Molenzorg

Aarsele (Tielt), West-Vlaanderen


Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Hoogmolen
Molen De Beil

Ligging
Deinsesteenweg 246
8700 Aarsele (Tielt)

noordzijde
hoek Aarselestraat
't Hoge
Kadasterperceel A 595 f


toon op kaart
Type
Stenen stellingmolen
Functie
Koren- en oliemolen
Gebouwd
1853
Verdwenen
1907, onttakeld / 1912, inkorting romp / 1960, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Hoogmolen op 't Hoge (kadasterperceel A 595 f) was een stenen stellingmolen die ingericht was als koren- en oliemolen. Hij werd in 1853 opgericht door de familie De Beil als opvolger van Molen Hoste op een nabijgelegen perceel (A 584).

Hij was gelegen aan de noordzijde van de Deinsesteenweg (nr. 246), op de hoek met de Aarselestraat (de vroegere Hoogstraat), van waar hij ook bereikbaar was.

In 1882 werd een stoommachine geplaatst, maar er werd ook nog met de wind graan gemalen en olie geslagen.

De molenmakers Coussée uit Meulebke voerden in 1899-1909 diverse werkzaamheden uit. In september 1899 vervingen ze een pestel. Ze ontmantelden de molen in 1907: de roeden, de "trekarms" (schoren), de "steert" (staart) en de "gaanderie" (gaanderij, stelling) werden afgenomen. Wel werd er nog verder met stoom gemalen. De molenromp werd in 1912 afgebroken tot een zestal meter (twee bouwlagen) boven de grond.

In 1960 werd dat restant gesloopt.

Het vroeger molenarshuis (nr. 246) bestaat nog.. We vinden hem afgebeeld op het primitief kadasterplan van 1830. Het is een enlaags volume van zeven traveeën onder mansardedak. Nieuw baksteenparement, voorheen gecementeerd en voorzien van sierankers, cf. restanten op dakvensters. Aangebouwde schuur aan de oostzijde verdwenen, cf. bouwsporen op oostelijke zijgevel. Ca. 1900 bewoond door familie De Beil, eigenaars van de "Hoogmolen" of "De Beils molen", ten noorden achter de woning gelegen, cf. topografische kaart van het Dépôt de la Guerre (1875). Het huidige achterliggende bakstenen bedrijfsgebouw dateert uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

Opeenvolgende eigenaars:
- 1853, opbouw: Bouckaert-Vandendriessche Karel Bernardus, molenaar te Aarsele
- 01.03.1869, verkoop: Mestdagh Ivo, olieslager te Ruiselede (notaris Opsomer)
- 26.12.1870, verkoop: De Beil-Moerman Modest, landbouwer te Ingelmunster (notaris Van Outrive)
- 01.02.1890, erfenis: De Beil Modest en kinderen (ovelrijden van vrouw Moerman)
- 21.05.1892, gift: de kinderen: a) De Beil Emma , echtgenote Notteboom Cyriel, handelaar te Tielt; b) De Beil Jules, zonder beroep te Aarsele; c) De Beil Irma, zonder beroep te Aarsele; d) De Beil Polydoor, zonder beroep te Aarsele; e) De Beil Pierre, mlinderjarige te Aarsele; f) De Beil Clara, minderjarige te Aarsele en g) De Beil Cora, minderjarige te Aarsele (notaris De Visscher)
- 27.11.1926, verkoop: Maatschappij "Le Normal belge" (notaris Viaene)
- 28.05.1930, verkoop: a) De Beil Jules Modest, handelaar te Aarsele, b) De Beil Irma Constantia, c) De Beil Cora Maria Sidonia en d) De Beil Clara Alice Eugenie (notaris Viaene - niet meer gebruikte maalderij)
- 23.03.1939, erfenis: a) De Beil Cora Marie Sidonie Alphonse, zonder beroep te Tielt en b) De Beil Clara Alice Eugenie, zonder beroep te Tielt (overlijden van Jules De Beil)
- 30.06.1954, erfenis: De Beil Clara Alice Eugenie, zonder beroep te Tielt (overlijden van Cora De Beil)
- 17.02.1959, erfenis: de erfgenamen (overlijden van Clara De Beil)
- 21.06.1960, verkoop: Desmedt-Snoeck Noël Dionisius Henri, landbouwer te Aarsele (notaris Viaene) 

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Zie ook: Aarsele, Molen Hoste

Literatuur

Lieven Denewet & Luc Goeminne, Molenmakers in Vlaanderen. Het werkboek van Coussée uit Meulebeke (1881-1911), Molenecho's, XXII, 1994, 3-4, p. 107-331 (Speciaal themanummer, 7)
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Aarsele. Verleden en heden, Aarsele, 1978, nrs. 13, 76, 86-88, 99, 105-106.
A. Braet, "Aarsele", in F. Hollevoet, Als straten gaan... praten", Tielt, 2005.Heemkundige Kring De Roede van Tielt,, Fototheek.
De Flou K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel VI, Brugge, 1926, kolom 296; Deel XIV, Brugge, 1933, kolom 301.
De Gryse P. (red.), Tielt graag gezien, Tielt, 2003, nr. 40.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: maandag 14 juni 2021

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens