Molenzorg

Booischot (Heist-op-den-Berg), Antwerpen


Bemerk het asgat in de muur. Verzameling Ons Molenheem
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Watermolen

Ligging
Dorpsstraat
2221 Booischot (Heist-op-den-Berg)

op de Oude Molenbeek of Calsterloop
kadasterperceel C285


toon op kaart
Type
Watermolen
Functie
Korenmolen, oliemolen
Gebouwd
voor 1200 / 1662 / 1752
Verdwenen
1875, landgebouw / na 1900, sloop gebouw
Beschrijving / geschiedenis

Het was de enige watermolen van het oude Land van Heist. Gebouwd op de Oude Molenbeek, ook Calsterloop geheten. Deze watermolen werd reeds in de 12de eeuw vernoemd. Hij werd in 1662 herbouwd bij octrooi van "sijne Exellentie den Hertog van Arenberghe, Heer van Aarschot". Het molenhuis werd in 1752 herbouwd.

Rond 1830 werd de watermolen in het kadaster beschreven als volgt: "een eenig gebouw bevat eenen graan- en eenen oliemolen, zoodanig ingerigt, dat beide door middel van eenen enkel draaiwerk in beweging kunnen gebragt worden, hetwelck echter zeer zelden gebeurt uit hoofde van gebrek aan genoegzaam water. Verder kan de oliemolen door een paard bewogen worden, terwijl de andere gedurende ongeveer zes maanden van het jaar moeten buiten werkzaamheid blijven, als wanneer de wateren te laag zijn. De graanmolen bevat één paar steenen en de oliemolen eene slagbank met één paar steenen. Deze laatste molen is slechts een gedeelte des jaars gebezigd. Deze watermolen is gelegen op de zoo genaamde Molenbeek op het gehucht Booischot. Hij is verhuurt met het huis, waartoe hij behoort en met den graanwindmolen van eerste klasse, hierboven aangehaald, aan Gommarus De Cnaep".

In het begin van de 19de eeuw behoorde hij toe de heren della Faille Leeuwerghem, bewoners van het kasteel Ter Laken te Booischot.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: de Gilman de Zevenberge - della Faille Leeuwerghem Hyacinthe Joseph Jean, de weduwe, te Antwerpen.
- 28.02.1846, erfenis: a) de Gilman de Zevenberghe Frederic Joseph, b) de Gilman de Zevenberge Emilie Marie Hubertine te Rumst, c) de Gilman de Zevenberge Rosalie Marie, gezelschapsdame te Antwerpen en d) de Gilman de Zevenberge Constant Joseph, eigenaar te Antwerpen (overlijden van de weduwe della Faille Leeuwerghem)
- 05.08.1847, deling: de Gilman Rosalie Marie, echtgenote Geelhand Constantinus Josephus, eigenaar te Antwerpen (notaris Van Sulper).

De watermolen stopte reeds in 1875 met werken, maar het watermolengebouw bleef nog bestaan tot na 1900. Zijn vroegtijdige stopzetting heeft te maken met de talrijke overstromingen die hij zou veroorzaakt hebben en de commotie die hierover ontstond.

Hij was gelegen naast het kerkhof, tegen de steenweg naar Westmeerbeek, tegenover de vroegere melkerij. In de boord van de beek zijn nog oude brokken ijzersteen te zien, overblijfselen van de blokken waarop het waterwiel rustte.

Literatuur

J. Buts, "De watermolen op de Calsterloop en de overstromingen rond Aarschot in 1867", in: Het Oude Land van Aarschot, I, 1966, p. 55.
Staf Peeters & Gerard Van Kerckhoven, "Booischot en Pijpelheide in vele facetten", p. 399-401.
Graaf Dellafaille, "Lied en Historische Beschrijving van Booischot", Antwerpen, 1874, p. 8.
L. Liekens, "Geschiedenis van Heist-op-den-Berg en omgeving", Mechelen, 1897, p. 36-37.
P.J. Lemmens, "Molenoverzicht uit het Arrondissement Mechelen van 1830 tot heden", Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse randgemeenten, X, 1962, 4, p. 3-4;
H. Thys, "Molens in het arrondissement Mechelen, circa 1865-1870", in Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Kempen, Borgerhout, jg. 14, 1966, p. 3-14;
P.J. Lemmens & H. Holemans, "Molens der Zuiderkempen", Nieuwkerken (Sint-Niklaas), Studiekring Ons Molenheem, 1978, p. 18-19.

Overige foto's

<p>Watermolen</p>

Foto A. Peeters-Lemmens. Verzameling Ons Molenheem

<p>Watermolen</p>

Reproductie schilderij A. Peeters-Lemmens. Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: vrijdag 7 april 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens