Molenzorg

Avelgem, West-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Nieuwe Molen
Molen van Zander Carlier

Ligging
Stampkotstraat 47
8580 Avelgem

westzijde
hoek met Kruisgrachtstraat
1 km W v.d. kerk
kadasterperceel A2288


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1669
Verdwenen
1887, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Nieuwe Molen of Molen Carlier was een houten korenwindmolen aan de westzijde van de Stampkotstraat (nr. 47), op de hoek met de Kruisgrachtstraat. Hij kreeg de benaming Nieuwe Molen om hem te onderscheiden van de Oude  Molen op de hoek van de Neer- en de Hoogstraat (zie aldaar).

De staakmolen werd voor 1669 gebouwd.

We zien hem aangeduid op:
- de kaart van de kasselrij Oudenaarde (1669, Stadsarchief Oudenaarde) als een staakmolen
- de Villaretkaart (1745-1748)
- de Ferrariskaart van ca. 1775 met het bruin symbool van een staakmolen onder de benaming "Nieuwen Molen"
- de Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) als "Nieuwmolen"
- de kaart van Vandermaelen (ca. 1850) als "Nieuw Molen".

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Carlier-Surmont Constant, molenaar te Avelgem
- later, mutatie: de erfgenamen
- 18.08.1869, verkoop: Carlier Alexander, molenaar te Avelgem (notaris Decock)
- 26.06.1885, verkoop: Villaeys Desiderius, bakker te Moen (notaris Nolf)

Molenaar Alexander "Zander" Carlier blijkt heel sterk te zijn geweest: hij "ketste" soms te voet, met een zak meel in zijn nek, terwijl hij een babbeltje sloeg.

De molen werd in 1886 in het kadaster omschreven als "in puinen". De afbraak volgde in 1887.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (61-62).
Langs de strate die van op den "Driesch" het Zuid-Westen inloopt, naar den Kortrijkse steenweg, stond rechts een houten windmolen.
Ze werd op 't einde van de laatste eeuw afgebroken en was bewoond door Zander Carlier, die ongelukkiglijk de slechte jaren niet heeft kunnen doorworstelen.
Zander moest ne felle kerel zijn in zijnen tijd: in zijn fleure deed het hem weinig met ne zak meel op den nekke, - hij ketste somwijlen te lijve, - een kouterke te slaan met een van zijn geburen. Toen de garnisairen bij hem kwamen, liep het eerst op een vechtpartij uit.

Literatuur

Archieven en landkaarten

- kaart van de Kasselrij Oudenaarde (1669, Stadsarchief Oudenaarde) 
- Villaretkaart (1745-1748)
- de Ferrariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) 
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855)

Werken

Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Biere H., Beschrijving van Avelghem, Gent, 1874.
Colpaert J., Avelgem voor 1500, Avelgem, 1965.
Cornelissen H., Avelgem, Roesbrugge, 1989.
Despriet P., De verdwenen kerk van Avelgem, in De Zuid-West-Vlaamse parochiekerken, Kortijk, 1982.
Martyn G. (red.), Avelgem en de Schelde: een historische gids, Avelgem, 1999.
Torie Mulders (pseudoniem van Hector Vindevogel), "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (61-62).

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 1 april 2018

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens