Molenzorg

Gent, Oost-Vlaanderen


Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Aalmoezenmolen
Aalmoezenier
Treurenberg

Ligging
buiten de Dendermondse poort
9000 Gent
toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Oliemolen
Gebouwd
voor 1385
Verdwenen
na 1603
Beschrijving / geschiedenis

De Aalmoezenmolen of de Aalmoezenier was een houten oliewindmolen buiten de Dendermondse poort. Hij werd gebouwd voor 1385 en verdween na 1603.

Vermeldingen:
1385: de aelmoesne muelne (Stadsarchief Gent, 330/7, 309 r°)
1417: daelmoessinen muelen tsente baefs (Stadsarchief Gent, 330/16, 210 r°)
1603: een oliewintmuelen … buijten der dendermonsche poorte ghenaemt den aelmoessenier ofte truerenbeerch (Stadsarchief Gent, 330/126, 52 v°).

Lieven DENEWET & Luc VAN DURME

Literatuur

Stadsarchief Gent, Reeks 330 (Wezenboeken) 7, 309 r°; 16, 210 f°; 126, f° 52 v°.
Luc Van Durme, "Inventaris van de namen van de middeleeuwse Gentse windmolens", Molenecho's, XL, 2012, 1, p. 28-36.
Luc Van Durme, "Klapwiekend vrouwvolk in het middeleeuwse Gent", in: "Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent", Gent, Academia Press, 2010, p. 705-718.
Noël Kerckhaert, "Oude Oostvlaamse huisnamen", Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, nrs 4, 16, 21, 32, 34, 37 (1977, 1981,1983,1990,1991,1993)
Paul Huys, "Over de naamgeving van windmolens. Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden". Brugge, 1984.
Paul Huys, "Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II", Gent, 1996.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: maandag 20 april 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens