Molenzorg

Gent, Oost-Vlaanderen


Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Kempenigge
Kempsterigge
Kamsteige
Kamstroyenmolen
Kamstrege

Ligging
Kajuitstraat 16
9000 Gent

zuidzijde
tussen beide Muidepoorten
op het einde van "den berauwe"
kadasterperceel A3192


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1434
Verdwenen
1862, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Kempenigge of Kempsterigge was een houten korenwindmolen ten zuiden van de huidige Kajuitstraat (nr. 16), destijds tussen de beide Muidepoorten en in de Middeleeuwen op de Burg op het einde van "den Berauwe".

De staakmolen werd voor 1434 gebouwd en werd tien jaar later nogmaals werd vermeld.

Vermeldingen
- 1434: thenden den berauwe daer ment heet den borch tusschen … ende der muelen gheheeten de kempenigghe (Stadsarchief Gent, 301/33, 4r°)
- 1444: de kemsterigghe (Stadsarchief Gent, 301/37, 2, 138 v°)
- ca. 1850: M(oul)in de Kamstrege (Kaart Vandermaelen, ca. 1850)

De benaming evolueerde in de 18de-19de eeuw tot Kamsteige en Kamstroyenmolen.

De molen werd in 1834 door het Belgisch kadaster ingedeeld in klasse 5, met een kadastraal inkomen van 380 frank.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: De Souter Lodewijk, advocaat te Gent
- later, erfenis: De Souter Jeanne, echtgenote Beeuwe Joseph, handelaar te Ieper (overlijden van Lodewijk De Souter)
- 14.03.1850, verkoop: De Waele Karel Joseph, fabrikant te Gent (notaris Eggermont)

De staakmolen, die op het laatst een ingebouwde voet had, werd in 1862 gesloopt.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Archieven en landkaarten
- Stadsarchief Gent, Reeks 301 (Jaarregisters van de Keure), 33, 4r°; 37, 2, 138 v°
- Ferrariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1842)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1855)

Werken
- Luc Van Durme, "Inventaris van de namen van de middeleeuwse Gentse windmolens", Molenecho's, XL, 2012, 1, p. 28-36.
- Luc Van Durme, "Klapwiekend vrouwvolk in het middeleeuwse Gent", in: "Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent", Gent, Academia Press, 2010, p. 705-718.
- Noël Kerckhaert, "Oude Oostvlaamse huisnamen", Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, nrs 4, 16, 21, 32, 34, 37 (1977, 1981,1983,1990,1991,1993)
- Paul Huys, "Over de naamgeving van windmolens. Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden". Brugge, 1984.
- Paul Huys, "Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II", Gent, 1996.
- "Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962).
- Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten G-H-I", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 2000.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 13 november 2021

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens