Molenzorg

Erps-Kwerps (Kortenberg), Vlaams-Brabant


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Slagmolen te Edegem
Slagmolenhof, Molenhof

Ligging
Edegem
3071 Erps-Kwerps (Kortenberg)

gehucht van Erps
grens met Kortenberg


toon op kaart
Type
Onderslag watermolen
Functie
Oliemolen
Gebouwd
voor 1400
Verdwenen
voor 1437
Beschrijving / geschiedenis

In de middeleeuwen had Edegem, een gehucht van Erps tegen Kortenberg gelegen, een watermolen.
Hendrik Minninc was in de 14de eeuw landbouwer op een half bunder 17 roeden land, waarschijnlijk van de Hertog van Brabant, gelegen "achter de slachmolen te edenghem", mits drie zakken graan per jaar, half rogge, half tarwe.

In 1437 hield Arnt van Raversfoirt in jaarschaar van de abdij van Kortenberg een hofstede met de koolhof en een huis, groot 1 dagwand «tedenghem, tusschen dlant van sinte bemaerts ende tslach­ molders lant».

Als kanttekening staat naast  deze tekst «tgasthuus lant dair den slachmuelen op te stane plach ». De pacht van  Arnt van Raversfoirt liep over 28 jaren, elk  jaar om 8 molevaten tarwe en 2 kapuinen, met Kerstmis te  betalen. In 1465 wordt  ditzelfde  huis uitgegeven aan jan de Greve, maar ditmaal wordt  als regenoot het molenhof aangeduid. In het cijnsboek van de burggraaf van Montenaken te Everberg staat een cijns van 2 schellingen nieuwe  en 5 kapuinen, ver­schuldigd door het godshuis van Kortenberg «van huyse ende hove dat men heet slachmuelen hof» (1440).

Frans MAES

Bijlagen

F. Maes, "Oude woningen onder Erps-Kwerps", waarin: "58. De watermolen van Edegem", Eigen Schoon en de Brabander, XXXIX, 1956, p. 462-463.
Edegem had zijn watermolen. Deze wordt vermeld in een akte uit de 14e eeuw. Hendrik Minninc hield in bedrijf, waarschinlijk van de Hertog een half bunder en 17 roeden land gelegen «achter de slachmolen te edenghem» zulks mits drie zakken graan per jaar, half rogge, half tarwe. In 1437 hield Arnt van Raversfoirt in jaarschaar van de abdij van Kortenberg een hofstede met de koolhof en een huis, groot 1 dagwand « tedenghem, tusschen dlant van sinte bemaerts ende tslach­ molders lant ». Als kanttekening staat naast deze tekst «tgasthuus lant dair den slachmuelen op te stane plach ». De pacht van Arnt van Raversfoirt liep over 28 jaren, elk jaar om 8 molevaten tarwe en 2 kapuinen, met Kerstmis te betalen. In 1465 wordt ditzelfde huis uitgegeven aan jan de Greve, maar ditmaal wordt als regenoot het molenhof aangeduid. In het cijnsboek van de burggraaf van Montenaken te Everberg staat een cijns van 2 schellingen nieuwe en 5 kapuinen, ver­schuldigd door het godshuis van Kortenberg « van huyse ende hove dat men heet slachmuelen hof » (1440).

Literatuur

F. Maes, "Oude woningen onder Erps-Kwerps", waarin: "58. De watermolen van Edegem", Eigen Schoon en de Brabander, XXXIX, 1956, p. 462-463.
H. Vannoppen, "Wandeling door twee eeuwen Erps-Kwerps", Antwerpen-Borgerhout, Genootschap voor Geschiedenis en Volkskunde, 1994.
H. Vannoppen. "Honderd Kortenbergse gebouwen. Op stap door tien eeuwen verleden". Boek en Vorm Winksele, 1991.
H. Vannoppen. "Van twee kerkdorpen tot stadsgewestgemeente: Erps-Kwerps 1776-1976.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: maandag 2 november 2015

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens