Molenzorg

Tienen, Vlaams-Brabant


Foto 1980, kort voor de sloop (coll. E. Swinnen)
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

IJzerenmolen
IJzermolen

Ligging
Biezenstraat
3300 Tienen

Gorsumweg
IJzermolenstraat
Avendoren
Oorbeekveld
1 km ten W v.h. centrum
kadasterperceel F295


toon op kaart
Type
Onderslag watermolen
Functie
IJzergieterij
Gebouwd
voor 1797
Verdwenen
1868, onttakeld / 1980 - september, sloop gebouw
Beschrijving / geschiedenis

De IJzer(en)molen stond aan de Grote Gete in de huidige IJzermolenstraat. In 1797 was het een ijzermolen, in 1799 een volmlen en van 1821 tot 1859 een schorsmolen. Buiten gebruik in 1868. Het gebouw bestond nog in de jaren 1960 als woning. Na jarenlange stilstand werden de vijf verkrotte gebouwtjes in september 1980 gesloopt.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Petit Louis, zeepzieder te Tienen
- later, eigenaar: Vandenberghe-Simons Corneille, de weduwe en de kinderen
- 23.02.1838, verkoop: Vandenberghe Jan Urbanus, olieslager te Tienen (notaris Janssens)

Bijlagen

TI, "Afbraak van IJzermolen te Tienen", Het Laatste Nieuws, 23-24.08.1980.
De IJzermolen, gelegen langs de Biezenstraat te Tienen, werd reeds geruime tijd als krot verklaard door de gemeenteraad; Het gaat om een vijftal kleine en vervallen krotwoningen, die reeds geruime tijd niet meer bewoond werden. Een drietal andere huien maken van dit complex geen deel uit. Het administratief dossier is in orde gekomen en nu werd een Tiens aannemer aangeduid om de afbraakwerken uit te voeren.
De werken zullen binnenkort aanvangen,hetgeen voor de omliggende inwoners een opluchting zal betekenen. Wat de bestemming van de vrijgekomen gronden zal zijn is nog niet vastgelegd.

Raymond Billen, "Herinnering aan verdwenen molenactviteit", Het Nieuwsblad, zondag 26.01.2014.
Tienen - Lezer Leopold Delande roept met zijn foto herinneringen op aan de IJzermolen, op de Mene, aan de Gorsumweg en de Biezenstraat.
De IJzermolen werd opgericht in 1797 en afgebroken in 1868. Er bleef een huizenrij over die in 1980 is gesloopt. De vijf huizen waren bouwvallig en de buurt was opgelucht toen ze verdwenen. Even stilltjes is aan de nabije Getestraat het laatste gebouwtje dat er restte van de imposante Moutmolen verdwenen. Van de 32 molens van het oude Tienen in 1832 zijn alleen verbouwde resten over van de Driemolen en vooral van de Gasthuismolen.
Al die molens hadden een specifieke functie: olie persen, graan malen, schors pletten, hennep persen,... Ze werden aangedreven dioor de waterlopen of door paarden.Tienen telde maar twee windmolens, nl. aan de huidige Getestraat en in het Windmolenveld (Oplintersesteenweg). De IJzermolen van op de foto was ontworpen om ijzer te pletten maar hij diende later om wol te vollen en schors te malen.

Literatuur

Herman Holemans & Werner Smet, "Wind-, water-, rosmolens te Tienen", Nieuwkerken, Ten Bos, 1981, 32 p. (Studiekring "Ons Molenheem, Studie nr. 1);
P. Dewalhens, "Molens te Tienen", in: Brabant, XII, 1960, nr. 6, p. 2-7;
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 5: arrondissement Leuven (M-Z)", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1994;
Els De Kinderen, "Ons rijke Brabant. Tienen: de molens en de evolutie die zij doormaken", in: De Belgische Molenaar en Levende Molens. Vakblad voor de maalderij, graan- en veevoerderhandel, Officieel orgaan van het Landelijk Verbond der middelgrote en kleine maalderijen, Maandblad, Ravels, jg. 79 (1984), p. 215-218, ill.
TI, "Afbraak van IJzermolen te Tienen", Het Laatste Nieuws, 23-24.08.1980.
Raymond Billen, "Herinnering aan verdwenen molenactviteit", Het Nieuwsblad, zondag 26.01.2014.
Mailbericht Eduard Swinnen, 02.10.2013.

Overige foto's

<p>IJzerenmolen<br>IJzermolen</p>

Foto 1980, kort voor de sloop (coll. E. Swinnen)

<p>IJzerenmolen<br>IJzermolen</p>

Persbericht in Het Laatste Nieuws, 23-24.08.1980

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 24 maart 2018

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens