Molenzorg

Denderleeuw, Oost-Vlaanderen


Foto ca. 1930. Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Molen Wynant

Ligging
Steenweg 301
9470 Denderleeuw

westzijde
hoek met Leeuwerikenlaan (noordzijde)
kadasterperceel B153


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1794
Verdwenen
1935, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Molen Wynant (naar de laatste eigenaar) van Denderleeuw was een houten graanwindmolen op de hoek van de Steenweg (westzijde, nr. 301) en de Leeuwerikenlaan (noordzijde).

François (Frans) J. Eeman kreeg in 1794 het octrooi voor de bouw van een graan- en oliewindmplen. Hij had zijn aanvraag ingediend op 27 oktober 1792, maar door de Franse invallen en de terugdrijving van de Oostenrijkers was er vertraging opgetreden.

We zien de standaardmolen, telkens zonder molennnaam, aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1842) en op de kaarten van Vandermaelen en Popp uit de jaren 1850.

Hij behoorde in 1830 toe aan molenaar Petrus Frans Gernaey-Van Londersele (+1842) en werd opgevolgd door zijn zoon Frans Gernaey-Langendries. Molenaar Isidoor Torrekens-Sterckx verwierf de molen in 1904 en plaatste een motormaalderij. De laatste eigenaar, sinds 1922, was Firmin Wynant-Buydens.

De staakmolen werd in 1935 gesloopt. De molenhoeve bestaat nog, maar in sterk gerenoveerde vorm en wordt niet meer als boerderij uitgebaat.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

De Denderbode, 10.11.1912
Oude geschiedenis. November 1795. Desen somer is er te Denderleeuw eenen nieuwen windmolen gesteld door Franciscus Eeman, coopman te Aelst en ... Van Imberg, coopman in yser, ook te Aelst.

Literatuur

Archieven en landkaarten
- Rijksarchief Gent, Vorstelijke Domeinen (toestemming van 1794)
- Algemeen Rijksarchief Brussel, Financiële Raad (octrooi van 1794).
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1842)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855).

Gedrukte bronnen
- "Gazette van Gend", 1807
- "De Denderbode", 10.11.1912

Werken
J. De Brouiwer, Geschiedenis van Denderleeuw, Aalst, 1960.
F. De Potter & J. Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, Gent (1895), reeks V, dl. I.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Eerste aflevering. De arrondissementen Aalst en Dendermonde", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XIV, 1960, 3 (Gent, 1962);
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 2. Gemeenten D-E", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 1998.

Mailberichten
Georges Souffreau, Woubrechtegem, 19.09.2017 (mededeling van het oprichtingoctrooi van 1794).

Overige foto's

<p>Molen Wynant</p>

Foto ca. 1930. Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen Wynant</p>

Plan opgesteld bij de oprichting in 1794. Algemeen Rijksarchief Brussel, Financiele Raad (repro Georges Souffreau, Woubrechtegem)

<p>Molen Wynant</p>

Plan opgesteld bij de oprichting in 1794 - legende. Algemeen Rijksarchief Brussel, Financiele Raad (repro Georges Souffreau, Woubrechtegem)

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: donderdag 12 april 2018

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens