Molenzorg

Borsbeke (Herzele), Oost-Vlaanderen


Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Kampenmolen
Heuvelmolen
Molen Buyse

Ligging
Kampenheuvel 1
9552 Borsbeke (Herzele)

noordzijde
tegenover nr. 1
vroegere Heerbaan
1,2 km N v.d. kerk
kadasterperceel B27


toon op kaart
Type
Staakmolen met open voet
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1789
Verdwenen
1941, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Kampenmolen, Heuvelmolen (naar de ligging) of molen Buyse (naar de molenaar)  was een houten korenwindmolen op de Kampenheuvel, aan de noordzijde van de gelijnamige straat (nr. 1) (de vroegere Heerbaan), op 1,2 kilometer ten noorden van de kerk van Borsbeke.
Hij werd opgericht mits octrooi verleend op 11 juli 1789.

Uit het proces-verbaal van afpaling van de gemeente Borsbeke in 1813: "il n'existe qu'un moulin à vent dans cette commune (de Borsbeke). Il est occupé par le propriétaire en sorte qu'il a été impossible d'en connaître la valeur locative. Pour fixer son évaluation l'expert a considéré qu'il pourrait être assimilé tant par sa situation que par sa grandeur et construction à celui de la commune de Letterhoutem. Telle est la propriété de J. Bte Buyse, située S(ecti)on B n° 35, canton de Heuvel."

We zien hem aangeduid op:
- de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) met het grondvlak van een staakmolen op teerlingen
- de topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) met het algemeen windmolensymbool en met de benaming "M(oul)in de Campen"
- de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860) met een tekeningetje van een staakmolen.

Eigenaars na 1800:
- 1813, eigenaar: Buyse Jean-Baptiste, molenaar te Borsbeke 
- voor 1834, eigenaar: Buyse-Ghijsels Joannes Francis, molenaar te Borsbeke (tot kort voor 1834 behoorde de grond aan Hanstrate Pierre Antoine, de weduwe te Borsbeke)
- 06.09.1879, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Joannes Buyse)
- 16.05.1896, deling: a) Buyse Berlindis, b) Buyse August, molenaar te Borsbeke en c) Buyse Bernardin (notaris De Vuyst)
- 12.01.1909, erfenis: a) Buyse Berlindis, b) Buyse August, de erfgenamen en c) Buyse Bernardin (overlijden van August Buyse)
- 19.03.1909, erfenis: a) Buyse Berlindis, de erfgenamen, b) Buyse August, de erfgenamen en c) Buyse Bernardin (overlijden van Berlindis Buyse)
- 30.06.1930, verkoop: Buyse-Van den Brulle Petrus, zonder beroep te Sint-Antelinks (notaris De Vuyst - houten windmolen)
- 17.10.1938, verkoop: Spranghers-Roggeman Petrus Eduard Cyriel, lndbouwer te Borsbeke (notaris De Vuyst - houten windmolen).

De staakmolen werd in 1941 gesloopt. De vroegere molenheuvel is thans onbebouwd. De boerderij aan de overzijde van de straat bestaat nog steeds.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie Commission Royale des Monuments et des Sites /
Bulletijn der Koninklijke Commissies voor Kunst en Oudheidkunde Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, jg. 77, 1938, juillet-décembre / juli-december, p. 337.
Provincie Oost-Vlaanderen. Algemeene zitting van 1 Februari 1938.
Borsbeke. Kampenmolen. — Het Comité keurt. onderstaand verslag goed : De molen van Borsbeke is van het gewone type van de molens met houten draaistoel. Hij is geplaatst op een hoogte die de omgeving beheerscht. De constructie biedt geen spéciale bijzonderheden aan. Hij dagteekent van 1789; hij is dus niet zeer oud. De dokumenten betreffende zijn oprichting zijn bewaard gebleven. De keizerlijke en koninklijke ordonnantie van Jozef II is belangwekkend door den nauwkeurigen overvloed van bijzonderheden, waarvan er eenigen, in fiskaal opzicht, nogal drukkend voorkomen. Behoudens hetgeen voorafgaat, biedt de constructie geen historisch belang aan. Naar onze meening zouden al de bedreigde oude molens moeten beschermd worden.

Literatuur

Archieven en landkaarten
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855)

Literatuur
- "Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Eerste aflevering. De arrondissementen Aalst en Dendermonde", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XIV, 1960, 3 (Gent, 1962);
- Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1996;
- Georges Souffreau e.a., "De molens van Herzele. Een historisch overzicht", Herzele, vzw De Hellebaard, 2009, 104 p.
- Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie Commission Royale des Monuments et des Sites / Bulletijn der Koninklijke Commissies voor Kunst en Oudheidkunde Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, jg. 77, 1938, juillet-décembre / juli-december, p. 337.

Overige foto's

<p>Kampenmolen<br>Heuvelmolen<br>Molen Buyse</p>

Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: donderdag 4 januari 2024

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens