Molenzorg

Gent, Oost-Vlaanderen


Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Blazerigge
Blaserigghe
Bonte

Ligging
Muide
9000 Gent

tussen beide Muidepoorten
Kromme Wal
Cremerewal


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1359
Verdwenen
na 1691
Beschrijving / geschiedenis

De Blazerigge was een houten korenwindmolen op de Muide. Hij werd voor 1359 gebouwd: "van eenre meulen die men heet de blaserigghe staende vp de mude" (Stadsarchief Gent 330/2, 229 v°).

In 1468 had de molen een andere naam gekregen, als de Bonte: "vp eene muelne … ter muden vp cremerewal welke muelne men nv ter tijt heet bonte … de vorseide muelne diemen voortijts hiet de blasierigghe (Stadarchief Gent, 301/49, 2, 102 v°).

Vermelding uit 1501: "eene muelene ghenaempt bonte, staende ende geleghen ter muden up den crommen wal" (Stadsarchief Gent, reeks 301, reg. 66, f° 5).

De molen kwam voor in het vernieuwde renteboek van 1591. Precies honderd jaar later was Dominicus Poelman eigenaar van "de Bonte": "Item eene certificatie gegeven bij den Lantheere G. Bonne tot betoog vande erectie vanden meulen genaemt de Bonte, staende tusschen muijde binnen der selve stede (Ghent), competerende Dominicus Poelman, oock voor daete bij vernieuwinge ten jaere 1591 met certificatie dat de voortgaende boecken omme de redene daerbij gealigeert niet vindelijck en sijn cotte n° vij°".

Lieven DENEWET & Paul HUYS

Literatuur

Archieven en landkaarten
- Stadsarchief Gent, Reeks 330 (Wezenboeken), 2,  f° 229v° (anno 1359)
Stadarchief Gent, Reeks 301(Jaarboeken van de Keure), 49, 2, f° 102 v° (anno 1468)
- Stadsarchief Gent, Reeks 301, reg. 66, f° 5 (anno 1501)
- Stadsarchief Gent, Reeks 179/4, farde 1 (15.03.1691, kopie van 1758)

Werken
- Paul Huys, "De Gentse molenaarsnering in het verweer (1690-1691)", Molenecho's, jg. 27, 1999, 3, p. 150-157.
- Luc Van Durme, "Inventaris van de namen van de middeleeuwse Gentse windmolens", Molenecho's, XL, 2012, 1, p. 28-36.
- Luc Van Durme, "Klapwiekend vrouwvolk in het middeleeuwse Gent", in: "Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent", Gent, Academia Press, 2010, p. 705-718.
- Noël Kerckhaert, "Oude Oostvlaamse huisnamen", Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, nrs 4, 16, 21, 32, 34, 37 (1977, 1981,1983,1990,1991,1993), dl. 1, p. 63.
- Paul Huys, "Over de naamgeving van windmolens. Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden". Brugge, 1984.
- Paul Huys, "Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II", Gent, 1996.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: vrijdag 12 november 2021

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens