Molenzorg

Gent, Oost-Vlaanderen


Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Moerderigge
Pomperigge - I

Ligging
buiten de Keizerpoort
9000 Gent
toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen, oliemolen
Gebouwd
voor 1500
Verdwenen
1693, verplaatst naar Sint-Amandsberg
Beschrijving / geschiedenis

De Moerderigge (oudste benaming) of Pomperigge was een staakmolen, die aanvankelijk (voor 1500) als korenmolen buiten de Keizerpoort en buiten de Sint-Lievensvest stond. In 1674 stond hij op een bolwerk van de stadsvesten tussen de Sint-Lievenspoort en Ter Platen.

In 1691 was hij ingericht als oliemolen met Jacques fs Jan Hamerlinck als eigenaar: "Item wort alhier noch gevoeght gelijck extrait tot betoog vande erectie vanden oliemeulen (in andere versies: "oliewindmeulen") genaemt de Pomperigge, competerende emmers geoccupeert bij Jacues Hamerlinck vanden jaer 1579 cotte n° xiiij°".

In 1693 moest "de oliestampmeulen de Pomperigghe" op stadsbevel worden gesloopt en werd hij heropgericht buiten de Dampoort in Sint-Amandsberg.

Een latere eigenaar, Martinus de Louveny, kreeg op 14 mei 1725 toestemming om de molen nog eens te verplaatsen naar Gent-Meulestede, waar hij eveneens ingericht was als oliemolen.

Vermeldingen:
- 1500: van eender coere wintmuelene … buuter keyserpoorten gheheeten de pomperigghe (Stadsarchief Gent, 330/41, 428 r°).
- 1521: "vander coorne wintmuelne ghenaempt de pomperigghe ... buuten der keyserpoorten" (Stadsarchief Gent, 330/48, f° 60v°)
- 1762, 16 december: "Te koop ontrent Meulestede: eenen oliewindmeulen, genaemd de Pomperigge, met alle draeyende werken, alsmede het stenen oliehuys (Gazette van Gend, 16.12.1762).

Zie ook: Sint-Amandsberg, Pomperigge - II
             Gent - Pomperigge - III

Lieven DENEWET & Patrick GILLIS

Literatuur

Stadsarchief Gent, Reeks 330 (Wezenboeken), 41, 428 r° (1500)
Stadsarchief Gent, Sint-PIeters, II, 1107 (1674)
Stadsarchief Gent, Reeks 179/4, farde 1 (15.03.1691, kopie van 1758)
Gazette van Gend, 16.12.1762
Gazette van Gend, 08.10.1789
Gazette van Gend, 08.02.1798 (20 Pluviose an 6).
Paul Huys, "De Gentse molenaarsnering in het verweer (1690-1691)", Molenecho's, jg. 27, 1999, 3, p. 150-157.
Paul Huys, "Windmolens op de heerlijkheid van Sint-Pieters in de 17e eeuw", in: "Uit velerlei eeuwen" (Gent, Provinciebestuur, 1982 - Kultureel Jaarboek Bijdragen 18), p. 17, 50 en 55.
Luc Van Durme, "Inventaris van de namen van de middeleeuwse Gentse windmolens", Molenecho's, XL, 2012, 1, p. 28-36.
Luc Van Durme, "Klapwiekend vrouwvolk in het middeleeuwse Gent", in: "Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent", Gent, Academia Press, 2010, p. 705-718.
Noël Kerckhaert, "Oude Oostvlaamse huisnamen", Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, nrs 4, 16, 21, 32, 34, 37 (1977, 1981,1983,1990,1991,1993), dl. 4, p. 118-119.
Paul Huys, "Over de naamgeving van windmolens. Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden". Brugge, 1984.
Paul Huys, "Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II", Gent, 1996.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962).
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten G-H-I", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 2000.
Mailbericht Patrick Gillis, 21.11.2014.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: donderdag 13 augustus 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens