Molenzorg

Bassilly (Silly), Henegouwen


Na de val in de nacht van 4 op 5 juli 1905. Nog met houten askop. Prentkaart Michel Monart, La Poste, Silly. Verzameling Ons Molenheem
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Moulin du Prince
Moulin des Hayes
Moulin du Bourlon

Ligging
Rue Bourlon
7830 Bassilly (Silly)

tenant au chemin d'Ath à Enghien
au Couture de Sausne


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
1660
Verdwenen
1905 - nacht 4/5 juli, storm
Beschrijving / geschiedenis

De Moulin du Prince (of Moulin des Haies, Moulin de Bourlon) was een houten korenwindmolen aan de Rue Bourlon.

Op 8 juli 1660 verleende de Rekenkamer van Rijsel het octrooi aan de Abdij van Ename om een graanwindmolen te bouwen te Zullik, mits een jaarlijkse rente van 9 razieren tarwe per jaar. Aangezien de abdij dit te hoog vond, vroeg ze - nadat zehet octrooi bekomen had - een vermindering aan. En inderdaad, later werd de cijns teruggebracht tot 4 razieren per jaar.

Voor de oprichting van de standaardmolen, had de abdij al op 2 maart 1658 een overeenkomst gesloten met Paul Orins, molenaar te Bever (op de Molen van Broek). Deze Orins mocht de molen geheel op eigen kosten bouwen en voor 99 jaar in erfpacht nemen, tegen 20 razieren rogge per jaar. Voor de molenas (arbre) en de standaard (estache) kreeg Orins 2 eikenbomen ter beschikking van de abdij. Bij vernieling van de molen (storm, brand, oorlog,....) diende Orins hem op eigen kosten weer op te richten. Na het verstrijken van de termijn van 99 jaar, mocht de abdij de molen weer tot zich nemen.

Molenaars in de 18de eeuw waren ondermeer: Jean-François (1780) en Jean-Baptiste (1789) Demeuldre.

De standaardmolen werd in de nacht van 4 op 5 juli 1905 door een cycloon vernield en niet meer opgebouwd. Tot op het einde was de mole nog uitgerust met een houten askop en houten pestelroeden.

Lieven DENEWET & Bernard ROOBAERT

Le Moulin du Bourlon ou des Hayes était un moulin à vent en bois au lieu-dit "Couture de Sausne" tenant au chemin d'Ath à Enghien.
Convenant entre Paul Orins et l'abbaye d'Ename en 1658 pour la construction, avec un bail emphytéotique de 99 ans pour Paul Orins. Bâti en 1660.
Renversé par la tempête dans le nuit de 4 sur 5 juuillet 1905.

Jean DUGNOILLE

Literatuur

Archives
- Rijksarchief Gent, Abfij van Ename, nr. 2861. Stukken betreffende de windmolens van de abdij te Zullik, 17de-18de eeuw (6 stukken).
- Archives départementales du Nord Lille, B 1670.

Ouvrages
- Herman Holemans, De molens van de entiteit Silly (Hen.), Ons Molenheem, 1996, 2, p. 22-23.
- J.-P. Vasseur, "La vie quotidienne du meunier dans le monde de la documentation écrite", in: Moulins en Hainaut, Brussel, 1987, p. 249.
- J.-P. D(ucastelle), "La destruction du moulin du Prince à Bassily, 4 et 5 juillet 1905", in: Moulins en Hainaut, Brussel, 1987, p. 321.
- Alain Henry, Moulins à vent du Hainaut / Windmolens in Henegouwen, in: Molenecho's, XIII, 1985, 2, p. 54-90;
- Moulins en Hainaut, Bruxelles, Crédit Communal, 1987.
- Les moulins de l'entité de Silly, asbl Syndicat d'Initiative Silly, s.d., p. 15-16, ill.
- Bernard Roobaert, "Overzicht van de molens van de streek van Edingen met hun oudste vermeldingen", Molenecho's, XXIV, 1996, nr. 3-4, p. 116-180;
- B. Roobaert, "Een overzicht van de molens van het Oude Land van Edingen en hun oudste vermeldingen", in: "Het oude Land van Edingen en Omliggende, Herne, jg. XXI, 1993, nr. 2, p. 97-133, ill.;
- Jules Dewert, "Les moulins du Hainaut. Arrondissement de Mons", Annales du Cercle d'histoire et d'archéologie de Baudour, t. 4, 1939, p. 1-202.
- Gérard Bavay, "Patrimoine et histoire des moulins en Hainaut - Inventaire descriptif" - Analectes d'histoire du Hainaut, tome XI, Mons, Hannonia, 2008.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: vrijdag 13 maart 2020

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens