
- 13.07.1842, verkoop: Diert de Kerkwerve-de Pret Theodoor, eigenaar te Hemiksem
- later, erfenis: de weduwe (overlijden van Theodoor Diert de Kerkwerve)
- 18.10.1863, verkoop: Vermeer Corneille Jean, handelaar te Antwerpen (notaris Mertens)
- 03.03.1864, verkoop: Gommers-Van Alsenoy Jacques, molenaar te Borgerhout (notaris niet vermeld)
- later, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Jacques Gommers)
- 19.05.1884, deling: Van Alsenoy Joannes Judoca, weduwe Franciscus Jacobus, zonder beroep te Borgerhout (notaris Batkin - windmolen, fabriek, stoommachine,...)
- 13.11.1900, verkoop:Peeters Joseph, aannemer te Borgerhout (notaris Batkin - magazijn zijnde stenen molen op d ehoek van 's Heeren- en Koolstraten)
- 28.11.1900, verkoop: Van Utterbeeck Louis, koophandelaar te Schaarbeek (notaris Ratkin).

De molen werd in 1878 omgevormd in een stoomtrasmolen.

Op zaterdagnamiddag 6 november 1880 gebeurde een groot drama. Molenaar M. Gommers was met twee van zijn knechten bezig herstellingswerken uit te voeren aan zijn molen. Opeens stortte het stuk van de houten gaanderij in waarop ze stonden. Alle drie vielen ze van 7 meter hoog op de straat. Gommers was op slag dood en zijn twee werklieden waren erg gewond. Gommers was 55 jaar oud, was geboren te Oorderen en woonde in de Schoenstraat te Borgerhout. Victor Goovaerts was 36 jaar, muldersgast, geboren te Borgerhout en woonde aldaar en in de Fabriekstraat 28. Hij was gehuwd en vader van vier kleine kinderen. Leon Bettens was 79 jaar en woonde in de Kapellestraat te Borgerhout. Hij was gehuwd en vader van drie kinderen. Bettens werd nog dezelfde avond berecht. De dokters hoopten beide werklieden nog te redden.   In 1886 werd de molen onttakeld (ontdaan van wiekenkruis en kap).
De romp werd in 1902 gesloopt.   Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS
Bijlagen
Over de Blijde Inkomststraat
Deze heette eerst Vossenstraat, later: Molenstraat en nog later: Blijde Inkomststraat. De oudste benaming is Vossenstraat, naar het hoekhuis bij den Ayendijk "In den Vos ", vroeger de Vorsensanck. Vanaf 1839 Molenstraat genoemd, omdat ze naar de stenen molen liep. Vanaf 1921 omgedoopt tot Blijde Inkomststraat omdat er in de stad Antwerpen al een Molenstraat was. De blijde inkomst heeft te maken met de terugkeer van het Belgisch leger na de oorlog van 1914-1918. Na de tweede wereldoorlog werd deze buurt gesloopt.   De Werkman, 12.11.1880, overgenomen in: Land van Aalst, 14.11.1880.
Ongeluk te Borgerhout.
Te Borgerhout had zaterdag namiddag een verschrikelijk ongeluk plaats. De mulder van den zoogezegden Steenen Molen, M. Gommers, was met twee zijner werklieden bezig eenige herstellingen uit te voeren aan zijnen windmolen aldaar, toen opeens een stuk der gaanderij, waarop zij stonden, instortte en de drie personen van eene hoogte van zeven meters op den steenweg vielen. M. Gommers was op den slag dood en de twee werklieden waren erg gewond.
M. Gommers was 55 jaren, geboren te Oorderen en woonde te Borgerhout, in de Schoenstraat. De twee andere werklieden zijn de genaamden Victor Goovaerts, 36 jaar oud, muldersgast, geboren en wonende te Borgerhout Fabriekstraat 28, en Leon Bettens, 79 jaar oud, wonende in de Kapellestraat te Borgerhout.
Beide zijn getrouwd, Goovaerts vader van vier kleine kinderen en Bettens van drie.
Bettens is zaterdag avond berecht.
Wij vernemen dat de geneesheeren hopen Bettens en Goovaerts te redden.
Literatuur

Gedrukte bronnen
"Openbare verkooping van eenen graanwindmlen", in: Handelsblad van Antwerpen, 22 augustus 1863.
De Werkman, 12.11.1880
Land van Aalst, 14.11.1880.

Werken
Georges Kockelberg, "Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens", Antwerpen, 1986;
Herman Holemans & P.J. Lemmens, "Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen", Nieuwkerken, 1983.
Gaston Van Bulck, artikel in het Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Regio, jg. 58, nr. 2.
F. Gijzen, "Sinjoren, hier is Uw album", in: Zonnige Herfst, 1964, p. 2.
J. Laenen, "Deurne en Borgerhout van af den oorsprong tot in het begin der XIVde eeuw", Mechelen, 1929.
F. Prims, "Geschiedenis van Borgerhout", Borgerhout, 1936.
J. Stockmans, "Deurne en Borgerhout", I-II-III, Brecht, 1895-1897-1899.
F. Van de Vijver, "Borgerhout in oude prentkaarten", Zaltbommel, 1972.
J. Van Thillo, "De wiekdragers van Deurne-Borgerhout", in 't Lauwerkransken, III, 1960, p. 75-79.
"Borgerhout en zijn molens", Natuur- en Stedenschoon, IX, 1930, p. 24.
"Windmolens in Borgerhout", Het Handelsblad, 22.01.1930.
"Zo was... Borgerhout", Antwerpen, 1972.

Overige foto's

<p>Jagersmolen<br>Stenen Molen</p>

Foto tussen 1886 en 1902. Coll. Museum voor Fotografie, FPMA, Antwerpen

<p>Jagersmolen<br>Stenen Molen</p>

Coll. Museum voor Fotografie, FPMA, Antwerpen

<p>Jagersmolen<br>Stenen Molen</p>

Zicht vanuit de Blijde Inkomststraat. Verzameling Ons Molenheem

<p>Jagersmolen<br>Stenen Molen</p>

Zicht vanuit de 's-Herenstraat. Verzameling Ons Molenheem

<p>Jagersmolen<br>Stenen Molen</p>

Detail van de eerste foto.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: maandag 1 mei 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens