Molenzorg

Zwevegem, West-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Knokmolen
Knockmolen
Knokkemolen

Ligging
Avelgemstraat 147A
8550 Zwevegem

naast dat huisnummer
Knokke (gehucht)
kadasterperceel B 912


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen, later ook oliemolen
Gebouwd
1833 / 1845
Verdwenen
1845, sloop / 1910, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De "Knokmolen" was een houten korenwindmolen in het gehucht Knokke, aan de noordzijde van de Avelgemstraat, ter hoogte van het huisnummer 147A, schuin tegenover de Kastanjeboomstraat. In de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) en de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1850) wordt hij aangeduid als de "Knok Molen".

Aanvankelijk was het een staakmolen op teerlingen die in 1833 werd opgericht door Jan Van Robais, mits toestemming van de Gedeputeerde Staten van West-Vlaanderen op 25 juni 1833.

Opeenvolgende eigenaars:
- voor 1831, eigenaar: Hocceden-Bulté Arthur, eigenaar te Luingne
- 1831, verkop: Van Robais-Leynoor Joannes, brouwer te Zwevegem (onderhandse akte geregistreerd op 12 april 1831)
- 08.11.1834, erfenis: Van Robais Joannes, weduwe en kinderen (overlijden van Joannes Van Robais)
- 13.05.1847, erfenis: de weduwe en kinderen (kinderen: Van Robais Fidèle, minderjarige te Zwevegem, b) Van Robais Désiré, minderjarige te Zwevege, c) Van Robais Jean, zonder beroep te Zwevegem, d) Van Robais Silvie, weduwe De Kimpe, molenarin te Zwevegem, e) Van Robais Emile, zonder beroep te Zwevegem en f) Van Robais Polydore, zonder beroep te Zweveem (overlijden van Van Robais Pauline, één van de erfgenamen (dochter?) die 1/14 van de goederen bezat)
- 21.02.1864, deling: de weduwe (Leynoor Anne Cathérine) (notaris Vandevenne - graan- en oliewindmolen)
- 01.10.1869, deling: van Robais Désiré, eigenaar te Zwevegem (ovelrijden van Anne Cathérine - ingevolge testament voor notaris Vandevenne, d.d. 07.08.1866)
- 16.03.1873, erfenis: a) Van Robais Fidèle en deelhebbers, bediende te Brussel en b) Van Robais Jules en consoorten, bediende te Oostende (overlijden van Désiré Van Robais)
- 24.10.1880, verkoop: D'Hondt-Picarelli Jean François, molenaar te Zwevegem (notaris vandevenne - graan- en oliewndmolen)

In 1831 werd de molen verkocht aan brouwer Jan Vanrobais. Na zijn overlijden op 8 november 1834 kwam de molen in het bezit van zijn weduwe en kinderen. De weduwe Vanrobais-Leynoor zette de brouwerij verder en kocht in 1836 de "Raapbreekmolen" aan. In 1845 liet zij de "Knokmolen" afbreken en vervangen door de Raapbreekmolen te Zwevegem die ze naar de locatie van de Knokmolen liet overbrengen.

De nieuwe "Knokmolen" was een staakmolen op torenkot, ingericht als graan- en oliemolen. Benedictus Lambrecht was enige tijd de molenaar. Hij bleef echter niet lang op deze molen daar hij reeds in 1852 molenaar werd in Otegem, waarschijnlijk op de "Sloufe". Nog later zou hij naar de "Stenen Molen" van Zwevegem gaan. Na Lambrecht kwam Cissen D'Hondt op de "Knokmolen" als molenaar, Op 24 oktober 1880 kocht hij de molen aan.

De staakmolen op torenkot werd in 1910 afgebroken.

Zie ook: Zwevegem, Raapbreekmolen

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Zwevegem, nr. 626, Landboek van Zwevegem, ca. 1790, opgemaakt door E. Vandevenne.
A. Ovaere, Sprokkelingen uit Zwevegem's verleden, 3 delen, Kortrijk, s.d.
Torie Mulders,"De windmolens tussen Schelde en Leie, in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107.
J. Bataille, H. Demeulenaere, S. Vroman & J. Deloof, Onze molens nu en toen. Heestert, Moen, Otegem, Sint-Denijs en Zwevegem, Kortrijk, 1994.
P. Vanneste, Nog molens in Zwevegem, Heestert en Otegem..., in Zanen en Zanten, I, 1997, p. 51-55.
A. De Gunsch & S. De Leeuw m.m.v. T. Callens, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, 2006.
Herman Holemans, West-Vlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 8. Gemeenten V-Z , Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2005.
Mailbericht Eduard Swinnen, 19.12.2013.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 9 augustus 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens