Molenzorg

Gent, Oost-Vlaanderen


Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

De Zieke, Ziekemolen
De Siecke, De Sikke, De Sukke

Ligging
Muide
9000 Gent

naast het hospitaal
buiten de Muidepoort
bij de Sassevaart


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen, later ook schorsmolen
Gebouwd
voor 1383 / 1725
Verdwenen
1725, brand / kort na 1855, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Zieke(molen) was een houten korenwindmolen op de Muide. Hij kreeg zijn benaming door zijn ligging naast het hospitaal ("zieker liede"). Hij werd gebouwd voor 1383.

De windmolen “de Siecke” wordt in 1578 vermeld als korenwindmolen (Stadsarchief Gent, reeks 153/², reg. 38, f° 11v°: eigenaar is Christoffels van Doreslare) en in 1650 als schorsmolen “met steenen meulewal” (SAG, 153/², reg. 52, f° 1v°: eigenaars zijn Joos Bauwens, Jan en Jacques vanden Haute).

Vermeldingen
- 1383: van eere muelnen staende vp de mude naest der zieker liede (Stadsarchief Gent, 330/7, 173 v°)
- 1487: de ziecke muelne (Stadsarchief Gent, 301/59, 167 v°)
- 1489: de ziecke (Stadsarchief Gent, 301/60, 2, 13 r°).
- 1578: korenwindmolen "de Siecke" (Stadsarchief Gent, reeks 153/2, reg. 38, f° 11 v°, eigenaar is Christoffel van Doreslare
- 1650: schorsmolen "met steenen meulewal" (Stadsarchief Gent, reeks 153/2, reg. 52, f° 1v°; eigenaars zijn Joos Bauwens, Jan en Jacques vanden Haute

In 1725 brandde de molen af en bleef enkel de molenwal over. De staakmolen werd heropgericht in 1725.

In mei-juni 1788 werd de molen te koop gesteld. In de Gazette van Gent van 5 en 12 mei en van 2 juni 1788 verscheen de volgende advertentie: Te koop gesteld: de schorswindmolen, genaamd de Sukke (in GvG van 02.06 staat: de Sikke), ook geschikt als graanwindmolen, staande buiten de Muidepoort, niet ver van de Sassche Vaart. De molen is alsnog in gebruik door de verkoper. De molen (vierde en laatste koop), ingesteld op 400 £ gr. wisselgeld, wordt verkocht ter vierschaar van de schepenen van de Keure van Gent op 18 april, 7 en 21 mei 1788. Inlichtingen bij procureur en notaris Gillis Lucas van Hove, Gent, Onderstraat.

De staakmolen werd kort na 1855 gesloopt

Lieven DENEWET & Luc VAN DURME

Bijlagen

Gazette van Gend, 5 en 12 mei, 2 juni 1788.
Te koop gesteld: de schorswindmolen, genaamd de Sukke (in GvG van 02.06 staat: de Sikke), ook geschikt als graanwindmolen, staande buiten de Muidepoort, niet ver van de Sassche Vaart. De molen is alsnog in gebruik door de verkoper. De molen (vierde en laatste koop), ingesteld op 400 £ gr. wisselgeld, wordt verkocht ter vierschaar van de schepenen van de Keure van Gent op 18 april, 7 en 21 mei 1788. Inlichtingen bij procureur en notaris Gillis Lucas van Hove, Gent, Onderstraat.

Literatuur

Archieven
Stadsarchief Gent, Reeks 301 (Jaarregisters van de Keure), 59, 167 v°; 2, 13 r°.
Stadsarchief Gent, Reeks 330 (Wezenboeken), 330/7, 173 v°.
Stadsarchief Gent, Familiearchief Verschraeghen, FS/56. Rapport over de schatting van de molenberg van de afgebrande molen de Zieke op de Muide in Gent 1725 - 1725, 1 stuk
FS/57 Akten van de verkoop van de molen de Zieke op de Muide in Gent, met kwijtschriften. 1728 - 1855, 1 omslag
Stadsarchief Gent, reeks 153/2, reg. 38, f° 11 v° (1578)
Stadsarchief Gent, reeks 153/2, reg. 52, f° 1v° (1650)

Gedrukte bronnen
Gazette van Gent, 5 en 12 mei, 2 juni 1788

Werken
Luc Van Durme, "Inventaris van de namen van de middeleeuwse Gentse windmolens", Molenecho's, XL, 2012, 1, p. 28-36.
Luc Van Durme, "Klapwiekend vrouwvolk in het middeleeuwse Gent", in: "Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent", Gent, Academia Press, 2010, p. 705-718.
Noël Kerckhaert, "Oude Oostvlaamse huisnamen", Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, nrs 4, 16, 21, 32, 34, 37 (1977, 1981,1983,1990,1991,1993)
Paul Huys, "Over de naamgeving van windmolens. Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden". Brugge, 1984.
Paul Huys, "Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II", Gent, 1996.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962).
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten G-H-I", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 2000.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: woensdag 27 juli 2016

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens