Molenzorg

Merksplas, Antwerpen


Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Weldoen Baart Vreugde

Ligging
Sint-Michielstraat
2330 Merksplas

oostzijde
Opstal
kadasterperceel J274d

Geo positie
Type
Staakmolen met gesloten voet
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1890, overgebracht uit Mortsel (Oude God)
Verdwenen
1927, sloop
Allemolens
02867 a (Ten Bruggencatenummer)
Beschrijving / geschiedenis

De molen "Weldoen baart vreugde" was een houten korenwindmolen, type standaardmolen met gesloten voet, aan de oostzijde van de Sint-Michielstraat, op de wijk Opstel.

Hij werd pas in 1890 uit Mortsel (Oude God) overgebracht.

Opeenvolgende eigenaars:
- 18.02.1890, verkoop: (van de grond) door Baeten-Hofkens Cornelius, landbouwer en herbergier te Merksplas (notaris De Vel)
- 1890, opbouw: Van Nueten Petrus Victor, molenaar en handelaar te Merksplas ("nouvelle construction d'un moulin à vent à grain")
- 20.12.1898, verkoop: Van Breda-Van Gool, François Louis, landbouwer te Merksplas (notaris Verhaert)
- 06.08.1906, erfenis: de weduwe en kindeen (ovelrijden van François Van Breda)
- 13.06.1926, afstand: Van Breda-De Vry Alexander Louis, moelnaar te Merkspals (notaris Wouters)

De molen bezat een zeer mooie windwijzer: een ruiter te paard met achteraan een hond.
In de molen stonden het jaartal 1657 en verschillende namen (zoals A. De Pooter - Oude God) gebeiteld, nog uit de tijd toen de molen in Mortsel stond.

In 1927 werd de standaardmolen gesloopt.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

* zie ook: Mortsel, Hoge Molen

Literatuur

H. Holemans & P.J. Lemmens, "Molens der Noorder- en Oosterkempen", Nieuwkerken, 1980, p. 67-70;
Lauryssens C., "De molens van het graafschap en hertogdom Hoogstraten", HOK, Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheidkunde, Kunst en Folklore, orgaan van Hoogstratens oudheidkunidge Kring, II, 1934, p. 120-122.
"Merksplas vroeger en nu", Merksplas, 1986.
Verstraelen K., Merksplas een bundel herinneringen, Turnhout, 1981.
Algemeen Rijksarchief Brussel, Charters van Brabant, nr. 158 (oorkonde van 13 oktober 1295).
Croux H., "Een belangrijk dokument betreffende "Den Wilden Beys" te Mortsel in 692", in: Jaarboek van de Mortselse Heemkundige Kring, IV, 1966, p. 55-56.
Croux H., Zo was... Mortsel, Antwerpen, 1973.
Dierckx H., Geschiedenis van Mortsel, Mortsel, 1961.
Dierckx H., Mortsel van landbouwdorp tot dynamische kern van handel en nijverheid (Mortsel van A tot Z, informatiebrochure 1984, p. 3-8).
Stockmans J.B., Geschiedenis der gemeente Mortsel met aanhangsels over Edeghem, Hove, Bouchout, Borsbeeck, Contich, Waerloos, Reeth en Aertselaer, Antwerpen, 1882 (herdruk, Brussel, 1975).
Stockmans J.B., "Het Knopboeck der kerk van Mortsel (1483)", Antwerpen, 1898.
Georges Kockelberg, "Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens", Antwerpen, 1986.
Herman Holemans & P.J. Lemmens, "Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen", Nieuwkerken, 1983.

Overige foto's

<p>Weldoen Baart Vreugde</p>

Foto 1925 (glasnegatief en copyright Stichting Levende Molens, Roosendaal - uitgave als prentkaart in 2007)

<p>Weldoen Baart Vreugde</p>

Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: woensdag 11 december 2019

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens