Molenzorg

Borgerhout (Antwerpen), Antwerpen


Prentkaart ed. G. Hermans, voor 1883. Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

De Ram
Kleine Ram
Rammolen

Ligging
Kroonstraat 121
2140 Borgerhout (Antwerpen)

oostzijde
Borgerhoutsveld
kadasterpeceel A361


toon op kaart
Type
Stenen stellingmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1815 / 1819, verhoogd
Verdwenen
1883, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Rammolen was een stenen graanwindmolen aan de oostzijde van de Kroonstraat (nr. 121).

Hij werd in 1815 opgericht als een stenen grondzeiler. Eigenaar Joannes Porto Carero liet hem al in 1819 verhogen, zodat een stenen stellingmolen bekomen werd. Vermoedelijk wqs dit onder impuls van de omringende bebouwing die hem steeds meer de windvang ontnam. Een knik in de romp toonde deze verhoging duidelijk aan.

Een kadasterdocument van rond 1830 beschrijft: "de molen toebehoorende aen J. Porto Carero is eenen molen ingerigt als A317 en staende ook redelijk voordeelig in de nabijheid van Borgerhout doch niet zoo gunstig Hij is verhuert").

We zien hem aangeduid in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) met het rond grondoppervlak van een stenen windmolen en op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850), telkens met de benaming "Ram Molen".

Eigenaars:
- 1819, eigenaar: Porto Carero Joannes, molenaar te Borgerhout
- 26.07.1841, verkoop: Bongaerts Anne Marie, weduwe Raspoet (elders Raspart) te Brussel (notaris niet vermeld - "un moulin bâti en briques nommé le bélier).
- 18.04.1884, verkoop: Daelemens Jean Baptiste molenaar te Antwerpen (notaris Schoeters)

De molen moest in 1883 plaats ruimen voor de bouw van een huis.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Georges Kockelberg, "Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens", Antwerpen, 1986;
Herman Holemans & P.J. Lemmens, "Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen", Nieuwkerken, 1983.
Herman Holemans, "Wind- en watermolens van de provincie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1990". Deel 3. Gemeenten P-Z", Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2011.
Gaston Van Bulck, artikel in het Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Regio, jg. 58, nr. 2.
F. Gijzen, "Sinjoren, hier is Uw album", in: Zonnige Herfst, 1964, p. 2.
J. Laenen, "Deurne en Borgerhout van af den oorsprong tot in het begin der XIVde eeuw", Mechelen, 1929.
F. Prims, "Geschiedenis van Borgerhout", Borgerhout, 1936.
J. Stockmans, "Deurne en Borgerhout", I-II-III, Brecht, 1895-1897-1899.
F. Van de Vijver, "Borgerhout in oude prentkaarten", Zaltbommel, 1972.
J. Van Thillo, "De wiekdragers van Deurne-Borgerhout", in 't Lauwerkransken, III, 1960, p. 75-79.
"Borgerhout en zijn molens", Natuur- en Stedenschoon, IX, 1930, p. 24.
"Windmolens in Borgerhout", Het Handelsblad, 22.01.1930.
"Zo was... Borgerhout", Antwerpen, 1972.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: maandag 1 mei 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens