Molenzorg

Evergem, Oost-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Geetschuremolen

Ligging
Kerkbrugge
9940 Evergem

Langerbrugge
Geetschure


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1420
Verdwenen
kort na 1431
Beschrijving / geschiedenis

De Geetschuremolen lag op een wal (vandaar ok het toponiem "Geetschuremolenwal") in de wijk Geetschure, in het huidige Kerkbrugge-Langerbrugge.

Aangezien deze molen te Geetschure nooit vermeld wordt in pachtbrieven van het Goed te Geetschuur, mogen we aannemen dat de molen niet onderworpen was aan heerlijke rechten.

Na 1431 werd de molen zelf niet meer vermeld, er was dan alleen nog sprake van de molenwal. Vermoedelijk is de molen dus kort na dat jaar verdwenen.

Achiel De Vos

Bijlagen

Hanne Van der Bauwhede, “Bijdrage tot de toponymie van Evergem tot 1650”, Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse taalkunde. Masterproef, voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het behalen van de graad Master in de Taal- en Letterkunde Nederlands - Latijn (Promotor: Prof. Dr. Jacques Van Keymeulen - Co-promotor: Prof. Dr. Magda Devos), Academiejaar 2010 - 2011.

De Geetschuremolen lag op een wal (zie o ok het toponiem "Geetschuremolenwal" in het glossarium, dat als reliefnaam niet behandeld is binnen het bestek van deze masterproef) in de wijk Geetschure, dus in het huidige Kerkbrugge-Langerbrugge.

Aangezien deze molen te Geetschure nooit vermeld wordt in pachtbrieven van het Goed te Geetschuur, mogen we aannemen dat het zeker geen graanwindmolen was voor algemeen gebruik. Het moet eerder een kleinere stamp- of rosmolen geweest zijn die niet onderworpen was aan heerlijke rechten (Ms AdV). Na 1431 wordt de molen zelf niet meer vermeld, er is dan alleen nog sprake van de molenwal. Vermoedelijk is de molen dus kort na dat jaar verdwenen.

* Geetschuremolen
- de molen te gheetscure, 1380, SAG-330/6, 248v;
- te dorizele ... bi der muelene ter gheetscuere, 1431, RAG-SB/K, broodrol; 219.
* Geetschuremolenwal
- bachten muelenwalle te gheetscure, ca.1420, RAG-SB/K 2450, 16r;
- bij gheetscuere meulenwalle, 1445, RAG-SB/R 46, passim;
- bij gheetschuere muelenwalle, 1456, SAG-330/27, 310r;
- gheetscuere muelen walle, 1459, RAG-SB/R 52, 47r; --?, 1462, RAG-SB/K 2448, passim; --?, 1466, SAG-330/30, 229r;
- daer ment eedt bij gheert's muelenwalle, 1494, SAG-330/40, 66r;
- bij doresele daerment heet bij gheetschuere muelewalle, 1497, SAG-330/41, 126r; --?, 1502, RAG-SB/K 2610, 11v; --?, 1539, RAG-SB/K 2611, passim;
- den molenwal, 1614, RAG-Ev 578, 14v.

Literatuur

Archievenn
Stadsarchief Gent, 330/6, 248v (1380)
Rijksarchief Gent, SB/K, broodrol; 219 (1431)
Rijksarchief Gent, SB/K 2450, 16r (ca. 1420)
Rijksarchief Gent, SB/R 46, passim (1445)
Stadsarchief Gent, 330/27, 310r (1456)
Rijksarchief Gent, SB/R 62, f° 47r (1459)
Rijksarchief Gent, SB/K 3448, passim (1462)
Stadsarchief Gent, 330/30, 229 r (1466)
Stadsarchief Gent, 330/40, 66r (1494)
Stadsarchief Gent, 330/41, 125r (1497)
Rijksarchief Gent, SB/K 2610, 11v (1502)
Rijksarcvhief Gent, SB/K 2611, passim (1539)
Rijksarchief Gent, Ev 578, 14v (1614)

Werken
A. De Vos, "Graanwindmolens te Evergem", in: Appeltjes van het Meetjesland, XI, 1960, p.175-246.
Achiel De Vos - Werkgroep, "Geschiedenis van Evergem", Aalter, 1994.
Hanne Van der Bauwhede, “Bijdrage tot de toponymie van Evergem tot 1650”, Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse taalkunde. Masterproef, voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het behalen van de graad Master in de Taal- en Letterkunde Nederlands - Latijn (Promotor: Prof. Dr. Jacques Van Keymeulen - Co-promotor: Prof. Dr. Magda Devos), Academiejaar 2010 - 2011.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 6 mei 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens