Molenzorg

Dendermonde, Oost-Vlaanderen


Rijksarchief Gent, Scheldepartement/Domeinen, nrs. 5854 en 5855.
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Grote watermolens van het Sas
Tarwemolen
Moutmolen
Schorsmolen
Oliemolen

Ligging
Oud Sas
9200 Dendermonde

op de (Oude) Dender
kadasterpercelen C 202, 203, 204, D 45


toon op kaart
Type
Onderslag watermolen
Functie
Diversen
Gebouwd
1668
Verdwenen
1852-1853, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De grafelijke watermolens van Dendermonde waren vier molens naast elkaar. Ze werden gebouwd in 1668 en waren ingericht als graan-, mout-, schors- en oliemolen. Ze waren gelegen op de (Oude) Dender aan het Sas, op de kadasterpercelen 202, 203, 204.

Ze werden samen openbaar verkocht in 1828. De Gazette van Gend van 14 september 1828 meldt hierover:
Notaris Billiet (Groot Gewad 3, Gent) verkoopt openbaar, in de afspanning De Posthoorn, Kromsteeg bij de Sint-Niklaaskerk te Gent, de volgende onroerende goederen:
1. Drie watermolens, naast elkaar staande op de Dender te Dendermonde, genaamd resp. de Koornmolen, de Tarwemolen en de Moutmolen, Kad. C, nrs. 727, 1050 en 1051, gepacht (samen met de molen onder nr. 3) door dhr. Jan Matthys, aan fl. 1285-71 cent per jaar.
2. Een olie- en schorswatermolen, staande op de Dender te Dendermonde nabij de vestingen, gepacht door Jan van Biezen, aan fl. 642-85 cent per jaar.
3. Een korenwindmolen en het erf daarbij, gestaan en gelegen op de veste te Sint-Gillis bij Dendermonde, in gebruik door de voornoemde Jan Matthys

Ze werden gesloopt in 1853, maar de funderingen en sluizen bestaan nog.

Aimé STROOBANTS & Lieven DENEWET

Bijlagen

Gazette van Gend, nr. 1746, dd° 14.09.1828.
Notaris Billiet (Groot Gewad 3, Gent) verkoopt openbaar, in de afspanning De Posthoorn, Kromsteeg bij de Sint-Niklaaskerk te Gent, de volgende onroerende goederen:
1. Drie watermolens, naast elkaar staande op de Dender te Dendermonde, genaamd resp. de Koornmolen, de Tarwemolen en de Moutmolen, Kad. C, nrs. 727, 1050 en 1051,  gepacht (samen met de molen onder nr. 3) door dhr. Jan Matthys, aan fl. 1285-71 cent per jaar.
2. Een olie- en schorswatermolen, staande op de Dender te Dendermonde nabij de vestingen, gepacht door Jan van Biezen, aan fl. 642-85 cent per jaar.
3. Een korenwindmolen en het erf daarbij, gestaan en gelegen op de veste te Sint-Gillis bij Dendermonde, in gebruik door de voornoemde Jan Matthys.

Literatuur

Archieven en landkaarten
- Rijksarchief Gent, Scheldedepartement (Registratie en domeinen, registers, processen verbaal van de openbare verkoop van nationale goederen), nr. 5854. Register 27. 17-27 maart 1798 (27 ventôse - 7 germinal VI); nr. 5855. Register 28. 31 maart - 20 april 1798 (11 germinal - 1 floréal VI) (Rijksarchief te Gent - PV1 - 5854 - 5855)

Gedrukte bronnen
- Gazette van Gend, nr. 1746, d.d. 14.09.1828.

Werken
Aimé Stroobants, "Gemalen en geplet - Molens en maalderijen te Dendermonde in de 19de en
20ste eeuw, Dendermonde, Stedelijke Musea - Stadsarchief, 2005.
Rijksarchief Gent, Scheldepartement/Domeinen, nrs. 5854 en 5855.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Eerste aflevering. De arrondissementen Aalst en Dendermonde", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XIV, 1960, 3 (Gent, 1962), p. 113.
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1996.

Overige foto's

<p>Grote watermolens van het Sas<br>Tarwemolen<br>Moutmolen<br>Schorsmolen<br>Oliemolen</p>

Rijksarchief Gent, Scheldepartement/Domeinen, nrs. 5854 en 5855.

<p>Grote watermolens van het Sas<br>Tarwemolen<br>Moutmolen<br>Schorsmolen<br>Oliemolen</p>

Rijksarchief Gent, Scheldepartement/Domeinen, nrs. 5854 en 5855.

<p>Grote watermolens van het Sas<br>Tarwemolen<br>Moutmolen<br>Schorsmolen<br>Oliemolen</p>

Rijksarchief Gent, Scheldepartement/Domeinen, nrs. 5854 en 5855.

<p>Grote watermolens van het Sas<br>Tarwemolen<br>Moutmolen<br>Schorsmolen<br>Oliemolen</p>

Rijksarchief Gent, Scheldepartement/Domeinen, nrs. 5854 en 5855.

<p>Grote watermolens van het Sas<br>Tarwemolen<br>Moutmolen<br>Schorsmolen<br>Oliemolen</p>

Rijksarchief Gent, Scheldepartement/Domeinen, nrs. 5854 en 5855.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: donderdag 20 juli 2023

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens