Molenzorg

Zandvliet (Antwerpen), Antwerpen


Prentkaart. Coll. Robert van't Geloof, Hendrik-Ido-Ambacht
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Spaanse Molen

Ligging
Spaanse Molenstraat
2040 Zandvliet (Antwerpen)

kadasterperceel C2


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1548
Verdwenen
1923, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Spaanse Molen was een houten korenwindmolen aa, de huidige Spaanse Molenstraat, op het perceelnummer C2.

Deze standaardmolen werd in 1548  gebouwd op het noordwestelijk bastion van de vesting Zandvliet. Zijn benaming is ingegeven door zin oprichting in de Spaanse tijd. We vinden hem afgebeeld op een bedevaartvaantje van Sint-Gertrudis-Zandvliet.

Beschrijving uit het proces-verbaal van afpaling van de gemeente Zandvliet int 1829:
"deze molen, hoewel in zeer slegten staat, is zeer gusntig gelegen. Deselve is van hout vervaardigt,h eeft twee paar steenen welke moeylijk ter zelver tijd kunnen werken. Hij si niet verhuurd, maar wordt door den eigenaar zelf gebruikt. Men heeft deszelfs zuiver inkomen, na aftrek van eenderde voor onderhoudskosten, op f. 230 bepaald".

Eigenaars na 1830:
- voor 1833, eigenaar: Deckers-Somers Jean François, molenaar te Zandvliet
- 07.11.1833, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Jean François Deckers)
- 03.01.1848, erfenis: de kinderen: a) Deckers Joannes Baptista, molenaar te Zandvliet, b) Deckers Joannes Franciscus, molenaar te Zandvliet, c) Deckers Joanna Catherina, echtgenote Ooms, timmerman te Zandvliet, d) Deckers Maria Josepha en e) Deckers Maria Isabella (overlijden van de weduwe Somers van Jean François Deckers)
- 15.02.1869, verkoop: Janssens Petrus Jozef, landbouwer te Steenbergen (NL) (notaris De Bruyn)
- 02.01.1877, verkoop: Buys Jan, molenaar te Etten (NL) (notaris Kennis)
- 07.08.1883, verkoop: Peeters-Broos Joannes, molenaar te Wouw ('NL) (notaris De Bruyn)
- 18.08.1907, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Joannes Peeters)

De standaardmolen werd in 1923 gesloopt.

Op het einde was de borstzijde van de molenkast voorzien van asfaltpapier. De roeden waren nog steeds van eikenhout en uitgevoerd als borstroeden. Op het einde bleef enkel de buitenroede nog over, wat wijst op een roedebreuk.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Archieven en landkaarten
- Kadasterarchief, Mutaties Zandvliet, schetsen 1923/14
- Ferrariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1842)
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)

Werken
- Bos E., "Zandvliet", in: Antwerpen, Tijdschrift der stad Antwerpen, VI, nr. 4, december 1960, p. 158-163.
- Geerts G., "De Stadt Santvliet", Polderheem, XIII, 1978, nr. 3.
- Havermans R., "Bijdrage tot de landschapsgeschiedenis der Scheldepolders op de Antwerpse Rechteroever", Antwerpen, 1956, p. 104-131.
- Holemans Herman, "Wind- en watermolens van de provincie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 3. Gemeenten P-Z", Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2011, p. 65.
- Holemans Herman  & P.J. Lemmens P.J., "Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen", Nieuwkerken, 1983.
- Kockelberg Georges, "Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens", Antwerpen, 1986.
- Meesters Ton, "De molenaarsfamilie Buijs", in: De Meule (uitgave van Vereniging "De Westbrabantse Molens"), nr. 75, 2012, 3e kwartaal, p. 1-41.
- "Monumenta. Beelden en monumenten in de stad Antwerpen", Antwerpen, 1987, p. 47.
- Stinissen J.-Waelbers L., "Een Vlaamsch Scheldedorp", Brasschaat, 1909.
- Van der Goten J.-Van Royen G., "Zandvliet aan de Schelde", s.l.(?), 1938
.- vdw 1977, p. 444.
- "Zandvliets Verleden & Tentoonstelling 50 jaar overstroming", A.C.V. Polder, 2003.

 Persberichten
- SDL, "Spaanse Molen", Het Nieuwsblad, 21.02.2008.

Mailberichten
- Paul Peeters, 11.06.2019 (Mijn grootvader is op deze molen geboren, 22.06.1891)

 

Overige foto's

<p>Spaanse Molen</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Spaanse Molen</p>

Prentkaart. Coll. Robert van't Geloof, Hendrik-Ido-Ambacht

<p>Spaanse Molen</p>

Prentkaart, edit. P. Luyts-Janssens, Zandvliet. Verzameling Ons Molenheem

<p>Spaanse Molen</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Spaanse Molen</p>

Detail van deze prentkaart.

<p>Spaanse Molen</p>

Prentkaart, edit. P. Luyts-Janssens, Zandvliet. Verzameling Ons Molenheem

<p>Spaanse Molen</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Spaanse Molen</p>

Prentkaart. Coll. Robert van't Geloof, Hendrik-Ido-Ambacht

<p>Spaanse Molen</p>

Prentkaart. Coll. Robert van't Geloof, Hendrik-Ido-Ambacht

<p>Spaanse Molen</p>

Prentkaart. Coll. Robert van't Geloof, Hendrik-Ido-Ambacht

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 23 juni 2019

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens