Molenzorg

Antwerpen, Antwerpen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Sint-Jansmolen
Sint-Janswatermolen

Ligging
Hoogstraat
2000 Antwerpen

begin Oever
westzijde Sint-Jansbrug
Kleine Tunnelplaats
op de Sint-Jansvliet
kadasterperceel D3345


toon op kaart
Type
Getijwatermolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1552 / 1830
Verdwenen
1840, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Sint-Jansmolen was een getijdewatermolen om graan te malen die in 1552 werd opgericht op de Sint-Jansvliet nabij de Sint-Janspoort (einde Hoogstraat, begin Oever): "Anno 1552. begost men den nieuwen Watermeulen te maken, by St. Janspoorte." [a_chron-1743, p.49]. Mogelijk was hij de opvolger van een vorige watermolen.

Tot op het einde was de stad Antwerpen de eigenaar.  Op 10 oktober 1830 ging een aanbesteding door om hem te herbouwen. De watermolen werd in 1837 buiten gebruik werd gesteld. Het gebouw werd in 1840 omgevormd in een huis en een magazijn. De stad Antwerpen verkocht de vroegere molen in 1857. Na de sloop kwam er een nieuw gebouw.

Literatuur

Archieven
Stadsarchief Antwerpen, Modern Archief MA 80566 (Oud nummer: 3597/15/12), 05.10.1830.
Stadsarchief Antwerpen, Modern Archief-Plan 99: Molenhuis Sint-Jansbrug (St. Jansvliet): voor- en achtergevel (hetzelfde). Grondtekening gelijkvloers 1ste en 2de verdieping. Breedtedoorsnede. Dak- en gootprofiel. Profiel onderdrempel venster gelijkvloers, 1ste en 2de verdieping. Stenen trapprofiel.

Gedrukte bronnen
F.G.V. [Franciscus Godefridus Ullens] : "Antwerpsch chronykje, in het welk zeer veele en elders te vergeefsch gezogte geschiedenissen, sedert den jare 1500. Tot het jaar 1574. Zoo in die toen zoo zeer vermaarde koopstad als de andere steden van Nederland, en wel byzonderlyk op het stuk der geloofs-hervorminge voorgevallen, omstandig zyn beschreven door F.G.V. en thans, naar deszelfs aldaar ontdekte handschrift voor de eerste maal in 't licht gebracht" - By Pieter vander Eyk: Te Leyden, 1743. - 260 p. - ISBN 90-77006-01-X. - [anastatische herdruk: Ripova : Tienen, 2001, p. 49: "Anno 1552. begost men den nieuwen Watermeulen te maken, by St. Janspoorte."

Werken
Frans Hendrik Mertens, "Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden". Van Dieren : Antwerpen, 1845-1853, 8 vol., dl 7, p. 469.
Floris Prims, Geschiedenis van Antwerpen, dl. V, p. 505.
Georges Kockelberg, "Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens", Antwerpen, 1986, p. 19-20.
Herman Holemans & P.J. Lemmens, "Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen", Nieuwkerken, 1983.
Hugo Lambrechts-Augustijns, "De nalatenschap van molenaar Thomas Lemmens", Levende Molens, jg. 39, 2007, 1, p. 9-13.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: vrijdag 14 april 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens