Molenzorg

Galmaarden, Vlaams-Brabant


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Somersmolen
Bosveldmolen

Ligging
Dorekensstraat 51
1570 Galmaarden

noordoostzijde
Bosveld, Boskouter
2,8 km NW v.d. kerk
kadasterperceel A548bis


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1449 / voor 1631 / voor 1834 / 1890
Verdwenen
voor 1631 / voor 1775 / 1889, brand / 1901, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Bosveldmolen (naar de ligging) of Molen Somers (naar de vroegere eigenaars-molenaars) was een houten korenwindmolen aan de noordoostzijde van de Dorekensstraat (de vroegere Waarbekeweg), achter het huis nr. 51, op 2,8 kiliometer ten noordwesten van de kerk van Galmaarden.

De standaardmolen zou al in 1449 bestaan hebben, maar deze vermelding is onzeker. Hij staat aangeduid op een kaart van 1631.

We vinden de watermolen aangeduid op:
- een kaart van 1631
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1842)
- topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855).
Opvallend is dat hij niet voorkomt op de nochtans nauwkeurige Ferrariskaart (ca. 1775), hetgeen kan wijzen op een tijdelijke verdwijning.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Somers Joseph, landbouwer te Galmaarden
- 12.10.1836, erfenis: Somers Pieter, molenaar te Galmaarden (ovelriden van Joseph Somers)
- 23.06.1864, verkoop: Somers-De Bruyn Adrianus, molenaar te Galmaarden (notaris Roman)
- 1896, erfenis: en de kinderen
- 30.08.1908, verkoop: Bockstaele-Somers Joannes, landbouwer te Galmaarden (notaris De Ruyver)
- 05.09.1898, verkoop: a) Jacobs Alfons (voor 2/7), molenaar te Galmaarden, b) Driscart-Allebaut Leon (voor 2/7, molenaar te Galmaarden, c) Sunaert Jean François (voor 2/7), molenaar te Grimminge en d) Driscart Omer (voor 1/7), molenaar te Viane (notaris De Ruyver).

De molen brandde af in 1889 maar werd in 1890 heropgericht.

Na verkoop in 1898 aan een groep molenaars (Alfons Jacobs uit Galmaarden, Leon Driscart uit Galmaarden, Jean François Sunaert uit Grimminge en Omer Driscart uit Viane) werd de molen in 1901 afgebroken. Vier molenaars die samen een molen aankopen, is dat niet vreemd?  Wellicht werd de molen aangekocht om hem dan te ontmantelen en de onderdelen te gebruiken in de molens van de kopers. Op die manier verdween er een concurrent van de kaart.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Hubert De Weerdt & Luc Cromphout, "De molens van Galmaarden", Londerzeel, 2017.
Herman Holemans, Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 2: arrondissement Halle-Vilvoorde (A-L), Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem", 1991.
Bernard Roobaert, Overzicht van de molens van de streek van Edingen met hun oudste vermeldingen, Molenecho's, XXIV, 1996, nr. 3-4, p. 116-180.
M.A. Duwaerts e.a., De molens in Brabant, Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961.
B. Roobaert, Een overzicht van de molens van het Oude Land van Edingen en hun oudste vermeldingen, in: Het oude Land van Edingen en Omliggende, Herne, jg. XXI, 1993, nr. 2, p. 97-133, ill.
Bernard Roobaert, "Historische en toponymische varia betreffende Galmaarden", Eigen Schoon en de Brabander, LXXIX, 1996, 4-5-6, p. 183-192 (186).

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: vrijdag 26 mei 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens