Molenzorg

Brugge, West-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Zeepsiege
De Zeepe
De Zepe
Sint-Baafsmolen

Ligging
Kazernevest
8000 Brugge

hoek Predikherenrei
nabij het IJzeren Hekken


toon op kaart
Type
Staakmolen met open voet
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1500
Verdwenen
1867 - lente, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Zeepsiege of Zepe (benaming in de 15de eeuw) of Sint-Baafsmolen (volgens de Zestendeelen vanaf 1580) was een houten korenwindmolen op de Kazernevest, op de hoek met de Predikherenrei en de Coupure, ter hoogte van het IJzeren Hekken. Een eigenaardigheid is dat in de 19de eeuw opnieuw de vroegere benaming "de Zepe" werd gebruikt, als een verkorting van "Zeepsiege".

We zien hem aangeduid op de kaarten van Marcus Gerards (1562) en van Jacob van Deventer (1568-1575) als de eerste molen tussen de Gentpoort en de Kruispoort.

In het Sint-Donaeszestendeel van 1580 wordt hij omschreven als "Een wyndmuelene, ghenaemt eertijds de Zeepsiege en nu Sint Baefs, pertinet Jan Coolman".

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: a) Lams Bernard, molenaar te Brugge en b) Verriest Frans, molenaar te Brugge
- 05.05.1837, verkoop: Pecsteen Philippus, eigenaar te Brugge (vonnis)
- 1851, deling: Goethals-Pecsteen Franciscus, de weduwe, eigenares te Brugge
- 1855, deling: le Bailly de Tilleghem-Goethals baron Hector, eigenaar te Oedelem
- 30.01.1867, verkoop: Brugge, de Stad (voor afbraak, 1000 frank)

Op 30 januari 1867 verkochten baron Hector le Bailly de Tilleghem en echtgenote molen De Zeepe aan de stad Brugge voor 1000 frank. De stad betaalde aan J. Verriest nog eens 1000 frank om deze molen binnen de twee maanden af te breken. Dat gebeurde inderdaad in de lente van 1867.

Na de afvoer van de wallen van De Zeepe en De Buck, werden plannen ontworpen voor de aanleg van dit gedeelte van de Kazernevest. Op 8 juli 1876 werd de rooilijnstelling goedgekeurd met o.m. een rechtlijnig tracé voor een nieuw aan te leggen straat, nl. de Kazernevest. Nog eens zes jaar later, in 1882, begon de Gentse landschapsarchitect Hubert Van Hulle met de eigenlijke parkaanleg van de Kazernevest.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

A.V., "Kleine vescheidenheden", Biekorf. 75e jg., 1974, p. 121.
ZEEPSIEGE. - Zeef gebruikt bij de zeepbereiding in de oude zeepziederij. - Een windmolen staande op de Kruisvest te Brugge droeg in 1500 (en vroeger) de naam De Zeepsiege. Het kadaster van 1580 noemt die windmolen die alsdan als Sint Baefs molen bekend stond doch ‘eertyds ghenaemt was De Zeepsiege’. (Gilliodts, Zestendeelen 126). - Over mnl. siege, sijghe, zie MnIW VII 1063 (s.v. sië) alsook Biekorf 1964, 127 (s.v. ziedmakere).

Literatuur

Archieven
Stadsarchief Brugge, Registers van de Zestendelen, Sint-Donaeszestendeel, 15e cirkel, f° 997 (1580-1796).
Stadsarchief Brugge, Akten, pak III (of IV), nr. 44 (verkoop voor afbraak, 30.01.1867).

Uitgegeven bronnen
L. Gilliodts-Van Severen, "Les registres des "Zestendeelen" ou la cadastre de la ville de Bruges de l'année 1580". Brugge 1894, p. 126.

Werken
K. De Flou, Woordenboek der Toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1914-1938.
A.V., "Kleine vescheidenheden", Biekorf. 75e jg., 1974, p. 121.
Gilliodts, Zestendeelen, p. 126.
Herman Holemans, Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B, Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Guillaume Michiels, Iconografie der stad Brugge, III, Brugge, 1968.
Jaak A. Rau & Jan D'hondt, Een eeuw Brugge. Deel 1: 1800-1900, Brugge, Marc Vande Wiele, 2001 (hoofdstuk De windmolens in het 19de eeuws Brugge, p. 207-219).
J.A. Rau & J. D’hondt, "De Brugse parochies. 2. Het leven in Sint-Salvator, Sint-Jacobs, Sint-Gillis", Brugge, 1988, p. 10, 16.
Marc Ryckaert, Historische Stedenatlas van België, Brussel, 1991.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 28 augustus 2016

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens