Molenzorg

Gent, Oost-Vlaanderen


Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

De Krake
De Kraeke
De Craeke
De Craecke

Ligging
Voormuide 2
9000 Gent

oostzijde
hoek met de Muidelaan
op een bolwerk aan de westzijde van de eerste Muidepoort of Sassepoort


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1402
Verdwenen
1828
Beschrijving / geschiedenis

De Krake (Kraeke, Craeke) was een houten korenwindmolen aan de oostzijde van Voormuide (straat) (nr. 2), op de hoek met de Muidelaan, destijds gelegen op het bolwerk aan de westzijde van de eerste (verdwenen) Muidepoort of Sassepoort.

De staakmolen werd voor 1402 gebouwd.

In 1797 werd de molen te koop aangeboden, blijkens de advertentie verschenen in de Gazette van Gend van 11, 18 en 25.12.1797 (21 en 28 frimaire en 5 nivôse jaar VI):
Verkoping, in de herberg de Rooze op het Sluizeken te Gent, van een partij grond en erf, gelegen dicht bij de Muidepoort, rechtover de herberg genaamd Londen, “van den eenen kant beginnende aen de oprede van den molen de Kraeke, zig strekkende van den anderen kant tot de oude afgebroken Muydepoorte”.

De verkoop lukte niet, vandaar een nieuwe advertentie, twee jaar later, in dezelfde "Gazette van Gend" (5, 9, 13 en 20 augustus 1799, of 18, 22 en 26 thermidor en 3 fructidor jaar VII):
Wordt op 21 thermidor en 5 fructidor jaar VII (of 8 en 22 augustus 1799) in de herberg den Groenen Lanteirn in de Catalognestraat te Gent openbaar verkocht als koop I : de molen de Kraeke met de molenberg, op- en afrede en voordere toebehoorten, staande nevens de eerste Muydepoort, rechtover de Slypstraete, groot 145 roeden, palende NW en NO “den barm ofte garzingen dezer commune”, Z met de op- en afrede tot op de straat en jegens de volgende koop. En als koop II : een huis met stalling, hof en land, gesepareerd van de molenberg.

En wederom lukte het niet.  In de Gazette van Gend van 28 juli & 20 oktober 1800 verschenen nieuwe advertenties: "Wordt uit de hand te koop of te huur gepresenteerd: de korenwindmolen “de Kraeke” te Gent, met berg, op- en afrede, woonhuis, stallingen etc., alles in één blok bijeen gelegen nevens de eerste Muidepoort, rechtover de Slypstraete.
Inlichtingen bij ex-notaris Antone de Rouck te Gent (op de Hoogpoorte)."

Vermeldingen:
- 1402, 22 juli: "van eenre muelen diemen eedt krake staende te volghelensanghe" (Stadsarchief Gent, 301 (register schepenen van de Keure) /16, 2, 83 r°).
- 1438: "gheleghen te voghelen zanghe thenden der muelestraete"
- 1471 en 1483: “ten voghelen zanghe bachte Sente Margrieten cloostere"
- 1611: "up tWestbolleweerck ande nieu muydepoorte"
- 1640: eigenaar: Jan van Doorseeele
- 1650: eigenaar: Guilliame van Dooreseele, en nadien Jan de Scheerdere; pachter: Dominicus de Ruddere
- 1679: "an d’eerste muyde poorte int West Bollewerck"
- 1777, 30 juni: Vierde koop: een koornwindmolen genaemd de Kraeke, staende nevens de Muydepoorte, Notaris Ondereet d'Oude, Gent.
- 1797, 11, 18 en 25 december: een partij grond en erf, gelegen dicht bij de Muidepoort, rechtover de herberg genaamd Londen, “van den eenen kant beginnende aen de oprede van den molen de Kraeke, zig strekkende van den anderen kant tot de oude afgebroken Muydepoorte”.
- 1799, 5 aug. (18 Thermidor an 7): Te koop een korenwindmolen, genaemd de Kraeke, gestaen nevens de eerste Muydepoorte, regt over de Slypstraete.
- 1800: "de Kraeke" (Gazette van Gend, 28 juli en 20 oktober 1800)
- 1802: Koop I : ... dicht aen de Muydepoorte, tot aen de dreve van de molen De Kraeke… (Gazette van Gend, 04.11.1802, of 13 brumaire jaar XI)
- 1804, 5 april: "hof […] aan de Muydepoorte, dicht bij de fortificatie van Gent, van den enen kant beginnende aan de dreef van de molen De Kraeke en zich strekkende tot tegen de Muydepoorte" (Gazette van Gend, nr. 1049, 5 april 1804)

De staakmolen werd in 1828 gesloopt en de zogenaamde Molenberg werd in 1829 genivelleerd. Hierdoor kon de huidige Voormuide (de vroegere Nieuwe Sassepoortstraat en oude invalsweg in het verlengde van de Sint-Salvatorstraat) een rechte verbinding vormen met de Achtermuide, gelegen over de Muidebrug.

Lieven DENEWET & Luc VAN DURME

Literatuur

Archiefbronnen en landkaarten
- Stadsarchief Gent, Reeks 301 (Jaarregisters van de Keure), 1401-1402, d.d. 20 juli, 16, 2, 83 r°
- Ferrariskaart (ca. 1775)

Gedrukte bronnen
- "Gazette van Gend", 30.06.1777.
- "Gazette van Gend", 11, 18 en 25.12.1797 (21 en 28 frimaire en 5 nivôse jaar VI).
- "Gazette van Gend", 5, 9, 13 en 20 augustus 1799 (18, 22 en 26 thermidor en 3 fructidor jaar VII).
- "Gazette van Gend",  28 juli en 20 oktober 1800, of 9 thermidor jaar VIII en 28 vendémiaire jaar IX)
- "Gazette van Gend", 04.11.1802, of 13 brumaire jaar XI
- "Gazette van Gend", nr. 1049, 5 april 1804.

Werken
- Luc Van Durme, "Inventaris van de namen van de middeleeuwse Gentse windmolens", Molenecho's, XL, 2012, 1, p. 28-36.
- Luc Van Durme, "Klapwiekend vrouwvolk in het middeleeuwse Gent", in: "Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent", Gent, Academia Press, 2010, p. 705-718.
- Noël Kerckhaert, "Oude Oostvlaamse huisnamen", Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, dl. 1 (1977), p. 111, en dl. 3 (1983), p. 96.
- Paul Huys, "Over de naamgeving van windmolens. Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden". Brugge, 1984.
- Paul Huys, "Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II", Gent, 1996.
- "Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962).
- Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten G-H-I", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 2000.
- L. De Wilde, "Onze Windmolens" (waarin: "2. De windmolens te Gent"), De Belgische Molenaar, 48ste jg., nr. 13/14, 5 juni 1953, s.p.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: maandag 10 april 2023

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens