Molenzorg

Antwerpen, Antwerpen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

De Heidebloem
Heyblomme
Helleken
Muizenmolen
Muizelmolen
Muizenvreugd

Ligging
Van Kerckhovenstraat
2000 Antwerpen

hoek Vliegenstraat
naast de Sint-Norbertuskerk
Dambruggestraat (vroeger)
Muysenhoek (vroeger)
kadasterperceel E430


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1693
Verdwenen
1850, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Muizenmolen, Muizelmolen of Muizenvreugd, was een houten korenwindmolen op een molenberg naast de Sint-Norbertuskerk aan de Van Kerckhovenstraat, ter hoogte van de Vliegenstraat, dicht bij de "Muysenhoek", vandaar de molennaam.

De standaardmolen werd voor 1694 werd gebouwd en was toen in het bezit van A. Ducarts. We vinden hem aangeduid op de kaart van Jan van Lyere uit 1698.

In 1712 verkocht Dominicus Lambrechts de helft van de Heyblomme aan Albert Duccaerts, eigenaar van de andere helft: "Egidius Salicati notaris alhier te kennen gevende dat Dominicus Lambrechts ende sijne huysvrouwe proprietarissen van de helff van eene corenwindmolen met den berghe ende toebehoorten genaemt de Heyblomme alias het Helleken buyten deser stadts Kipdorppoorte gestaen op 4 juny 1712 comparerende voor heeren schepenen deser stadt de voorn. hunne helft in den selven verbonden hadden voor ses hondert gulden wisselgelt cum interesse aen wijlen Jan Peeter Hendrickx welcken Dominicus Lambrechts cum uxore de selve hunne helft van den vorn. molen op 28 meert 1712 voor heeren schepenen alhier hebben getransporteert aen Albert Duccaerts et uxori proprietarissen van de andere hellight in de selven molen op den last prout in prothocollo wesende de voorn. verbintenissen welcke andere ofte wederhellight ... versouck door ons alsoo is geschiet sonder argh oft list. (Get.) E. Salicati, vigesima 3 may 1765" (SAA, "Schepenregisters Antwerpen", SR 1041, f° 320 v°).

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Lens Franciscus, molenaar te Antwerpen
- 11.12.1839, erfenis: Boey Marie Anne, molenarin te Borgerhout, kleindochter van Franciscus Lens (overlijden van Franciscus Lens). De grond was in het bezit van het bestuur der Burgerlijke Godshuizen van Antwerpen.

We vinden de molen nog aangeduid in de Atlas der Buurtwegen (1840).

De standaardmolen werd in 1850 gesloopt.

Lieven DENEWET, Hugo LAMBRECHTS-AUGUSTIJNS & Herman HOLEMANS

Literatuur

Archieven
Stadsarchief Antwerpen, Privelegekamer, nr. 116. Atlas met kadastrale plattegrionden van de Antwerpse 'stadsbuitenijen' opgesteld door landmeter J.C. Van Lyere in 1698. [fac-similés met vergelijking: Prims-Dierckx, Antw. 1933].
Stadsarchief Antwerpen, Schepenregisters Antwerpen, SR 1224, f° 197v° (1712).

Werken
H. Lambrechts-Augustijns, "Bijdrage tot de studie van het maaldersambacht te Antwerpen. Molenaars Lambrechts op het Antwerpse Sint-Willibrordusveld", Molenecho's, XXIII, 1995, 4, p. 222-230.
Georges Kockelberg, "Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens", Antwerpen, 1986.
Herman Holemans & P.J. Lemmens, "Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen", Nieuwkerken, 1983.
G.K. Kockelberg, "Molens der Vlaamse Steden. Antwerpen", Kinrooi, Ons Molenheem, 1994.
Herman Holemans, "Provincie Antwerpen - Volledig overzicht van bestaande & verdwenen wind- water- & rosmolens", Kinrooi, Studiekring "Ons Molenheem", 1986, p. 10.
Herman Holemans, "Wind- en watermolens van de provincie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-G", Opwijk, Studiekring "Ons Molenheem", 2009, p. 14.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 1 april 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens