Molenzorg

Avelgem, West-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Oude Molen
Dolphens Molen

Ligging
Neerstraat 2
8580 Avelgem

zuidwestzijde
hoek met Hoogstraat
Molendam
600 m NW v.d. kerk
kadasterperceel A2410


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen, schorsmolen
Gebouwd
voor 1669
Verdwenen
1872
Beschrijving / geschiedenis

De Oude Molen of Dolphens Molen (naar de laatste molenaar) was een houten korenwindmolen aan de zuidwestzijde van de Neerstraat (nr. 2), op de hoek met de Hoogstraat.

De staakmolen werd voor 1669 gebouwd.

We zien hem aangeduid op:
- de kaart van de Kasselrij Oudenaarde (1669, Stadsarchief Oudenaarde) als een staakmolen
- de Villaretkaart (1745-1748)
- de Ferrariskaart van ca. 1775  met de benaming "Ouden Molen" met het bruin symbool van een staakmolen
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844)
- Topgrafische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) met de benaming "Ande Molen", een verschrijving voor "Aude Molen".
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855)

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eienaar: Dumortier-Decock Pieter, de weduwe, rentenierster te Avelgem
- 1846, verkoop: a) Dumortier Silvinus en b) Dumortier guido, te Avelgem
- 19.03.1850, verkoop: Vanderstraeten-Delhuvenne Charles Louis, landbouwer te Avelgem (notaris Parmentier)
- later, erfenis: de weduwe (overlijden van Charles Vanderstraeten)
- 27.06.1865, verkoop: Dolphens-Delahousse Jacobus Albertus, huidenvetter te Avelgem (notaris Decock)

Jacob Albert Dolpens was leerlooier of huidenvetter en zijn windmolen diende om eikenschors te malen. Daarna maalde Ottevaeres molen van Avelgem de schors. Na diens verdwijnen diende de leerlooier van Avelgem zich te wenden naar de Ruïne te Bevere bij Oudenaarde.

Reeds in 1872 werd de molen gesloopt.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bijlagen

Torie Mulders, "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (63).
Juist buiten de huizen, dichte bij de herberg den "Hert", op den linkerkant, als ge de Meulestraat boven zijt, is nog altijd de plaats te zien welke de kenmerken draagt van den ouden molendam van Dolphens Molen.
Dolphens was leerlooier en zijne windmolen diende hem om zijne eikenschors te malen.
Ze werd afgebroken op het einde der vorige eeuw.
Daarna heeft Ottevaeres molen de schorse gemalen, tot dat ze ook geslecht werd. Dan heeft de leerlooier van Avelghem, zich naar de Ruïne te Bevere bij Audenaerde gewend.
Dat malen van looischors is nu ook tot het verleden.

Literatuur

Archieven en landkaarten

- kaart van de Kasselrij Oudenaarde (1669, Stadsarchief Oudenaarde) 
- Villaretkaart (1745-1748)
- de Ferrariskaart (ca. 1775)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1844) 
- Topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850)
- Kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855)

Werken

Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Biere H., Beschrijving van Avelghem, Gent, 1874.
Colpaert J., Avelgem voor 1500, Avelgem, 1965.
Cornelissen H., Avelgem, Roesbrugge, 1989.
Despriet P., De verdwenen kerk van Avelgem, in De Zuid-West-Vlaamse parochiekerken, Kortijk, 1982.
Martyn G. (red.), Avelgem en de Schelde: een historische gids, Avelgem, 1999.
Torie Mulders, "De windmolens tussen Schelde en Leie", in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXII, 1946-1948, p. 46-107 (63).

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 1 april 2018

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens