Molenzorg

Gent, Oost-Vlaanderen


Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Vestmolen - I

Ligging
Sint-Pietersvest
9000 Gent

binnen de Sint-Lievenspoort


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Oliemolen
Gebouwd
voor 1483
Verdwenen
na 1489
Beschrijving / geschiedenis

Het Vestmolenken was een houten oliewindmolen op de Sint-Pietersvest binnen de Sint-Lievenspoort die voor 1483 werd gebouwd.

Vermeldingen:
- 1483: van eender holieslachmuelne staende vp sente pieters veste … gheheeten tvest muelekin (Stadsarchief Gent, 301/57, 2, 56 v°).
- 1489: "up Sinte Pieters veste binnen Sinte Lievins poorte" (Stadsarchief Gent, 301/60, II, f° 14).

Er bestond eveneens een Vestmolen op Einde Were, die voor het eerst in 1495 werd vermeld (zie: Gent, Vestmolen-II). Ofwel betreft het een totaal andere, gelijknamige molen, ofwel om een staakmolen die tussen 1489 en 1495 werd overgebracht van de Sint-Pietersvest naar Einde Were.

Lieven DENEWET & Paul HUYS

Literatuur

Stadsarchief Gent, Reeks 301 (Jaarregisters van de Keure), 57, II, f° 56 v° (1483)
Stadsarchief Gent, Reeks 301 (Jaarregisters van de Keure), 60, II, f° 14 (1489)
Luc Van Durme, "Inventaris van de namen van de middeleeuwse Gentse windmolens", Molenecho's, XL, 2012, 1, p. 28-36.
Luc Van Durme, "Klapwiekend vrouwvolk in het middeleeuwse Gent", in: "Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent", Gent, Academia Press, 2010, p. 705-718.
Noël Kerckhaert, "Oude Oostvlaamse huisnamen", Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, nrs 4, 16, 21, 32, 34, 37 (1977, 1981,1983,1990,1991,1993)
Paul Huys, "Over de naamgeving van windmolens. Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden". Brugge, 1984.
Paul Huys, "Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II", Gent, 1996.
Paul Huys, "De Gentse molenaarsnering in het verweer (1690-1691)", Molenecho's, jg. 27, 1999, 3, p. 150-157.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: donderdag 13 augustus 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens