Molenzorg

Bellegem (Kortrijk), West-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Het Stampkot

Ligging
Bredenmolenweg 8
8510 Bellegem (Kortrijk)

noordzijde
1,3 km ten O v.d. kerk
kadasterperceel C142


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Oliemolen
Gebouwd
voor 1603
Verdwenen
1914, sloop
Beschrijving / geschiedenis

Het Stampkot van Bellegem was een houten oliewindmolen aan de noordzijde van de Bredenmolenweg nr. 8), op 1,3 km ten oosten van de kerk van Bellegem.

De staakmolen werd voor 1603 opgericht.

We zien hem aangeduid op:
- Fricxkaart (1712)
- Villaretkaart (1745-1748) met het symbool van een staakmolen en met de benmaing "Moulin de Belleghem"
- Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen, als één van de twee dicht bij elkaar gelegen "Moulins de Belleghem" (de andere is de Bredenmolen, zie aldaar)
- Topografische kaart Ph. Vandermaelen (ca. 1850)

Op donderdagnamiddag 10 december 1908, rond 15  uur, werden, in een hevige wind, twee wieken afgeslagen terwijl de weduwe Pollet de molen volop liet draaien. De schade werd geraamd op 150 frank.

De staakmolen werd in 1914 gesloopt. De Pollets ruilden het voorbijgestreefde olieslagersberoep ingeruild voor een andere nijverheidsvak. De onderdelen van de gesloopte molen werden op de dam openbaar verkocht.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Dubus de Gisignies Leonard, burggraaf te Brussel
- 31.05.1849, erfenis: a) Dubus de Gisignies Bernard Aimé Leonard, eigenaar te Brussel, b) Dubus de Gisignies Constantin Leonard, eigenaar te Westmalle en c) Dubus de Gisignies Alberic, eigenaar te Turnhout (overlijden van Leonard Dubus de Gisignies)
- 14.03.1850, deling: Dubus de Gisignies Constantin Leonard Franciscus, eigenaar te Oostmalle (notaris Ghellinck)
- 16.06.1852, deling: Dubus de Gisignies Bernardus Aimé Leonard, eigenaar te Oostmalle (notaris Ghellinck)
- 1854, rectificatie: de eigenaar is: Dubus de Gisignies Alberic, eigenaar te Sint-Joost-ten-Node (verklaring van 07.03.1854)
- 26.07.1874, erfenis: de erfgenamen (overlijden van Alberic Dubus de Gisignies)
- 04.07.1877, deling: Dubus de Gisignies Bernard Daniël, eigenaar te Oostmalle (notaris Morren)
- 05.09.1906, verkoop: a) Martinet Alix Felicitas Maria, eigenares te Douai (F) en b) Martinet-De Rambures André Charles Joseph, officier te Amiens (F) (notaris Bossaert)

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaanderen, 14.12.1908, p. 2.
Molenwieken afgewaaid – Bij de weduwe Pollet, molenaarster, op de wijk de Kat, zijn donderdag namiddag rond 3 ure, terwijl de molen volop draaide, tengevolge van den wind, twee wieken afgeslagen en vernield. De schade bedraagt 150 frank.

Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), De windmolens tussen Schelde en Leie, in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (91).
't Stampkot stond op een boogscheute Noord-Oostwerd van de Kattemolen.
De stampers zijn landgebruikers en hebben en ander nijverheidsvak aangedurfd. De molen heeft het moeten bekoopen; wierd over een paar jaar in brokken en stukken op den dam publiek verkocht.
Ik ontvang daar juist de tijding: De geboorte van een meisje van Joris Vindevogel: tweede kind. 't Oudste is ook een meisje. De mulders zoon Joris Vindevogel, is over zoowat een drietal jaren met de stampers dochter Maria Pollet getrouwd... 't gaat goed... 't Muldersras sterft nog niet uit. God lof.

Literatuur

Archieven en landkaarten
- Fricxkaart (1712)
- Villaretkaart (1745-1748)
- Ferrariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844)
- Topografische kaart Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855)

Gedrukte bron
- Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaanderen, 14.12.1908, p. 2.

Werken
Pierre Mattelaer, "De molens van Zuid-West-Vlaanderen", in: De Leiegouw, XXI, 1979, p. 31-64.
E. Depaepe, "Ons Bellegem", Bellegem, 1976.
R. Lefebvre, "Bellegem in oude prentkaarten", Zaltbommel, 1974.
Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), De windmolens tussen Schelde en Leie, in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (91).
"De Kattebergmolen te Bellegem", in: Curiosa, 36ste jg., nr. 359, nov. 1998, p. 13-14;
P. Mattelaer, "De molens van Bellegem", in: "Ons Molenheem", jg. 31, 2006, nr. 2, april-juni, p. 30-33, ill.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
I. Del'Haye, "Bijdrage tot de toponymie van Bellegem". Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1988.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: woensdag 11 maart 2020

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens