Molenzorg

Bredene, West-Vlaanderen


Foto tussen 1898 en 1905 (reprod. coll. L. Denewet, Hooglede)
Algemeen
Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam

Sasmolen

Ligging
Slijkens
8450 Bredene

Vrije Polder en Slijkens
kadasterperceel A321


toon op kaart
Type
Stenen windmolen
Functie
Korenmolen
Gebouwd
kort voor 1810
Verdwenen
1898, landgebouw / 1905, sloop
Beschrijving / geschiedenis

De Sasmolen was een stenen korenwindmolen op Sas-Slijkens die in 1810 werd opgericht.

Oprichter was Jacob Montagnie. Hij verstrekte in 1806 een hypotheeklening aan molenaar Lamote te Brugge (akte notaris Rosseel dd. 30.3.1806 op de Sohellemolen ter Kruisvest en dd. 12.10.1806 op een tweewoonst, kad. F8, nr. 76 en 77 - nu Peterseliestraat). Montagnie verkocht op 25.4.1810 zijn molen te Slykens aan molenaar Jan De Wulf, die vermeld staat op het plan van 1811. Er was overeengekomen dat de verkoper geen nieuwe molen zou mogen oprichten doch dit was niet vermeld in de akte. Montagnie bouwde onmiddellijk een nieuwe stenen korenmolen met 3 koppel stenen, reden waarom De Wulf zich bekloeg bij de prefectuur (RA Brugge, Leiedepartement, 2918). Hij kreeg de steun van de maire te Bredene N. Kempynck die attesteerde dat de 2 korenmolens voldoende waren voor de gemeente en dat hem geen vraag was gedaan om een derde te bouwen (29.3.1811). Montagnie beweerde dat het een oliemolen zou worden maar de maalstenen had hij reeds doen komen. J.B. De Wulf werd in 1824 failliet verklaard, zijn molen werd op 18.5.1824 verkocht. De molen van Montagnie werd verkocht in 1836 (Gazette van Brugge, 1.11.1833 en 30.3.1836).

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Montagnie Jacobus, molenaar te Bredene
- 1837, verkoop: Paret Carolus Ludovicus, molenaar te Bredene (registratie op 20.10.1837)
- 11.02.1858, verkoop: Laroye Peter, koopman te Oudenburg (notaris Vancaillie - oliewindmolen)
- 31.01.1852, verkoop: Laroye Auguste Willem, olieslager te Bredene (notaris Bousson - moulin en briques)
- 15.03.1873, verkoop: Nijssen Pieter, molenaar te Bredene (notaris Van Caillile)
- later, mutatie: Willems-Maeghe Henri, de weduwe en kinderen
- 30.11.1876, verkoop: Maryssael-Cobbaert, brouwer te Bredene (notaris Seruys)
- 09.12.1901, erfenis: de weduwe Cobbaert en kinderen (overlijden van Maryssael).

De molen werd in 1898 veranderd in een landgebouw en werd in 1905 gesloopt.

Lieven DENEWET, Christian DEVYT & Herman HOLEMANS

Literatuur

Rijksarchief Brugge, Leiedepartement, nr. 2918 (klacht van  Jan De Wulf tegen Jacob Montagnie, 1810-1811)
Gazette van Brugge, 01.11.1833 en 30.03.1836 (verkoopasadvertenties)
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-B", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1993.
Bredeniana. Jubuleumboek 900 jaar Bredene, Bredene, 1988.
K. Clybouw, 1030 jaar Bredene. Op zoek naar onze priorij, Zedelgem, 1989.
J.M. Cuypers, Bredense straatnamen, in Jaarboek Ter Cuere, 1994, p. 35-77.
R. Eeckhout, Zoeklicht op Bredene. Historische gegevens en wetenswaardigheden, Bredene, 1968
Jaarboek Heemkring "Ter Cuere", Bredene, 1994 -1995. D. Rotsaert, Toponymisch glossarium van Bredene. Van Aalstraat tot Zwin, in Bredeniana. Jubileumboek 900 jaar Bredene, Bredene, 1988.
Devyt C. ‘De Compagnie der Zaagmolens 1750-1824. Molendorp te Bredene’. Biekorf, LXXV, 1974, 7-10, pp. 259-276.
Gevaert Ferdinand & Denewet Lieven, "Het zaagmolenpark van Bredene-Oostende (1752-1824)". Molenecho’s, XXXIV, 2005, 1, p. 18-51.
Farasyn Daniël. ‘Hoe de Sasmolen er kwam’. Zanten uit ‘t Vynckx- en Woutermansambacht 1991, 1991, pp. 119-120.
Gevaert Ferdinand. ‘De “Compagnie der Zaegmolens” ten tijde van het plotse overlijden van J. Coveliers’. Zanten uit ‘t Vynckx- en Woutermansambacht 1992, 1992, pp. 2, 119-122.
Gevaert Ferdinand. ‘Het zaagmolenpark te Bredene (1752-1824)’. Bredeniana, 1988, pp. 139-170.
Heirwegh, J.-J. ‘Une société par actions dans les Pays-Bas autrichiens. La compagnie des moulins à scier bois près d’Ostende’. Contributions à l’Histoire économique et sociale, VII, 1976, pp. 97-150.
Erwin Mahieu, "'De Molen in Slyckens' van James Ensor", Ter Cuere. Bredene. Jaarboek, jg. 2013, p. 5-28.

Overige foto's

<p>Sasmolen</p>

Detail van deze foto

<p>Sasmolen</p>

Detail van deze foto

Stuur uw teksten over deze molen  | 
Stuur uw foto's van deze molen
  
Laatst bijgewerkt: zondag 2 oktober 2016

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in database zoek op provincie Stuur een algemene e-mail over molens vorige pagina Home pagina Naar bestaande molens