Molenzorg

Gent, Oost-Vlaanderen


Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Rattenval
Rattevalkin
Rattenkot

Ligging
Muidepoort
9000 Gent

op de stadsvest


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Oliemolen
Gebouwd
voor 1428
Verdwenen
na 1607
Beschrijving / geschiedenis

Molen de Rattenval was een houten oliewindmolen op een wal die voor 1428 werd gebouwd op de stadsvest aan de Muidepoort. In 1607 was de benaming veranderd in Rattenkot. Naast de molen stond een oliehuisje.

Vermeldingen
- 1420 - juni 22: oliemolen 't Rattevalkin bij de Muidepoort.
- 1420-1420 1 oorkonde (Rijksarchief Gent, 016/C - 471).
- 1428: van eenre wintmuelen twelke es een olymuelen staende vp de veste an de mude poorte gheheeten ratteualle (Stadsarchief Gent, 301/30, 33 v°).
- 1487, maart 16: een slagmolen geheten Rattevalle (Rijksarchief Gent, 016/C - 470)
- 1607: van eene olijewintmuelen ghenaempt t’rattecot metten beerch ende olijhuuseken … ande mude (Stadsarchief Gent, 301/140, 7 v°).

Lieven DENEWET & Luc VAN DURME

Bijlagen

Rijksarchief Gent,  016/C - 471, Archief van 's-Heiligs-Kerstkerk te Gent, Charters, nr. 471. Akte van erkenning, door Marie 's Vos, weduwe Ghiselbrecht Voet, en dezes broeder Goesin Voets, van 19 gr. 's jaars rente voor Willem de Costere, gaande uit hun oliemolen 't Rattevalkin bij de Muidepoort. 1420 juni 22, 1 oorkonde.

Rijksarchief Gent, 016/C - 470. Archief van 's-Heiligs-Kerstkerk te Gent, Charters, nr. 470. Akte van schenking, door Zegher de Clerc en Lijsbette Maes, zijn vrouw, voor hun jaargetijde en brooduitdelingen aan de armen, van 10 s. 2 d. gr. 's jaars erfrente, die bezet wordt op 2/3 van een slagmolen geheten Rattevalle en hun woning daarnaast aan de Muide. 1487 maart 16.

Literatuur

Rijksarchief Gent,  016/C - 471, Archief van 's-Heiligs-Kerstkerk te Gent, Charters, nr. 471 (oorkonde)
Rijksarchief Gent, Vorstelijke Domeinen van Oost-Vlaanderen, nr. 300. Handboek betreffende goederen, in het bijzonder de molens, buiten de Muidepoort te Gent, 1558-1663.
Stadsarchief Gent, Reeks 301 (Jaarregisters van de Keure), 30, 33 v° (1428); 140, 7 v° (1607).

Luc Van Durme, "Inventaris van de namen van de middeleeuwse Gentse windmolens", Molenecho's, XL, 2012, 1, p. 28-36.
Luc Van Durme, "Klapwiekend vrouwvolk in het middeleeuwse Gent", in: "Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent", Gent, Academia Press, 2010, p. 705-718.
Noël Kerckhaert, "Oude Oostvlaamse huisnamen", Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, nrs 4, 16, 21, 32, 34, 37 (1977, 1981,1983,1990,1991,1993)
M. Gysseling, "Inventaris van het archief van 's-Heils-Kerstkerk te Getn".
Paul Huys, "Over de naamgeving van windmolens. Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden". Brugge, 1984.
Paul Huys, "Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II", Gent, 1996.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 19 april 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens