Molenzorg

Antwerpen, Antwerpen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Kasteelmolen

Ligging
Kronenburgstraat
2000 Antwerpen

hoek Sint-Michielskaai


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1542
Verdwenen
1567, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Kasteelmolen was een houten korenwindmolen die vóór 1542 werd opgericht. Deze standaardmolen stond op de hoek van de huidige Kronenburgstraat en de Sint-Michielskaai.

Deze molen werd gesloopt in 1567 voor de bouw van het Zuidkasteel of de Citadel van Antwerpen (een dwangburcht) op bevel van de hertog van Alva: "In 't selve jaer van 67 den 15 Octobris, begost men by Antwerpen buyten Croenenborch den gront te soecken om het best het Casteel te maken, waer in een igelyck verwondert was in het groot begryp ende schende de arm lieden principalyc de Hoveniers, ende wat wint Meulens die daer stonden moesten affgebroecken worden, soo dat men als doen pretendeerden met groote macht hoe eer hoe liever het Casteel op te maken, waer aff fondateur was Capiteyn Vitello opperste Veltheer van Duc d'Alve, en die mede waren den Marcgrave van Antwerpen Heer Jan van Immerseel Amman, Schepenen ende andere Borghers." » [a_chron-1743, p. 146].

Literatuur

F.G.V. [Franciscus Godefridus Ullens] : "Antwerpsch chronykje, in het welk zeer veele en elders te vergeefsch gezogte geschiedenissen, sedert den jare 1500. Tot het jaar 1574. Zoo in die toen zoo zeer vermaarde koopstad als de andere steden van Nederland, en wel byzonderlyk op het stuk der geloofs-hervorminge voorgevallen, omstandig zyn beschreven door F.G.V. en thans, naar deszelfs aldaar ontdekte handschrift voor de eerste maal in 't licht gebracht" - By Pieter vander Eyk: Te Leyden, 1743. - 260 p. - ISBN 90-77006-01-X. - [anastatische herdruk: Ripova : Tienen, 2001], p. 146.
Georges Kockelberg, "Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens", Antwerpen, 1986, p. 46..
Herman Holemans & P.J. Lemmens, "Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen", Nieuwkerken, 1983.
Herman Holemans, "Provincie Antwerpen - Volledig overzicht van bestaande & verdwenen wind- water- & rosmolens", Kinrooi, Studiekring "Ons Molenheem", 1986, p. 11.
Herman Holemans, "Wind- en watermolens van de provincie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-G", Opwijk, Studiekring "Ons Molenheem", 2009 (niet vermeld).

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 1 april 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens