Molenzorg

Dessel, Antwerpen


Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Haagveldmolen
Het Duvelken
Peersmolen

Ligging
Donkerstraat 4
2480 Dessel

ten ZW
hoek met Lorzestraat
Haagveld
kadasterperceel B851

Geo positie
Type
Achtkante houten bovenkruier
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1821, overgebracht uit Geel-Bel
Verdwenen
1952, sloop
Allemolens
00731 (Ten Bruggencatenummer)
Beschrijving / geschiedenis

De Haagveldmolen (naar de ligging), het Duvelken (volkskundige benaming) of de Peersmolen (naar een voornaam) was een houten achtkante graanwindmolen aan de zuidswestzijde van de Donkerstraat (nr. 4), nabij de hoek met de Lorzestraat, dicht bij de Berenmolen, eveneens een houten achtkante bovenkruier.

De molen werd in 1821 overgebracht uit Geel-Bel, waar hij werkte als een volwindmolen. 

Oprichter was Francis Vosters, die ook de nabije Berenmolen en de Oude Molen van Dessel in gebruik had. De benaming Peersmolen ontstond omdat Petrus Raeymaekers hem het langst gebruikt heeft. Om zijn vinnige bewegingen en zwart uiterlijk kreeg de molen eveneens de volkse benaming Het Duvelken.

Een kadasterdocument uit 1827 geschrijft: "in hout vervaardigd hebbende twee paer steenen welke niet gelijktijdig kunnen werken, gunstig gelegen, in goeden staat, onverhuurd".

Opeenvolgende eigenaars:
- 1821, opbouw: Vosters Francis
- voor 1834, eigenaar: Raeymaeckers-Vaes Jan Franciscus, molenaar te Dessel
- later, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Vaes)
- 23.05.1859, verkoop: Raeymaekers-Vanhove Petrus Vincentius, molenaar te Dessel (notaris Verbist)
- 20.10.1875, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Vanhove)
- 26.04.1891, erfenis: de kinderen (overlijden van Petrus Raeymaekers)
- 01.10.1893, deling: Raeymaekers-Diels Jules Victor, molenaar te Dessel
- 14.04.1911, verkoop: Moons-Breuls Martin Jan, molenaar te Dessel (notaris Lemmens)
- 07.11.1924, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Breuls)
- 07.01.1947, erfenis: de kinderen (overlijden van Martin Moons)
- 22.04.1947, eigenaar: Cuyvers-Boons Alfons Constant, landbouwer te Dessel (notaris Poot - graanwindmolen en motormaalderij)
- 09.07.1952, verkoop: Bleys-Bols Aloïs Jozef, schipper te Dessel (notaris Van Ussel)

In 1860 bliksemde bij deze molen een man terwijl de gebroeders Raeymaekers met een klant in de molendeur het onweder gade sloegen. Sindsdien heeft de molenaar bij het opkomen van een onweer de molen gesloten gehouden.

Bij de verkoop in april 1947 aan Alfons Cuyvers werd er nog zowel met de wind als met de motor gemalen. In 1952 volgde de sloop.

Zie ook: Geel, Volmolen

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Dessel in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972.
Dessel zoals het vroeger was. Bijdragen tot de geschiedenis van Dessel, s.l., 1995.
Els De Kinderen, "Herinneringen van een Kempische molenaar. De Haagveldmolen in de volksmond "het Duvelken" genoemd te Dessel", in: Levende Molens, De Belgische Molenaar / Levende Molens, I, 1978, 15, p. 223-225.
J. Goots, Geschiedenis van Dessel, Dessel, 1971.
R. Knaepen, Mol-Baelen-Desschel 1559-1795. De oude Keizerlijke Vrijheid en haar Voogdijdistrict, Mol, 1982.
H. Holemans & P.J. Lemmens, Molens der Noorder- en Oosterkempen, Nieuwkerken, Ten Bos, 1980, p. 72, 74-75
P.J. Lemmens, "Molenoverzicht uit het Arrondissement Turnhout van 1830 tot heden", Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Randgemeenten, Kwartaalschrift, Borgerhout, Gitschotel Buurschap, Jg. 12, [1964], nr. 3, p. 20.

Overige foto's

<p>Haagveldmolen<br>Het Duvelken<br>Peersmolen</p>

Verzameling Ons Molenheem

<p>Haagveldmolen<br>Het Duvelken<br>Peersmolen</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Haagveldmolen<br>Het Duvelken<br>Peersmolen</p>

Verzameling Ons Molenheem

<p>Haagveldmolen<br>Het Duvelken<br>Peersmolen</p>

Prentkaart Nels. Links het Duvelken; rechts de Berenmolen. Verzameling Ons Molenheem

<p>Haagveldmolen<br>Het Duvelken<br>Peersmolen</p>

Prentkaart Nels. Links het Duvelken; rechts de Berenmolen. Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 23 juni 2019

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens