Molenzorg

Brecht, Antwerpen


Prentkaart E. Hoelen, Kapellen. Verzameling Ons Molenheem
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen van Sint-Antonius
Molen Raeymaekers

Ligging
Zoerselsesteenweg
2980 Brecht

kadasterperceel I172n
Sint-Antonius
Begijnenblok
vanaf 1977 grondgebied Zoersel


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1910 / 1919, overgebracht uit 's Gravenwezel
Verdwenen
1914, oorlog / 1927, sloop
Beschrijving / geschiedenis

Molenaar Eduard Diels-Peemen uit Schoten richtte in 1910 langsheen de Zoerselsesteenweg te Sint-Antonius een houten korenwindmolen op die hij van elders liet overbrengen. Hij had daartoe op 14 maart 1910 de grond aangekocht van Aloïs Govers.

De standaardmolen werd in 1914 vernield bij de doortocht van de Duitsers. Eduard Diels liet in 1919 de Wezelse molen overbrengen uit 's Gravenwezel. 

Opeenvolgende eigenaars:
- 14.03.1910, verkoop: (van de grond) door Govers-Hermans Aloïs, stukadoor te Brecht (notaris De Marbaix)
- 1910, opbouw: Diels-Pemen Eduard Aloïs, molenaar te Schoten (later molenaar te Schoten, +Kapellen, 29 mei 1954, 80 jaar)
- 19.06.1919, verkoop: Raeymaekers-Verhesen Clementius Maria Augustinus ("August"), landbouwer te Geel (notaris Verbist)
- 14.08.1924, verkoop: Verellen-Van de Peer Joannes Augustinus Georgius ("Jan"), molenaar, later bakker, te Massenhoven (notaris Janssens).

De laatste eigenaar was Jan Verellen, een molenaar te Massenhoven. Hij werd later bakker en liet de bouwvallig geworden molen, die gevaarlijk voorover helde, in 1927 slopen.

Zie ook: 's Gravenwezel, Wezelse molen

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

De Belgische Molenaar, 24.06.1954.
In Memoriam Eduardus Aloysius Diels
Op 29 Mei 1954 is te Kapellen in zijn 80ste levensjaar overleden
Mijnheer Eduardus Aloysius Diels, weduwnaar van Mevrouw Rosalia Pemen, rustend molenaar te Schoten (Antw.)
De plechtige lijkdienst heeft plaats gehad op Dinsdag 1 Juni 1954, te 10 uur, in de parochiale kerk van de H. Jacobus te Kapellen en de begrafenis in de familiegrond op het kerkhof te Schoten.
Wij betuigen de familie Diels-Van der Westerlaken-Pemen onze kristelijke deelneming.
Dat hij in vrede ruste.
De Belgische Molenaar.

Literatuur

De Belgische Molenaar, 24.06.1954.
H. Holemans & P.J. Lemmens, "Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwepen," Nieuwkerken, 1983.
F. Ooms, "Brecht", Brecht, 1975;
F. Ooms, "Brecht en zijn molens," in: Brecht, gemeentelijk informatieblad, IV, 1980, 4 (4 nov.), p. 72-78 en V, 1981, 3 (juli), 1981, p. 73-74; overgenomen in: De Belgische Molenaar, LXXV, 1980, p. 99-101, 117-118 en 133-134 en in: Molenecho's, IX, 1981, p. 42-45, 58-60 en 66-68;
F. Ooms, "De molens van Brecht", De Belgische Molenaar - Levende Molens, LXXVII, 1982, 2 (februari), p. 48-51, ill. - als vervolg op: "V. De verdwenen molen van Sint-Job".
Heemkundige Kring Zoersel, "Zoersel historisch. Onder de wieken van Zoerselse molens (3). Halse molens en de grens tussen... Frankrijk en Duitsland!", in: De Grootste Gemene Deler van de gemeente Halle-St. Antonius-Zoersel (uitg. Gemeentebestuur Zoersel), V, 1987, nr. 6, p. 10-11.
Dossier: het molenhuis en omgeving, Heemkundige Kring Zoersel, januari 1980 (onuitgegeven).
Heemkunde: het molenhuis te Zoersel(Milieukrant, v.z.w. Hart van de Kempen, zomernr. 1977, p. 26-28).
L. Peeters & J. Bolckmans, De molen van Zoersel(Oudheid en Kunst. Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis uitgegeven door de Geschied- en Oudheidkundige kring voor Brecht en omstreken, jg. XLII, 1959, afl. 1-3, p. 59-115).
Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L.  Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent, 1985.
Herman Holemans, "Wind- en watermolens van de provincie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten P-Z", Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2011.
Lieven Denewet, "Honderd bespookte molens in Vlaanderen. Een verzameling molensagen van de kuststreek tot het Maasland", Molenecho's, XX, 1992, nr. 2-3.

Overige foto's

<p>Molen van Sint-Antonius<br>Molen Raeymaekers</p>

Amateurfoto. Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: dinsdag 21 juli 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens