Molenzorg

Borgerhout (Antwerpen), Antwerpen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Clampermolen
Klampaartmolen
Clampaertmolen

Ligging
Langstraat 73
2140 Borgerhout (Antwerpen)

Borgerhoutsveld
kadasterperceel A350


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1818
Verdwenen
1864, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Klampaartmolen (Clampaertmolen, Clampermolen) was een houten korenwindmolen aan de noordzijde van de Langstraat (nr. 73).

Molenaar Petrus Joannes Spruyt diende in 1818 een verzoek in om deze molen te bouwen. Het verzoek werd vlot ingewilligd en nog in 1818 was de oprichting een feit.

We zien hem aangeduid in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1845) met het grondvlak van een standaardmolen op teerlingen en op de topografische kaart van Phi. Vandermaelen (ca. 1850) met de benaming "Clampaert M(ol)en".

Een kadasterdocument van rond 1830 vermeldt: "de molen toebehoorende aen de weduwe Spruyt werd door de eigenaar gebruykt. Hij is ook gelijk A288 ingericht maar staat niet zo te winde of niet zoo goed gelegen".

Opeenvolgende eigenaars:
- 1818, opbouw, Spruyt Petrus Joannes, molenaar
- voor 1834, eigenaar: Spruyt-Devocht Jan, de weduwe en de kinderen, molenaar te Borgerhout.
- 01.01.1850, erfenis: a) Seghers Maria Paulina (voor 1/2), echtgenote Verellen Augustinus Amandus te Antwepen en b) Verstraeten Hubertus Isidorus (voor 1/2), minderjarige te Antwerpen (overlijden van de weduwe van Jan Spruyt)
- 09.09.1853, verkoop: Segers Marie Pauline, echtgenote Verellen August Amand, brouwer te Antwerpen (notaris Van Dael)
- later, erfenis: Verellen August, brouwer te Antwerpen (overlijden van Segers Marie Pauline)
- 21.11.1859, verkoop: Smits Jean Baptiste, molenaar te Borgerhout (notaris Claessens)
- 09.09.1863, verkoop: Van Gingelen Marie Anne, weduwe De Coster Frans Jacob, rentenierster te Antwerpen (notaris Van de Wijngaert).

De standaardmolen werd in 1864 gesloopt.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Georges Kockelberg, "Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000-jarige geschiedenis der Antwerpse molens", Antwerpen, 1986.
Herman Holemans & P.J. Lemmens, "Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen", Nieuwkerken, 1983.
Gaston Van Bulck, artikel in het Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Regio, jg. 58, nr. 2.
J. Laenen, "Deurne en Borgerhout van af den oorsprong tot in het begin der XIVde eeuw", Mechelen, 1929.
F. Prims, "Geschiedenis van Borgerhout", Borgerhout, 1936.
J. Stockmans, "Deurne en Borgerhout", I-II-III, Brecht, 1895-1897-1899.
J. Van Thillo, "De wiekdragers van Deurne-Borgerhout", in 't Lauwerkransken, III, 1960, p. 75-79.
"Borgerhout en zijn molens", Natuur- en Stedenschoon, IX, 1930, p. 24.
"Windmolens in Borgerhout", Het Handelsblad, 22.01.1930.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: maandag 1 mei 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens