Molenzorg

Russeignies (Mont-de-l'Enclus), Henegouwen


Prentkaart ed. Jef Wante, fotograaf te Gent. Verzameling Ons Molenheem
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Moulin de Russeignies
Moulin à Langlet

Ligging
Rue Couture du Moulin
7750 Russeignies (Mont-de-l'Enclus)

noordzijde
kadasterperceel B194


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen, later ook oliemolen
Gebouwd
voor 1571
Verdwenen
1907, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Moulin de Russeignies was een houten korenwindmolen aan de noordzijde van de rue Couture du moulin, schuin tegenover de school 'L'Espoir" die op de hoek met de Rue du Couvent is gelegen.

Volgens de penningkohieren van 1571 (f° 16v°) was er te Rozenaken een windmolen: "De Arnoul Renart fermier et censsier du mollin a vent de Russ(che)s qu'il tient à censse de madame la doaigière de Croisilles dont il en rendt par an la somme de 192 p. par." Verder (f° 43 v°): "... sur le coulture du mollin à vent à Langlet".

Tot aan de Franse revolutie bezat de edele familie de Montmorency (van wie het kasteel in 1792 geheel werd afgebroken) deze staakmolen.

Op 24 februari 1819 was er een openbare verkoping door notaris Fostier in "de Zwarte Arend" op de Grote Markt te Ronse: "Un moulin à Vent, à usage à faire l'huile et farine, ainsi qu'une demeure y tenante le tout se trouvant sur un heritage contenant 30 verges situé à Russeignies, section, du Pied d'entrée, tenant au frontières de Ranaix. Heritiers Michel Joseph Gadenne à Amougies".

Volgens het Annonceblad gebeurde hier op 27 juni 1824 een inbeslagname: "... een windmolen dienende tot malen graen en stampen lijnzaed met alle draeyende en bewegende werken en andere gerieflijkheden tot 't zelve noodig. Palende oost d'hoirs Daniel Clement, zuid AMelie Meuris, noord weduwe Antoine Bersez, west François Cousin. Naemens Angelicque Caille, weduwe Joseph en Jacques Rohaert".

Eigenaars na 1830:
- voor 1834: Camberlyn, de erfgenamen, Gent
- 1862, erfenis: Camberlyn d'Amougies-Van Derdyssen de Kestergat Hyacithe, de weduwe en kinderen, Poperingej; molenaar in 1874: Maes
- 1907, verdeling: Camberlin d'Amougies Hyacinthe, Poperinge

Op 5 mei 1874 waren er, ten nadele van de huurder-molenaar en landbouwer M. Maes, vier hooimijten afgebrand. De Scheldegalm schrijft: "... welk onheil aen de onvoorzichtigheid van kinderen wordt toegeschreven, die bij dezelve met fosfoorkens hadden gespeeld. De pompiers van Ronse, die bij telegrafische depechte waren gevraagd, zijn seffens ter plaetse gesneld, hebben den brand overmeesterd en nog meer andere ongelukken voorgekomen".

De molen ondervond hinder in de windvang door de oprichting van een kloosterschool in 1880 in de zuidoostelijke hoek, waarvan de gebouwen nog bestaan (thans home L'Espoir).

De molen werd in 1907 gesloopt. Door sommigen werd geopperd dat de molen afbrandde. Volgens een ooggetuige ging het wel degelijk om een afbraak.
(Certains affirment qu'il aurait été réduit en cendres en 1907. Un témoignage d'une ancienne élève de l'école St.-Antoine (ancien nom du bâtiment abritant "l'Espoir") évoque plutôt son abbattage durant un après-midi de classe avant 1914: l'événement aurait été l'occasion d'une demi-journée de congé après la sieste et d'un spectacle impressionnant pour les enfants quand des rats s'échappèrent d'un des socles du moulin qui se souleva quand celui-ci se pencha.

Lieven DENEWET & Julien VANDEPUTTE

Le moulin était situé en face de l'actuel home "L'Espoir" (ancien couvent), le long de l'actuelle Couture du Moulin.

Literatuur

Archieven
- Stadsarchief Gent, Penningkohieren Russeignies-Rozenaken (1571), f° 16 v° en 43 v°. 

Werken
- "Le moulin de Labroye à Russeignies... vu par Stijn Streuvels", in  Cercle d'histoire locale Mont de l'Enclus. Bulletin n° 12, s.p.
- Julien Th. Vandeputte, "De molens van het arrondissement Oudenaarde uit hun geschiedenis", Oudenaarde, 1974, p. 175.
- "Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Derde aflevering. De arrondissementen Oudenaarde en Sint-Niklaas", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XVI, 1962, 2 (Gent, 1963)

Overige foto's

<p>Moulin de Russeignies<br>Moulin à Langlet</p>

Pentekening naar deze prentkaart, Alain Henry, Tournai. Verzameling Ons Molenheem

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zaterdag 14 december 2019

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens