Molenzorg

Bellegem (Kortrijk), West-Vlaanderen


Prentkaart, ed. De Vaere-Foulon, Bellegem. Verzameling Ons Molenheem
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Bredenmolen
Oude Molen
Molen Vindevogel

Ligging
Bredenmolenweg 2
8510 Bellegem (Kortrijk)

zuidoostzijde
1,2 km ten O v.d. kerk
kadasterperceel C168


toon op kaart
Type
Staakmolen op torenkot
Functie
Korenmolen, oliemolen
Gebouwd
1790
Verdwenen
1903, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Bredenmolen, Oude Molen of Molen Vindevogel was een koren- en oliewindmolen, type staakmolen op torenkot, aan de zuidoostzijde van de Bredenmolenweg (nr. 2), op 1,2 km ten oosten van de kerk van Bellegem.

Hij werd tussen 1745 en 1775 gebouwd. We zien hem nog niet op de Villaretkaart (1745-1748), maar wel op de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolens, als één van de twee, dicht bij elkaar gelegen "Moulins de Belleghem" (de andere molen is het Stampkot, zie aldaar). De Bredenmolen staat ook aangeduid op: Atlas der Buurtwegen (ca. 1844), met het grondvlak van een staakmolen en op de topografische kaart Ph. Vandermaelen (ca. 1850) met de benaming "Ouden Molen".

Vanaf 1878 behoorde de staakmolen op torenkot toe aan de molenaarsfamilie Vindevogel. Na het overlijden van Florent Vindevogel in 1901, die een weduwe en twee minderjarige kinderen naliet, werd de windmolen in 1903 gesloopt. De weduwe van Florent hertrouwde met Aloïs Vannesche van de Plaatsmolen van Bellegem. De beide kinderen kwamen in hun oude bedrijf terug en even leek het erop dat er opnieuw een windmolenaar Vindevogel zou zijn. De Plaatsmolen werd evenwel verkocht door het overlijden van eigenaar Vanden Bulcke, voormalig burgemeester van Bellegem, en Vannesche ging het oud molenhuis van de Kattemolen bewonen, maar de windmolen was inmiddels verdwenen. Een van beide kinderen van Florent, Joris Vindevogel, maalde op de site van de Kattemolen verder met een motormaalderij.

Landbouwer-molenaar Aloïs Van Hessche reed op woensdagnamiddag 6 oktober 1909 met een driewielkar over het dorp. Door een onoplettendheid viel hij van de kar. Zijn rechterbeen werd door een wiel overreden en was ernstig verwond. Men bracht het slachtoffer naar zijn woning over, waar hij door dokter Sobry de beste zorgen toegediend werd.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Van der Plancke-De Waele Jacobus, burgemeester te Bellegem
- 08.10.1862, verkoop: (van de grond) Dedeurwaerder-Scherpereel Pieter Jan, landbouwer te Sint-Denijs (notaris Masselus - graanwindmolen)
- 09.06.1873, verkoop: (van het gebouw) Derijcke Petrus, molenaar te Kortrijk (notaris Opsomer -avec faculté de non-démolition pendant 18 années).
- 28.02.1876, verkoop: (van de grond) De Witte Jan-Baptist, landbouwer te Heestert (notaris Opsomer)
- later, verkoop: (van de grond) Van den Hende Yves
- 25.11.1878, verkoop: (van het gebouw) Vindevogel Charles Joseph, molenaar te Sint-Denijs (notaris Parmentier)
- 29.04.1891, ruil: Vindevogel-Fruy Ivo, de weduwe, winkerlierster te Kerkhove (notairs De Ridder)
- 04.03.1894, erfenis: Vindevogel-Debue Florent, molenaar te Bellegem (overlijden van de weduwe Fruy van Florent Vindevogel)
- 12.04.1901, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Florent Vindevogel)E

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaanderen, zaterdag 9 oktober 1909 (jg. 116, nr. 121), p. 2, kol. 5.

 Belleghem
- ONGELUK. - Woensdag namiddag kwam Alois Van Hessche, landbouwer en molenaar, met eene driewielkar over het dorp gereden. Door eene onoplettendheid van Van Hessche, viel hij, en werd het rechterbeen door een wiel overreden en erg gekwetst. Men bracht het slachtoffer naar zijne woning over, waar hij door doktoor Sobry de beste zorgen toegediend werd.

---------------

Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), De windmolens tussen Schelde en Leie, in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (91).
Belleghem
De Katte was Vindevogels maalmolen, die tusschen de kerk den de Katte stond op natuurlijken dam.
Door het afsterven van Florent Vindevogel, hij liet een weduwe met twee minderjarige kinderen na, werd de molen afgetrokken, - spijtig.
Toen de molenaar van de Plaatsemolen, Aloïs Vannesche, met de weduwe Vindevogel huwde, kwamen de beide kinderen in hun oude bedrijf terug en 't geleek er naar dat Vindevogel mulder, windmulder zou blijven.
't Gedoe op de plaats wierd verkocht door het afsterven van den eigenaar. Mijnheer Vanden Bulcke, voormalige burgemeester van Belleghem, en Vannesche ging het oud molenhuis van de Kattemolen betrekken, maar de molen was weg.
Joris Vindevogel, mulder van afkomst en mulder van stiel, heeft eene motormaalderij ingericht ter plaats waar zijn vader windmulder was. (...)
Ik ontvang daar juist de tijding: De geboorte van een meisje van Joris Vindevogel: tweede kind. 't Oudste is ook een meisje. De mulders zoon Joris Vindevogel, is over zoowat een drietal jaren met de stampers dochter Maria Pollet (van het Stampkot te Bellegem) getrouwd... 't gaat goed... 't Muldersras sterft nog niet uit. God lof.

Literatuur

Archieven en landkaarten
- Villaretkaart (1712) (niet aangeduid)
- Ferrariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844)
- Topografische kaart Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855)

Gedrukte bronnen
- Gazette van Brugge en der provincie West-Vlaanderen, zaterdag 9 oktober 1909 (jg. 116, nr. 121), p. 2, kol. 5 (over de val van molenaar Aloïs Van Hessche uit zijn driewielkar).

Werken
Pierre Mattelaer, "De molens van Zuid-West-Vlaanderen", in: De Leiegouw, XXI, 1979, p. 31-64;
E. Depaepe, "Ons Bellegem", Bellegem, 1976;
R. Lefebvre, "Bellegem in oude prentkaarten", Zaltbommel, 1974;
Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), De windmolens tussen Schelde en Leie, in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (91).
"De Kattebergmolen te Bellegem", in: Curiosa, 36ste jg., nr. 359, nov. 1998, p. 13-14;
P. Mattelaer, "De molens van Bellegem", in: "Ons Molenheem", jg. 31, 2006, nr. 2, april-juni, p. 30-33, ill.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
I. Del'Haye, "Bijdrage tot de toponymie van Bellegem". Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1988.

Overige foto's

<p>Bredenmolen<br>Oude Molen<br>Molen Vindevogel</p>

Prentkaart, ed. De Vaere-Foulon, Bellegem. Verzameling Ons Molenheem

<p>Bredenmolen<br>Oude Molen<br>Molen Vindevogel</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Bredenmolen<br>Oude Molen<br>Molen Vindevogel</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Bredenmolen<br>Oude Molen<br>Molen Vindevogel</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: woensdag 11 maart 2020

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens