Molenzorg

Bassevelde (Assenede), Oost-Vlaanderen


Het vroegere maalderijgebouwtje. Foto: Denis Mo?, 23.11.2012
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Heinemolen
Heynemolen
Einemolen
Molen op Lendonk

Ligging
Hogevorst 39
9968 Bassevelde (Assenede)

noordzijde
grens met Kaprijke
Heine (gehucht)
Lendonk
2,6 km W v.d. kerk
kadasterperceel A1030


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1664
Verdwenen
1914-1918, oorlog / 1931, opruiming teerlingen
Beschrijving / geschiedenis

De Heinemolen was een houten korenwindmolen aan de noordzijde van Hogevorst (nr. 39), in het gehucht Heine, op de heerlijkheid Lendonk, op de grens met Kaprijke en op 2,6 kilometer ten westen van de kerk van Bassevelde.

De staakmolen werd  voor 1664 werd opgericht. In de 17de eeuw was hij in het bezit van de weduwe en kinderen van Abraham Sacq (voordien eigendom van Guillaume de Schepper). Aan de watergraaf en moermeester van Vlaanderen moest jaarlijks 12 pond betaald worden.

We zien hem aangeduid op de Ferrariskaart (ca. 1775), met het bruin symbool van een staakmolen, in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844), op de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) als "Heyne Molen) en op de kadasterkaart van P.C. Popp.

De staakmolen werd in 1834 ingedeeld in klasse 3, met een kadastraal inkomen van 210 frank.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Dupont-De Poortere Jan-Baptist, molenaar te Bassevelde
- later, erfenis:  Dupont Idonie en consoorten
- 29.01.1891, verkoop: Waelput-Tieleman August, molenaar te Bassevelde
- 25.04.1891, erfenis: Waelput-Tieleman August, weduwe en kinderen (overlijden van August Waelput).

De molen werd vernield in de eerste wereldoorlog.
De puinen bleven nog een tijdlang liggen: op een kadasterschets van 1927 zien we nog de teerlingen aangeduid. Volgens het kadaster gebeurde pas in 1931 de volledige opruiming. Er werd verder mechanisch gemalen.
Het gebouwtje van de motormaalderij (met een grauwe molensteen tegen de gevel) bestaat nog. De inrichting bleef behouden, met een grote armgasmotor, type Bollinckx uit Brussel.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

Uit mailbericht Denis Moë, 29.12.2012.
Op 20 december 2012 ben ik teruggekeerd naar de site van de Heynemolen in Bassevelde en ze hebben daar bijna een echt museum. Er staat daar een enorme gasmotor (type Bollinkcx, Brussel) die in de "goeie ouwe tijd" een ongelooflijk lawaai maakte als hij draaide. En de eigenaar kan erover vertellen dat 't een plezier is om zien en horen.

Literatuur

Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamers. Delen en Registers, nr. 8210.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Tweede aflevering. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962);
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1996.
Alfons Ryserhove & Romano Tondat, "Oud Bassevelde 2", Ons Meetjesland, III, 1970, 2, p. 17.
Chris Bogaert & Kathleen Lanclus, "Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Oost-Vlaanderen. Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N".
J. Claeys, "Groot-Assenede in oude foto's", Deel 1, Eeklo, 1990.
F. De Potter & J. Broeckaert, "Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen", Gent, 1870-72.
H. Notteboom, F. Notteboom, L. Stockman, "Bassevelde tussen polder en zandstreek", Maldegem, 1993.
Mailbericht Denis Noë, 17.11.2012.

Overige foto's

<p>Heinemolen<br>Heynemolen<br>Einemolen<br>Molen op Lendonk</p>

Foto: Denis Mo?, 23.11.2012

<p>Heinemolen<br>Heynemolen<br>Einemolen<br>Molen op Lendonk</p>

Mechanische maalderij. Steenkoppel. Foto: Denis Mo?, 20.12.2012

<p>Heinemolen<br>Heynemolen<br>Einemolen<br>Molen op Lendonk</p>

Mechanische maalderij. Luiwerk. Foto: Denis Mo?, 20.12.2012

<p>Heinemolen<br>Heynemolen<br>Einemolen<br>Molen op Lendonk</p>

Gasmotor Bollinckx (Brussel) met de laatste molenaar Erik Boelens. Foto: Denis Mo?, 20.12.2012

<p>Heinemolen<br>Heynemolen<br>Einemolen<br>Molen op Lendonk</p>

Fabricageplaatje van de gasmotor Bollinckx. Foto: Denis Mo?, 20.12.2012

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: dinsdag 13 oktober 2020

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens