Molenzorg

Gent, Oost-Vlaanderen


Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

De Vlieg
De Vliege

Ligging
Bevrijdingslaan
9000 Gent

Rooigem
Overbroek
kadasterperceel K643


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1413
Verdwenen
1854, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Vlieg of De Vliege was een houten korenwindmolen op Overbroek die voor 1413 werd vermeld en na 1774 verdween. In 1774 werd de staakmolen te koop gesteld. Bij deze verkoop was een helft gebruikt door Pieters en de andere helft door Judocus Verschuere.

Vermeldingen
- 1413: eene muelen staende ouerbrouc diemen heet vlieghe (Stadsarchief Gent, 301/22, 88 v°).
- 1774, 22 aug.: "Koop twee: eenen schoonen koornwindmolen, gestaen buyten de Brugsche Poorte, genaemd de Vliege. Een helft wordt gebruikt bij Pieters en de andere helft bij Judocus Verschuere (Gazette van Gend, 22.08.1774, nr. 67).
- 1849, 8 april: "eenen houten Koorn-Wind-Molen, genaemd 'de Vlieghe'" (Gazette van Gent, 08.04.1849)

De molen staat afgebeeld op de Ferrariskaart van ca. 1775 met het bruin symbool van een staakmolen. In 1834 werd h ij ingedeeld in klasse 5 met een kadastraal inkomen van 380 frank.

Eigenaars na 1830:
- voor 1833 eigenaar: Peeters Charles, molenaar te Gent
- 18.07.1833, verkoop: Kneuvels Pierre Jean, molenaar te Gent (notaris Roelant)
- voor 1834, eigenaar: a) Kneuvels Sophie, echtgenote van Beniest Armand, molenarin te Gent en b) Van Lierde Henri, molenaar te Gent
- 30.01.1847, erfenis: de kinderen van Beniest Armand (Berniest Colette en Beniest Armand), b) Van Lierde Henri Joseph en c) de anderen (ovelrijden van Sophie Kneuvels)
- 19.04.1847, verkoop: Van Lierde-Dupré Henri, molenaar te Gent (notaris Eggermont - moulin en bois à vent, couvert de tuiles, pour moudre le blé avec ses ouvrages mouvants et tournants)
- 12.06.1849, verkoop: Mesnil Jozef, herbergier te Gent (notaris Eggermont)
- 10.04.1850, verkoop: Kneuvels Domien, molenaar te Gent (notaris Eggermont).

Notaris Eggermont uit Gent verkocht openbaar, op 18 april 1849, "eenen houten Koorn-Wind-Molen, genaemd 'de Vlieghe', geteekend n° 99, gestaen en gelegen te Gent, buyten de brugschepoort, op den Kalsydeweg van Brugge". Toewijzing op 2 mei 1849 (advententie in de Gazette van Gent, nr. 5202 van 08.04.1849).

De staakmolen werd in 1854 gesloopt.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Stadsarchief Gent, Reeks 301 (Jaarregisters van de Keure), 22, 88 v°.
Gazette van Gent, nr. 5202 van 08.04.1849.
Luc Van Durme, "Inventaris van de namen van de middeleeuwse Gentse windmolens", Molenecho's, XL, 2012, 1, p. 28-36.
Luc Van Durme, "Klapwiekend vrouwvolk in het middeleeuwse Gent", in: "Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent", Gent, Academia Press, 2010, p. 705-718.
Noël Kerckhaert, "Oude Oostvlaamse huisnamen", Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, nrs 4, 16, 21, 32, 34, 37 (1977, 1981,1983,1990,1991,1993)
Paul Huys, "Over de naamgeving van windmolens. Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden". Brugge, 1984.
Paul Huys, "Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II", Gent, 1996.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962).
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten G-H-I", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 2000.
Paul Huys, "Over de windmolens buiten de Brugse Poort in Gent en een molenlandschap (1858) van Cesar De Cock", in: Ghendtse Tydinghen 28 (1999), nr. 2, p. 65-74. Uitgaand van het schilderij 'Landschap met molens' dat Cesar De Cock (1823-1904) in 1858 maakte, ontleedt de auteur windmolens op de Gentse stadsvesten nabij de Brugse Poort. Geillustreerd.
Paul Huys, "Molensprokkelingen van anderhalve eeuw geleden", Molenecho's, jg. 30, 2002, 1, p. 50-53 (52).

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 15 augustus 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens