Molenzorg

Belsele (Sint-Niklaas), Oost-Vlaanderen


Vezameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Kloostermolen

Ligging
Kerkstraat 11
9111 Belsele (Sint-Niklaas)

oostzijde
kadasterperceel C403e


toon op kaart
Type
Staakmolen met open voet
Functie
Korenmolen
Gebouwd
na 1860
Verdwenen
1924, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Kloostermolen was een kleine graanwindmolen aan de oostzijde van de Kerkstraat (nr. 11).
We vinden hem niet afgebeeld in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844), de Topografische Kaart van Ph. Vandemaelen (ca. 1850) en de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860).

Hij was in het bezit van het Bureel voor Weldadigheid.

In het hekwerk van de wieken was slechts één middenzoom aanwezig.

De staakmolen werd in 1924, na jarenlang verval, gesloopt. Op het einde bleef nog enkel de houten binnenroede over.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Archieven enlandkaarten
- Fricxkaart (1712)
- Ferrariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855)

Werken
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Derde aflevering. De arrondissementen Oudenaarde en Sint-Niklaas", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XVI, 1962, 2 (Gent, 1963).
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1996.
W. Smet, "Kijk op het Waasland", Nieuwkerken-Waas, 1976.
W. Smet, "De Windmolens in het Waasland", Nieuwkerken-Waas, 1974.

Overige foto's

<p>Kloostermolen</p>

Prentkaart: Les Editions d'Art, Bruxelles (LAB)

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: maandag 2 maart 2020

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens