Molenzorg

Dottignies (Mouscron), Henegouwen


Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Moulin de ter Lucht
Moulin Seynaeve

Ligging
Rue du Moulin Rouge
7700 Dottignies (Mouscron)

noordzijde


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1563
Verdwenen
voor 1914
Beschrijving / geschiedenis

De Moulin ter Lucht was en houten korenwindmolen. Hij was gelegen in het uiterste noorden van de gemeente, aan de noordzijde van de Rue du Moulin Rouge. De eerste meldingen dateren van 1563, 1577 (De Flou), 1585-1600.
Op de kaart De Beaurain (1690) en op Fricx (1708) staat "le moulin ter Leucht" (1690). In de Atlas Parcellaire  heet hij "Ter Luste", wellicht een verbastering. 

We zien hem aangeduid op de Ferrariskaart (ca. 1775) met het bruin symbool van een staakmolen, onder de benaming "Moulin de Terlacht". Op de kaart van Vandermaelen (ca. 1850) wordt hij aangeduid als "M(oul)in Terlucht".

Rond 1860 behoorde de molen toe aan Leonardus Seynaeve, molenaar te Dottenijs. Torie Mulders verhaalt in zijn molenkroniek over een zeer gruwelijk ongeval in de molen: de molenaarsdochter, die in de molen hielp, werd gegrepen tussen het kamwiel en de lantaarn en geraakte dodelijk gewond.

De staakmolen verdween nog voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog.

Lieven DENEWET

Le moulin de Ter Lucht est acquit en 1585 par Jean Richardot, seigneur de Dottignies, à Philippe de H ornes, comte de Houtkerke.

Vers 1750, Louis Malfait et la veuve Salemnbier louent les moulins de Quevaucamp et de Ter Lucht au seigneur de Dottignnies.

En 1765, Dottignies, châtellenie de Courtrai, compte deux moulins à blé et un à huile.

Le terrier de 1776-1790 signale six moulins, dont un sur la partie relevant du Tournaisis (Loupe). A Louis Joseph Seynaeve appartient le moulin au bled Ter Lucht. et les héritiers de Simon Jacquart détiennent un moulin à tabac. Le vicomte de Dottignies possède le moulin au bled dit de QUevaucamp et un moulin à tabac. Léonard François Vuylsteke détient un moulin à huile (Calvaire).

En 1812, outre le moulin à tabac; les trois moulins à vent de Quevaucamp, de Ter Lucht et de la Loupe pouvaient moudre communément 650 kgs de grain par jour.

Vers 1845, le cadastre de Popp montre cinq moulins à vent. François Plouvier et Louis Glorieux sont chacun propriétaire d'un des deux moulins de Quevaucamp, l'un à grains, l'autre à huile. Léonard Seynaeve détient le moulin de Ter Lucht. Au baron Vilain XIIII appartient le moulin de Calvaire. Guillaume Dedeken possède le moulin de la Loupe.

Ce moulin disparaît avant la première guerre mondiale.

Claude DEPAUW

Bijlagen

Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (67).
Dottenijs
Dichter aan den Osse naast Belleghem stond de molen Ter Lucht.
Daar gebeurde destijds een smartelijk ongeluk: De dochter des huizes, die behulpzaam was in het maalbedrijf, werd tusschen het kamwiel en de lanteern gegrepen en gesmeierd.

Literatuur

Archieven en kaarten
Rijksarchief Gent, Baronie Nevele, n° 1110, f° 9v°-10 (achat du moulin par J ean Richardot, seigneur de Dottignfies, en 1585).
Archives d'Etat de Tournai, "Châtellenie de Courtrai, Acquisitions", n° 1932 (terrier de 1776).
Militaire kaart De Beauraing, 1690.
Militaire kaart Fricx, 1708.
P.C. Popp, Atlas Parcellaire de la Commune de Dottignies...", ca. 1860.

Werken
Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (67).
"Accidents dans des moulins à vent", Cercle d'histoire locale de Dottignies .Dottiniacas (Bulletin du Cercle d'histoire locale de Dottignies), tome 13, 1986, p. 4-7.
Pierre Mattelaer, De molens van Zuid-West-Vlaanderen, in: De Leiegouw, XXI, 1979, p. 31-64.
Karel De Flou, "Toponymisch Woordenboek van Westelijk Vlaanderen...", IX, kol. 990.
Claude Depauw, "Les moulins de l'entité de Mouscron", dans: Terroir, Mouscron, Musée de folklore "Leon Maes", n° 23-24, mars-juin 1986, p. 1-12.
C. Depauw, "Les moulins de Mouscron". (Catalogue de l'exposition), Mouscron, Société d'Histoire de Mouscron et de la Région, 1987, 14 p.
"Moulins en Hainaut", Bruxelles, Crédit Communal, 1987; Fernand Chantry, "Moulins du Hainaut", Antoing, 1987.
Claude Depauw, "Les moulins de Mouscron", in: Guide 2005 des structures et associations culturelles, historiques et patrimoniales du Pays de Ferrain. 9ème forum culturel. L'Eau et le Vent en Pays de Ferrain. Wambréchies. Salle Billiet - Complexe sportif", Wambréchies, 2005, p. 178-187
Gérard Bavay, "Patrimoine et histoire des moulins en Hainaut - Inventaire descriptif" - Analectes d'histoire du Hainaut, tome XI, Mons, Hannonia, 2008, p.331-332.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: dinsdag 17 januari 2017

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens