Molenzorg

Gent, Oost-Vlaanderen


Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Roverigge
Rooverigge
Koornbloem
Korenbloem
Molen Van Lierde

Ligging
Bevrijdingslaan
9000 Gent

Rooigem
buiten de Brugse Poort of Waalpoort
kadasterperceel K 543


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1455
Verdwenen
1877, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Roverigge was een houten korenwindmolen buiten de Waalpoort die voor 1455 werd gebouwd. Van voor 1830 tot bij de afbraak in 1877 was de molen in het bezit van de familie Van Lierde. Op het laatst was de molen op een ronde stenen voet opgetrokken.

Vermeldingen
- 1455: van eener muelene gheheeten de roeuerigghe staende buter waelpoorte (Stadsarchief Gent, 301/43, 91 r°.
- 1763, 29 september: Koop 3: een erve, met het huyzeken ende peertstal daerop staende, gelegen buyten de Brugsche Poorte op Royhem, Vrye van Gend, by den meulen genaemd de Rooverigge.
- 1775, 15 juni: "Te koop: de helft van een wel gekalandeerden koornwindmolen, genaemd de Koornbloeme en bygenaemd de Rooverigge, gelegen binnen Roygem, buyten de Brugsche Poorte". Notaris Franciscus Livinus Impens (Gazette van Gend, nr. 48, 15 juni 1775).

In de herberg “den Appel” van sieur Josephus Vaernewyck buiten de Brugse Poort in Gent wordt op 4, 11 en 18 februari 1789 openbaar verkocht: de helft van een korenwindmolen, met de molenberg, op- en afrede, staande buiten de Brugse Poort op Rooigem (op het Vrije van de stad Gent), groot in grond 48 ¾ roeden (Gentse maat) , palende ZO en ZW Jan en Francies Antheunis, N en NO de heirweg van Mariakerke. Eigenaar en gebruiker van de te verkopen helft is Jan Baptiste Coryn en van de andere helft Josephus Henricus van Lierde. Inlichtingen bij notaris en procureur Francies Versporten op de Houtlei te Gent. Deze advertentie verscheen in de Gazette van Gend, 9 februari 1789.

De molen werd in 1834 ingedeeld in klasse 5, met en kadastraal inkomen van 380 frank.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Van Lierde-Oostens Pierre Jacques, de weduwe en kinderen, te Gent
- 26.06.1845, verkoop: Van Lierde Hendrik, molenaar te Gent (notaris Michiels)
- juli 1845, erfenis: de erfgenamen van Van Lierde-Oostens Pierre Jacques: a) Van Lierde Seraphinus, bakker te Gent, b )Van Lierde Henricus, molenaar te Gent, c) Van Lierde Pierre Jacques, d) Van LierdeFrançois , e) Van Lierde Hippolite , f) Dossche Carolus François, g) Dossche Joanna, h) Westendorp Jean François, i) Westendorp Pierre Jean, j) Westendorp Charlotte en k) Westendorp Henri (overlijden van de weduwe van Pierre Van Lierde)
- later, eigenaar: Van Lierde-Dupré Joseph, molenaar te Gent
- 12.06.1849, verkoop: Van Lierde Seraphien, bakker te Gent (notaris Eggermont)
- 09.01.1855, verkoop: a) Van Lierde Lodewijk te Gent, b) Van Lierde Henri te Gent, c) Van Lierde Virginie te Gent, d) Van Lierde Coralie te Gent en e) Van Lierde Leonie te Gent (notaris Michiels - windmolen)
- 10.09.1858, verkoop: Van Lierde-De Vriendt Lodewijk, molenaar te Gent (notaris Van Ghendt - wind- en stoommolen).

Voor 1858 werd een stoommaalderij toegevoegd. De windmolen werd in 1877 gesloopt.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

Gazette van Gend, 9 februari 1789
In de herberg “den Appel” van sieur Josephus Vaernewyck buiten de Brugse Poort in Gent wordt op 4, 11 en 18 februari openbaar verkocht: de helft van een korenwindmolen, met de molenberg, op- en afrede, staande buiten de Brugse Poort op Rooigem (op het Vrije van de stad Gent), groot in grond 48 ¾ roeden (Gentse maat) , palende ZO. en ZW. Jan en Francies Antheunis, N. en NO. de heirweg van Mariakerke. Eigenaar en gebruiker van de te verkopen helft is Jan Baptiste Coryn en van de andere helft Josephus Henricus van Lierde. Inlichtingen bij notaris en procureur Francies Versporten op de Houtlei te Gent.

Literatuur

Stadsarchief Gent, Reeks 301 (Jaarregisters van de Keure), 301/43, 91 r°.
Gazette van Gend, nr. 78, 29.09.1763.
Gazette van Gend, nr. 48, 15 juni 1775.
Gazette van Gend, 9 februari 1789.
Luc Van Durme, "Inventaris van de namen van de middeleeuwse Gentse windmolens", Molenecho's, XL, 2012, 1, p. 28-36.
Luc Van Durme, "Klapwiekend vrouwvolk in het middeleeuwse Gent", in: "Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent", Gent, Academia Press, 2010, p. 705-718.
Noël Kerckhaert, "Oude Oostvlaamse huisnamen", Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, nrs 4, 16, 21, 32, 34, 37 (1977, 1981,1983,1990,1991,1993)
Paul Huys, "Over de naamgeving van windmolens. Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden". Brugge, 1984.
Paul Huys, "Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II", Gent, 1996.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962).
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten G-H-I", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 2000.
Mailbericht Eduard Swinnen, 20.08.2012.
Paul Huys, "Over de windmolens buiten de Brugse Poort in Gent en een molenlandschap (1858) van Cesar De Cock", in: Ghendtse Tydinghen 28 (1999), nr. 2, p. 65-74. Uitgaand van het schilderij 'Landschap met molens' dat Cesar De Cock (1823-1904) in 1858 maakte, ontleedt de auteur windmolens op de Gentse stadsvesten nabij de Brugse Poort. Geillustreerd.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: maandag 6 april 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens