Molenzorg

Brasschaat, Antwerpen


Prentkaart 1912. Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen De Winter

Ligging
Bredabaan
2930 Brasschaat

kadasterperceel D721c
Dorp


toon op kaart
Type
Stenen stellingmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1849
Verdwenen
1926
Beschrijving / geschiedenis

De Molen De Winter, genoemd naar de eigenaar-uitbater, was een stenen stellingmolen, ingericht als korenmolen. Hij stond aan de Brebabaan, niet ver van het centrum van Brasschaat.

De molen werd in 1849 opgericht door Arnold Smits-Deckers. Hij had daartoe in 1848 zjin aanvraag ingediend.

Opeenvolgende eigenaars:
- 06.12.1849, verkoop: (van de grond) door Kerkfabriek Brasschaat (notaris Tillieux)
- 1849, opbouw: Smits-Deckers Arnoldus, molenaar te Brasschaat ("nouvelle construction sur terrain vierge d'une maison et d'un moulin à vent à farine")
- na 1857, erfenis: de 10 mede-erfgenamen (overlijden van de echtgenoten Smits-Deckers)
- 23.02.1863, verkoop: Smits-Michielsen Carolus Ludovicus, molenaar te Brasschaat (notaris Van Hissenhoven)
- 08.04.1883, erfenis: de weduwe en de kinderen (ovelrijden van Carolus Smits)
- 29.12.1898, verkoop: De Winter-Smits Emiel Jan, molenaar te Brasschaat (notaris Van Dijck)
- 18.01.1917, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Emiel De Winter)
- 12.03.1919, verkoop: de weduwe Smits (notaris De Weerdt)

De molen geraakte erg beschadigd door een storm in 1907. De roeden met de askop sloegen op de grond, waarbij de galerij ook sterk beschadigd geraakt. De schade werd hersteld, maar in 1912 werd de molen toch stilgelegd.

De mooie stellingmolen molen in 1926 door de weduwe van E. De Winter afgebroken.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

De Belgische Molenaar, nr. 12, 1907.
"Stormschade.
Naar wij vernemen is verleden Woensdag rond 11 uren voormiddag de molen van den heer De Winter te Brasschaet bij ANtwerpen door den storm erg gehavend. De roeden met askop zijn op den grond gevlogen. De galerei is insgelijks zeer beschadigd. De schade is aanzienlijk.

Literatuur

De Belgische Molenaar, nr. 12, 1907.
Herman Holemans, "Wind- en watermolens van de provincie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1900. Deel 1. Gemeenten A-G", Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2009.
H. Holemans & P.J. Lemmens, Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen, Nieuwkerken, 1983, p. 35-37;
F. Van Doninck, Molens te Brasschaat, in: Breesgata, I, 1977, nr. 1, p. 13-15;
P.J. Lemmens, Molens te Brasschaat, in: Heemkundig Handboekje, XVIII, 1970, nr. 1, p. 21;
G. Kockelberg, Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens, Antwerpen, 1986, p. 120-121.

Overige foto's

<p>Molen De Winter</p>

Prentkaart J. Van Woensbeeck, Brasschaat. Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen De Winter</p>

Prentkaart J. Van Wesenbeeck, Brasschaat. Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen De Winter</p>

Prentkaart J. Van Woensbeeck, Brasschaat. Verzameling J. Verhelst

<p>Molen De Winter</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen De Winter</p>

Prentkaart F. Hoelen, phototypie, Kapellen, ca. 1908. Verzameling J. Verhelst

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: dinsdag 21 juli 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens