Molenzorg

Brugge, West-Vlaanderen


Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

De Duivelin, Duveline, Duvelinne
De Duivin, Duyvinne

Ligging
Guido Gezellelaan
8000 Brugge

vroegere Smedenvest
nabij de Smedenpoort
einde Leemputstraat
kadasterperceel D1135


toon op kaart
Type
Staakmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
voor 1562
Verdwenen
1858, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Duveline of De Duyvinne was een houten graanwindmolen op de Smedenvest, nabij de Smedenpoort, op het einde van de Leemputstraat.

In de 16de eeuw vinden we de benaming "De Duveline" en in de 19de eeuw "de Duyvinne", duidelijk een volksetymologische vervorming

De staakmolen staat aangeduid op het plannen van Marcus Gherards (1562) en van Jacob van Deventer (1558-1575) als zevende molen tussen de Ezelpoort en de Smedenpoort.

In het Sint-Jacobszestendeel van 1580 vinden we hem vermeld als "Idem (een muelen) De Duveline", in het bezit van Claeis Maertins (Klaas Maartens).

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: a) Vandepitte-Van Pachtenbeke Joseph, molenaar te Brugge en b) Van Pachtenbeke Jacobus, molenaar te Brugge
- 13.03.1845, erfenis: a) Van Pachtenbeke Jacobus, molenaar te Brugfge en b) Vandepitte-Van Pachtenbeke Joseph, de weduwe (overlijden van Joseph Vandepitte)
- 07.06.1850, deling: a) Vandepitte-Van Pachtebeke Joseph, de weduwe en b) Van Pachtenbeke Jacobus, molenaar te Brugge (notaris Vanderhofstadt)
- 02.11.1853, verkoop: Deconinck Louis, molenaar te Brugge (notaris Jacqué)
- tot 1858, eigenaar: gebroeders De Jaegher Karel en Jan
- 1858, verkoop: Stad Brugge (1200 frank, voor afbraak)

De stad Brugge betaalde in 1858 aan de eigenaars, de gebroeders Karel en Jan De Jaegher, 1200 frank voor de molenwal. De afbraak van de molen, die voor rekening was van de verkopers, gebeurde in hetzelfde jaar, waarna de stad de wal nivelleerde.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Literatuur

Archieven
Stadsarchief Brugge, Registers van de Zestendelen, Sint-Jacobszestendeel, 19e cirkel, f° 1807 (1580-1796).
Stadsarchief Brugge, Akten, pak 2, nr. 23 (aankoop 1858)

Uitgegeven bronnen
L. Gilliodts-Van Severen, "Les registres des "Zestendeelen" ou la cadastre de la ville de Bruges de l'année 1580". Brugge 1894, p. 252.

Werken
K. De Flou, Woordenboek der Toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1914-1938.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
J.A. Rau & J. D’hondt, "De Brugse parochies. 2. Het leven in Sint-Salvator, Sint-Jacobs, Sint-Gillis", Brugge, 1988, p.  12, 16, 18.
Jaak A. Rau & Jan D'hondt, "Een eeuw Brugge. Deel 1: 1800-1900", Brugge, Marc Vande Wiele, 2001, p. 18.
Guillaume Michiels, Iconografie der stad Brugge, III, Brugge, 1968, p. 174 Marc Ryckaert, "Historische Stedenatlas van België", Brussel, 1991.

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 28 augustus 2016

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens